2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi TESTİ

 • 1)
  >>> sayi = 1
  >>> toplam = 0
  >>> while sayi <= 5
  >>> toplam = toplam + sayi
  >>> sayi ++
  >>>> println (toplam)
  Yukarıda verilen program çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?
  A) 5
  B) 15
  C) 50
  D) 0
  E) 150
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi ticari amaç güden internet sitesi uzantısıdır?
  A) .net
  B) .gov
  C) .edu
  D) .org
  E) .k12
 • 3) Bilişim etiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değilidir?
  A) Lisansız yazılım kullanılmamalıdır.
  B) Bilişim teknolojilerinde yalancı şahitlik yapılmamalıdır.
  C) Başkalarına ait veriler, kişilerin haberi olmadan kullanılmalıdır.
  D) Bilişim teknolojileri zarar vermek için kullanılmamalıdır.
  E) Bilişim teknolojileri her zaman saygı çerçevesinde kullanılmalıdır.
 • 4)
  I. İlk yapılması gereken zorbalık yapan hesabın engellenmesidir.
  II. Zorbalık yapan hesap site yönetimine şikayet edilmelidir.
  III. Zorbalık yapan hesabın ekran görüntüleri alınarak kanıt toplanmalıdır.
  Siber zorbalığa maruz kalındığında yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri uygulanmalıdır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 5)
  I.Gizlilik
  II. Bütünlük
  III. Paylaşılabilirlik
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgi güvenliğinin temel öğeleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 6)
  I. Söz dizimsel hatalar
  II. Çalışma zamanı hataları
  III. Anlam bilimsel hataları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri programlama hata çeşitleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi problem çözme teknikleri arasında değildir?
  A) Problemi tekrar tekrar ifade edin
  B) Her zaman bir planınız olsun ve plana sadık kalın.
  C) Problemi bütünleştirin.
  D) Önceki bildiklerinizden yola çıkın
  E) Problemi basitleştirin.
 • 8) Problemin açık, anlaşılır ve çok doğru bir şekilde sınırlarının belirlenme aşamasıdır.
  Yukarıda verilen basamak problem çözme adımlarından hangisine aittir?
  A) Problemi anlama
  B) Problemi tanımlama
  C) Çözümü değerlendirme
  D) Farklı çözüm yolları bulmak
  E) Seçilen çözüm yolunu uygulamak.
 • 9) Ham verilerin bilgisayarda işlendikten sonra dışarı döndürülen değere ........... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) çıktı
  B) girdi
  C) süreç
  D) veri
  E) operatör
 • 10)

  Aşağıda verilen terimleri açıklayınız?

  Algoritma:  Veri:Yorum Yap
Gönder