2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Işık ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İyi görebilmek için bulunduğumuz ortam iyi ışık almalıdır.
  B) Varlıkları görmek için ışığa gerek yoktur.
  C) Karanlıkta ise hiçbir şey göremeyiz.
 • 2) Işık yayarak çevresini aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
  A) Yıldızlar
  B) Şimşek
  C) Ay
 • 3) İnsanlar tarafından yapılan ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?
  A) Ateş böceği
  B) Odun ateşi
  C) Ampul
 • 4) Çevresine kendiliğinden ışık veren kaynaklara doğal ışık kaynağı denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?
  A) Yıldızlar
  B) Güneş
  C) Mum
 • 5) Kulağımızın duyabildiği titreşimlere ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ışık
  B) ses
  C) görüntü
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Sesleri kulaklarımızla duyarız. 
  B) Sesleri duyabilmemiz için cisimleri görmemiz şarttır.
  C) Bazı cisimleri görmediğimiz halde seslerinden tanıyabiliriz.
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından oluşturulan seslerden değildir?
  A) Korna sesi
  B) Gitar sesi
  C) Deniz dalga sesi
 • 8) * Gök gürültüsü
  * volkanik patlamalar
  * yağmur sesi
  * hayvan sesleri
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğal kaynaklı sestir?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
 • 9) Ses ................... halinde yayılır ve gözle görülmez.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) doğrusal
  B) dalgalar
  C) katmanlı
 • 10) Ses ile ilgili olarak;
  I. Ses en hızlı katılarda yayılır.
  II. Işık sesten daha hızlı yayılır.
  III. Ses boşlukta yayılmaz.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
 • 11) Hareket ile ilgili olarak;
  I. Canlı varlıklar kendi başlarına hareket edebilirler
  II. Cansız varlıkların hareket edebilmesi için dışarıdan bir etkiye ihtiyaçları vardır.
  III. Hareket, bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesidir
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
 • 12)

  Görseldeki uçak kalkış yapmaktadır.
  Buna göre bu uçak hangi hareketi yapmaktadır?
  A) Yavaşlama
  B) Hızlanma
  C) Sallanma
 • 13)

  Görseldeki kamyon yokuş yukarı çıkmaya başlamıştır.
  Buna göre bu kamyon hangi hareketi yapmaktadır?
  A) Yavaşlama
  B) Hızlanma
  C) Sallanma
 • 14)

  Verilen hareket daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Dönme
  B) Hızlanma
  C) Sallanma
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir hareket sergiler?
  A) Salıncağın hareketi
  B) Yerden seken top
  C) Beşiğin hareketi
Yorum Yap
Gönder