2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi öznel değildir?
  A) İstanbul 1453′te fethedildi. 
  B) Mavi en güzel renktir.
  C) En güzel balık yunus balığıdır.
  D) Harflerin ve rakamların yazılışı çok zordur.
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi nesnel değildir?
  A) Öğretmenimizin arabası beyazdır.
  B) Oyunda dört kadın, üç erkek oyuncu rol almış.
  C) En iyi tatil, ormanda yapılan tatildir.
  D) Türkiye Avrupa Topluluğu’na girebilmek için çeşitli girişimlerde bulundu.
 • 3) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerine göre sonda gelir?
  A) Erdem
  B) Saygı
  C) Tümce
  D) Türkiye
 • 4) Aşağıda verilen parantez içlerine hangi şıkta farklı bir notkalama işaret getirilmelidir?
  A) Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur ( )
  B) Dayımlar bu apartmanın 10( ) katında oturuyor.
  C) Toplantı yarın 13( )30’da başlayacakmış.
  D) İyilik et komşuna( ) iyilik gelsin başına.
 • 5) Hiç kimse onun( ) Tamer’in( ) suçlu olduğuna inanmıyordu( )
  Yukarıda verilen cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
  A) ( . )( , )( , )
  B) ( , )( , )( . )
  C) ( ? )( , )( . )
  D) ( ' )( , )( , )
 • 6) Aklın ve bilimin üç büyük düşmanı vardır( ) Fenalık, cahillik ve tembellik.
  Yukarıda verilen cümlede parantez içine hangi noktalama işareti gelmelidir?
  A) ( . )
  B) ( , )
  C) ( ? )
  D) ( : )
 • 7) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (...) getirilmelidir?
  A) Tepeyi aşınca karşımızda kıpkırmızı gelincik tarlaları( )
  B) Affedersiniz, Üsküdar’a nasıl gidebilirim ( )
  C) Konuşuyorum; çünkü gerçekleri siz de bilmelisiniz( )
  D) Yunus şöyle dedi: “Büyüyünce pilot olacağım( )”
 • 8) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin sonunca soru işareti (?) getirilemez?
  A) Söylediklerimi anladınız mı( )
  B) Affedersiniz, Üsküdar’a nasıl gidebilirim ( )
  C) Su ne kadar da soğuk( )
  D) Yemeği mutfakta mı yiyelim, balkonda mı( )
 • 9) Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?
  A) Ahmetler
  B) Et Balık Kurumunda
  C) Fatma Hanıma
  D) 1993‘te
 • 10) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi görülmez?
  A) Televizyon da sinema kadar etkilidir.
  B) Onu çağırmadık diye bize küstü.
  C) Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir.
  D) Selim, gezmeyi çok sever, Elif ise kitap okumayı.
 • 11) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır?
  A) Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu.
  B) Temiz bir dünya istiyorsan  yerlere çöp atma.
  C) Akşam baban gelsin, alışverişe çıkarız.
  D) İstediğin her şeyi alırım, yeter ki sınıfını geç.
 • 12)
        Ana başta taç imiş,
        Her derde ilaç imiş.
        Bir evlat pir olsa da,
        Anaya muhtaç imiş.
  Yukarıda verilen şiire göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi uygun olmaz?
  A) Ağlarsa anam ağlar, başkası yalan ağlar.
  B) Analı kuzu, kınalı kuzu.
  C) Ana gibi yar olmaz,Bağdat gibi diyar olmaz.
  D) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.
 • 13) Tilki ile Kartal
  Bir kartalla bir tilki, uzun zamandan beri komşuluk etmekteymişler. Kartalın yuvası yüksek bir ağacın tepesinde; tilkininki ise, ağacın dibindeymiş. Tilkinin uzaklarda olduğu bir gün, yavrularına yiyecek bir şey bulamayan kartal, aşağı süzülüp tilkinin yavrularından birini kapmış ve yuvasına götürmüş; yuvası yüksekte olduğu için, tilkinin intikam alamayacağını düşünüyormuş. Tam tilki yavrusunu parçalayıp kendi yavrularına paylaştırmak üzereyken, tilki inine geri dönmüş. Kartala, yavrusunu geri vermesi için, boşu boşuna yalvarmaya başlamış. Kartal hiç oralı olmayınca, ormanın yakınındaki bir ateşin içinden bir meşaleyi çekip almış; sonra da ağacın yanına dönüp, meşaleyle ateş yakmış. Alevler ve duman hızla yükselince, kendi yavruları için telâşlanan kartal, tilki yavrusunu, sağ sâlim anne tilkiye geri getirmiş.
  Yukarıda verilen metne göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi söylenebilir?
  A) Güvenme dostuna,saman doldurur postuna.
  B) Söz verme, verdinse dönme.
  C) Yalancının evi yanmış kimse inanmamış.
  D) Kendi gözündeki merteği görmez , elin gözündeki çöpü görür.
 • 14)
  I. Bu yolu takip etmemiz gerek.
  II. Yüzü bana dönüktü.
  III. Telefonu bütün gün elinden bırakmadı.
  Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde veya hangilerinde sesteş kelime vardır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 15)
  I. Evin koridorları dar ama salonu geniştir.
  II. Kurunun yanında yaş da yanar.
  III. Bu adamın içi dışı birdir.
  Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde veya hangilerinde zıt anlamlı kelimeler kullanılmıştır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder