2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1) Peygamber efendimiz;
  I. 571 yılında dünyaya gelmiştir.
  II. Medine şehrinde dünyaya gelmiştir.
  III. 632 yılında vefat etmiştir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 2) Hüzün yılında;
  I. Hz. Hatice
  II. Ebu Talip
  III. Ebu Lehep
  verilenlerden hangisi veya hangileri vefat etmiştir?
  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 3) Peygamber efendimiz İslam'ı tebliğ ederken;
  I. İlk önce yakınlarından başlamıştır anlatmaya.
  II. İslam'ı hoşgörü dini olarak tanımlamıştır.
  III. İlk 3 yıl gizliden davette bulunmuştur.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 4) Ticaret yaparken;
  I. Tartıyla oynamak.
  II. Malı değerinden fazlasına satmak.
  III. Malı peşin satmak
  verilenlerden hangisi veya hangileri kull hakkına girer?
  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 5) Hudeybiye Anlaşmasına göre;
  I. Müslümanlar Medine'den dışarıya çıkamayacaklar.
  II. Müminler Hac ibadetini sonraki sene yapacak.
  III. Anlaşma 15 sene sürecek
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 6) Aşağıda verilen savaşlardan hangisi Medineli müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmamıştır?
  A) Bedir savaşı
  B) Uhud savaşı
  C) Hendek savaşı
  D) Mude savaşı
 • 7) Aşağıda verilen savaşların hangisinde peygamber efendimizin dişi kırılmıştır?
  A) Bedir savaşı
  B) Uhud savaşı
  C) Hendek savaşı
  D) Mude savaşı
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi cahiliye döneminin özelliklerindne biri değildir?
  A) Putlara tapmaları
  B) Tartıyı eksik tutmaları
  C) Bilimde ileri olamları
  D) Edebiyatta ileri olmaları
 • 9) Peygamberimiz, müminlerin ilim öğrenmeleri  için Medine'de ...................... denilen kurumu yaptırmıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) suffe
  B) mescid
  C) medrese
  D) hilful fudul
 • 10) Allah’ın emirlerine uymak, Allaha karşı sorumluklarını yerine getirmek konusunda hassas davranmaya .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) tehvid
  B) takva
  C) tecvid
  D) tenkit
 • 11) Peygamber efendimiz İslam'ın tebliği sırasında bir çok zorlukla karşılaşmış, işkencelere maruz kalmıştır. Bu süreçte peygamber efendimiz .......................... davranmıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilemez?
  A) hoşgörülü
  B) sabırlı
  C) merhametli
  D) öfkeli
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesinin mesajlarından biri değildir?
  A) Bütün müslümanlar kardeştir.
  B) İnsanların ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirine eşit oldukları belirtilmiştir.
  C) Aile ve toplum hayatına zarar veren zina vb. davranışlar yasaklanmıştır.
  D) Bütün borçlar faizi ile birlikte iade edilecektir.
 • 13) “Sizden önceki insanlar şu yüzden helâk oldular: Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığında ise onu cezalandırırlardı. Allah’a (c.c.) yemin olsun ki eğer Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, onun da cezasını verirdim.”
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Merhamet
  B) Kul hakkı
  C) Tehvid inancı
  D) Adalet
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği evrensel niteliklerden biridir?
  A) Din
  B) Para
  C) Yiyecek
  D) Sohbet
 • 15) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz 6 sene süt annesi ile yaşamıştır.
  B) Peygamber efendimizin babasının adı Ebu Talip'tir.
  C) Peygamber efendimiz annesinin vefatından sonra dedesi ile bir süre yaşamıştır.
  D) Peygamber efendimizin naaşı Medine'dedir.
Yorum Yap
Gönder