2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Kur'an'ın en uzun suresi ........................ suresidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Yasin
  B) Bakara
  C) Alak
  D) Nas
 • 2) Kur'an'ı Kerim ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kuranda 6666 ayet vardır.
  B) Ayetler sureleri oluşturur.
  C) Kuran'ın en sonundaki sure Alak suresidir.
  D) Kuran'ı Kerim onlarca sure vardır.
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?
  A) Namaz kılmak
  B) Zekat vermek
  C) Hacca gitmek
  D) Sadaka vermek
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi İmanın şartlarından biri değildir?
  A) Cinlere inanmak
  B) Allah'a iman etmek
  C) Meleklere inanmak
  D) Ahirete inanmak
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi parayla-malla yapılan bir ibadettir?
  A) Zekat vermek
  B) Namaz kılmak
  C) Kelimeyi şehadet getirmek
  D) Oruç tutmak
 • 6)
  I. Kitaplara inanmak
  II. Zekat vermek
  III. Peygamberlere inanmak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri imanın şartları arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 7)
  Bu inanç esası sayesinde insan,yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir.
  Yukarıda açıklaması verilen iman esası hangisidir?
  A) Kaza ve kadere inanmak
  B) Meleklere inanmak
  C) Peygamberlere inanmak
  D) Ahirete inanmak
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın beş şartından biridir?
  A) Kurban kesmek
  B) Adak adamak
  C) Sadaka vermek
  D) Zekat vermek
 • 9) Hac ibadetini yapabilmek için;
  I. Sağlığın yerinde olması
  II. Maddi durumun yerinde olması
  III. Hac ibadetinin zamanın gelmiş olması
  verilenlerden hangisi veya hangileri zorunludur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10) Kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim ile ilgili olarak;
  I. İndirilmiş son ilahi kitaptır.
  II. Hz. İsa'ya gönderilmiştir.
  III. Hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 11) Kuranı Kerim'i oluşturan her bir cümleye ................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ayet
  B) sure
  C) cüz
  D) mushaf
 • 12) Hasta olan birisine aşağıdakilerden hangisini dememiz doğru olur?
  A) Allah kurtarsın
  B) Allah şifa versin
  C) Allah affetsin
  D) Allah razı olsun
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi mümin bir kişinin yapacağı davranışlardan biri değildir?
  A) Akrabalarına iyi davranır.
  B) Allah'a ibadet eder
  C) Harama bakar
  D) Annesine yardım eder.
 • 14) Kuran'ı Kerim'in en kısa suresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fatiha
  B) Nas
  C) Kevser
  D) Bakara
 • 15) Kuran'ı Kerim ..................... mağarasında indirilmeye başlamıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Hira
  B) Sevr
  C) Arafat
  D) Mina
Yorum Yap
Gönder