2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) Yedi yüz dört okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 72
  B) 702
  C) 270
 • 2) Dört yüz on iki okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 214
  B) 124
  C) 412
 • 3) XXII verilen sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Yirmi iki
  B) On iki
  C) Yirmi
 • 4) a. XV
  b. VIII
  c. XII
  Yukarıda verilen roma rakamlarının büyükten  küçüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) a > b > c
  B) c > b > a
  C) a > c > b
 • 5) 459 < ........ < 661 yandaki sayılar arasına hangisi gelmelidir?
  A) 450
  B) 460
  C) 470
 • 6) 346 < ........ < 412 yandaki sayılar arasına aşağıdakilerden hangisi gelemez?
  A) 320
  B) 390
  C) 405
 • 7) 683 doğal sayısında basamak değeri en yüksek olan rakam hangisidir?
  A) 6
  B) 8
  C) 3
 • 8) 349 sayısında 4 rakamının basamak değeri hangisidir?
  A) 4
  B) 40
  C) 400
 • 9) 43 - 51 - 59 - ? - 75
  Yukarıda verilen ritmik sayma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Soru işareti ile gösterilen yere 67 gelir.
  B) Ritmik sayma kuralı 8'er artmaktadır.
  C) Ritmik sayma kuralsız devam etmektedir.
 • 10) 56 - 63 - 70 - ? - 84
  Yukarıda verilen ritmik saymada soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) 75
  B) 77
  C) 79
 • 11) Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisi en küçüktür?
  A) 870
  B) 798
  C) 912
 • 12) 4, 1, 8 rakamları kullanılarak;
  I. En büyük sayı 418'dir.
  II. En küçük sayı 148'dir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) Yalnız I
  C) Yalnız II
 • 13) Aşağıda verilen sayılardan hangisi çift değildir?
  A) 530
  B) 678
  C) 451
 • 14) a < 231 eşitsizliğinde a'nın yerine gelebilecek en büyük üç basamaklı sayı hangisidir?
  A) 230
  B) 240
  C) 130
 • 15) 472 sayısının birler basamağındaki rakam 3 artırılıp, onlar basamağındaki sayı 2 azaltıldığında yeni oluşan sayı hangisi olur?
  A) 455
  B) 463
  C) 565
Yorum Yap
Gönder