2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Teravih namazı ile ilgili olarak;
  I. Ramazan ayında kılınır.
  II. Farz namazlarındandır.
  III. 20 rekattır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 2) Allah'ın Kuran'ı Kerimde açık bir şekilde yapılmasını istediği şeylere farz denir.
  Buna göre;
  I. Oruç tutmak
  II. Zekat vermek
  III. Namaz kılmak
  verilenlerden hangisi veya hangileri farzdır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 3) Hz. Davud ile ilgili olarak;

  I. Davu orucunu tutardı.
  II. Zebur kitabı endirilmişti.
  III. Demir işçiliğinde çok iyidi.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 4)
  I. Kadir gecesi Ramazan ayında bulunur.

  II. Evrendeki herşey belirli bir ölçüye göre yaratılmıştır.
  III. Oruçlu kişi unuttuğu takdirde orucu bozulur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 5)
  I. Teravih namazı sadece ramazan ayında kılınır.
  II. Oruç tutamayan kişi fidye verir.
  III. Fitre ramazan ayında verilen sadakadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 6) Ramazan ayında akşam vakti orucu açtığımız zaman ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) iftar
  B) sahur
  C) imsak
  D) mukabele
 • 7) Ramazan ayında Kuran'ın bir kişi tarafından okunup diğerleri tarafından dinlenmesine ............................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) iftar
  B) sahur
  C) imsak
  D) mukabele
 • 8) Ramazan ayında sabahki oruç için gece kalkıp yemek yemeye ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) iftar
  B) sahur
  C) imsak
  D) mukabele
 • 9) Ramazan ayında minareler arasına yazılan ışıklı yazıya .............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) iftar
  B) sahur
  C) mahya
  D) mukabele
 • 10) Müminler oruç tutmakla yükümlüdür. Bu yüzden her yıl .................... ayında bir aylık oruçlarını tutmaktadırlar.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) muharrem
  B) ramazan
  C) şaban
  D) recep
 • 11) Hz. Davud ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kudüs’te doğmuş ve bu şehirde yaşamıştır.
  B) Sabah akşam, dağlar ve kuşlar Hz. Davud (a.s.) ile birlikte Allah’ı (c.c.) tesbih ederdi.
  C) Hz. Davud (a.s.), demircilik sanatını iyi biliyordu. 
  D) Denizi ikiye yarmıştır.
 • 12) O, gündüzleri bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. 
  Yukarıda verilen hangi peygamber için doğrudur?
  A) Hz. Musa
  B) Hz. İbrahim
  C) Hz. Davut
  D) Hz. Muhammed
 • 13) İhlas suresi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İhlas suresi, Kur'an'ın 112 suresidir. 
  B) Medine döneminde nazil olmuştur.
  C) Kur'an'daki en kısa surelerden biridir.
  D) Allah'ın birliği(tevhit) ilkesini en güzel, en özlü bir şekilde açıklar.
 • 14)
  * samimi olmak
  * dine içten bağlanmak
  * dinin esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak
  * her türlü hurafe ve batıl inançlardan samimiyetle arınmak
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ihlas kelimesinin anlamları arasındadır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 15) Aşağıdakilerden hangisini ramazan ayında yapmayız?
  A) Fidye veririz
  B) Kuran okuruz.
  C) Teravih namazı kılarız.
  D) Kurban keseriz
Yorum Yap
Gönder