2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Maddelerin boşlukta yer kaplamasına ne denir?
  A) Kütle
  B) Hacim
  C) Özkütle
  D) Ağırlık
 • 2) Sigara, alkol ve madde bağımlılığına karşı mücadele eden kurum ..................... dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Kızılay
  B) Yeşilay
  C) AFAD
  D) AKUT
 • 3) Kuvvet için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Cisimleri hızlandırabilir.
  B) Cisimleri durdurabilir.
  C) Cisimlerin şeklini değiştirebilir.
  D) Cisimlerin kimyasını değiştirebilir.
 • 4) Dünya;
  I. Kendi etrafında döner
  II. Güneş etrafında döner
  III. Ay etrafında döner
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 5) Mıknatıslar;
  I. Demir
  II. Cam
  III. Nikel
  verilenlerden hangisi veya hangilerini kendilerine çekerler?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 6) Besinlerin paketlenmesindeki amaç;
  I. Tüketiciye güzel göstermek
  II. Besinler raf ömrünü uzatmak
  III. Besin kalitesini korumak
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 7) Sigaradan dolayı bir insanda;
  I. Gırtlak kanseri
  II. Astım
  III. Akciğer kanseri
  verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8)
   
  I. Dünya güneşin etrafında bir tur atmasıyla mevsimler oluşur.
  II. Dünyanın kendi ekseni etrafında bir tur atmasıyla günler oluşur.
  III. Dünya güneş etrafında dönerken mevsimler oluşur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9) Mıknatıslarla ilgili olarak;
  I. İki kutbu vardır.

  II. Boşlukta çekme özelliğini kaybeder.
  III. Her metali çekmez.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10)

  Şekilde verilen hareket hangisidir?
  A) İtme
  B) Çekme
  C) Sallanma
  D) Dönme
 • 11)

  Şekilde verilen hareket hangisidir?
  A) İtme
  B) Çekme
  C) Sallanma
  D) Dönme
 • 12)

  Saatin sağa sola hareket etmesi daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) İtme
  B) Çekme
  C) Sallanma
  D) Dönme
 • 13)

  Şekildeki eğlence aracı hangi hareketi yapar?
  A) İtme
  B) Çekme
  C) Sallanma
  D) Dönme
 • 14) Alkol en çok .................. zarar verir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) akciğerlere
  B) kara ciğere
  C) böbreklere
  D) mideye
 • 15) Çok önceki zamanlarda yaşamış canlıların kayaçlar içinde bulunan kalıntılarına .............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) fosil
  B) çakıl
  C) toprak
  D) maden
Yorum Yap
Gönder