2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1) Peygamberimizin beslenmeyle ilgili tavsiyelerine uyup aşağıdakilerden hangisini yapmamalı­yız?
  A) Canımızın çektiği her şeyi yemeliyiz.
  B) İsraftan kaçınmalıyız.
  C) Temiz ve sağlıklı gıdalarla beslenmeliyiz.
  D) Tıka basa yemek yememeliyiz.
 • 2) Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ………………….,onlara yardım eden Medineli Müslümanlara ……………………….denir.
  Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

  a)Ensar-suffa
  b)Muhacir-ensar
  c)Ensar-muhacir
  d)Ashabı suffa-ensar
 • 3) Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliği’ne katılması neye önem verdiğini gösterir?
  a)Eğitime
  b)Adalete
  c)Kardeşliğe
  d)Sevgi ve saygıya
 • 4) Aşağıdaki Yahudi kabilelerinden hangisi Hendek savaşında Müslümanlara ihanet etmiş ve bu ihanetleri neticesinde cezalandırılmıştır?
  a)Benu Kaynuka
  b)Benu Kureyza
  c)Benu Nadir
  d)Necidliler
 • 5) Haksızlıklar çok yaygındı.
  İnsanların çoğu putperestti.
  Kabileler halinde yaşarlardı.
  Kadınlara değer verilmezdi.

  Yukarıda anlatılan özellikler hangi döneme aittir?

  A)Asr-ı Saadet
  B)Yeniçağ
  C) Cahiliye
  D)Yakınçağ
 • 6) Peygamber efendimizin yaşadığı döneme ........................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) asrı saadet
  B) cahiliye dönemi
  C) asrı nebi
  D) peygamberler dönemi
 • 7) Peygamber efendimize Allah'tan iyilik ve güzellik dilemeye ....................... denir. Bunu peygamber efendimizin ismini her duyduğumuzda dememiz gerekmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ayet
  B) hadis
  C) salavat
  D) ibadet
 • 8) Peygamber efendimiz neden gençlere çok önem vermiştir?
  A) Diğer yaş gruplarını sevmediği için
  B) Onların daha heyecanlı ve cesur olduğunu bildiği için.
  C) Geçlerle iletişimin zor olduğu için
  D) Onların teknolojiyi daha iyi kullandığını bildiği için.
 • 9) Peygamber efendimizin peygamberliği yaptığı döneme denir. Diğer ismi "Mutluluk Çağı"'dır.
  Yukarıda açıklaması verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Asrı saadet
  B) Asrı servet
  C) Asrı şehadet
  D) Asrı sefalet
 • 10) “Ben Muhammed’im, Ahmed’im, el-Mukaffi’yim (peygamberlerin ardından gelenim), elHâşir’im (insanların arkamda toplandığı kişiyim), tövbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim.” 
  Yukarıda verilen hadise göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Peygamberimizin son peygmber olduğu
  B) Peygamberimizin bir lider olduğu
  C) Peygamberimizin merhametli olduğu
  D) Peygamberimizin ticaret yaptığı
 • 11) Ashab-ı kiramdan bazıları, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eşi Hz. Aişe’ye (r.a.) Peygamberimizin (s.a.v.) ahlakını sordular. Hz. Aişe validemiz (r.a.) onlara, “Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz?” dedi. Onlar da “Elbette okuyoruz.” dediler. Bunun üzerine Hz. Aişe (r.a.) şunu söyledi: “Onun ahlakı ......................... ibaretti.” 
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Kuran'dan
  B) Sevgi'den
  C) Arkadaşlık'tan
  D) Sünnet'ten
 • 12) Toplumumuzda Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğduğu gecedir. Camilerde Mevlit okunmakta, Peygamberimize (s.a.v.) salavat getirilmektedir
  Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?
  A) Mevlid kandili
  B) Salavat
  C) Berat Kandili
  D) Kadir Gecesi
 • 13)
  I. “Sallallâhü aleyhi ve sellem.”
  II.  “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.”
  III. “Es-salâtü vesselâmü aleyke Yâ Resûlallah.” 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri salavat cümlesidir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 14) Peygamberimiz bizlere;
  I. Abdestin nasıl alınacağını,
  II. Namazın nasıl kılınacağnı ve
  III. Orucun nasıl tutulacağını göstermiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 15) Peygamber efendimizin söylemiş olduğu sözlere .............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ayet
  B) sünnet
  C) tebliğ
  D) sure
 • 16)
  I. Peygamber Efendimiz; kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir, hür köle ayrımı yapmadan tüm insanları İslam’a davet etmişti. 

  II. Sevgili Peygamberimiz gençlere hatalarından dolayı kızmazdı
  III. Sevgili Peygamberimiz; gençleri ilim öğrenmeye teşvik ederdi.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 17) Peygamberlerin Allah’ın (c.c) emir, yasak ve mesajlarını insanlara iletmesine ................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) teşrif
  B) tebliğ
  C) fetva
  D) tehvid
 • 18) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bir kişiyi İslam’a davet etmek için öncelikle İslam’ın iyi bilinmesi gerekir. 
  B) Tebliğ eden kişi de örnek bir Müslüman olmalıdır
  C) Peygamber Efendimiz gençleri, tebliğ faaliyetleri başta olmak üzere devlet teşkilatının en üst kademelerine kadar birçok alanda görevlendirdi.
  D) Peygamber efendimiz Asrı Saadette yalnızca gençlerle çalışmış, yaşlılar ve çocuklarla ilgilenmemiştir.
 • 19) Bu sahabe evini müminlere vermiş, müminlerde bu evde İslam'ın ilk yıllarında gizlice ibadetlerini yerine getirmiş ve İslam üzerine konuşmuşlardır.
  Yukarıda evini veren sahabe hangisidir?
  A) Erkam b. Eb’il-Erkam
  B)  Mus’ab b. Umeyr
  C)  Zeyd b. Hârise
  D) Hz. Ali
 • 20) Suffe ile ilgili olarak;
  I. Yetişen öğrencilere Ashâb-ı Suffe adı verildi. 
  II. Suffe’de kalan talebeler genelde yoksul ve kimsesiz kişilerdi.
  III. Peygamber efendimizin isteği doğrultusunda yapılmıştır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder