2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan değildir?
  a) Yaşama hakkı
  b) İfade özgürlüğü
  c) Oyun hakkı
  d) Din ve vicdan hürriyeti
 • 2) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına(D) yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  a) (____) Çocukların aileleriyle ya da onlara en iyi bakacak kişilerle yaşama hakkı vardır.
  b) (____) Çocukların oyun hakları vardır.
  c) (____) Çocukların ücretsiz eğitim hakları vardır.
  d) (____) Çocuklar ucuz iş gücü veya asker olarak kullanılabilirler.
  e) (____) İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliği akıl ve vicdan sahibi olmasıdır.
  f) (____) Zengin insanların daha fazla hakları vardır.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarındanbiri olamaz?
  A) Sağlıklı yaşam hakkı
  B) Konut edinme hakkı
  C) Yeterli beslenme, barınma hakkı
  D) Eğitim görme hakkı
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir?
  A) Konuşması
  B) Ağlaması
  C) Dans etmesi
  D) Yürümesi
 • 5) “ Vatandaşlar istek ve şikayetlerini ……….…………… yoluyla ilgili kuruluşlara bildirir.” İfadesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A. Seyahat
  B. Sosyal yaşama katılma
  C. Eğitim
  D. Dilekçe
 • 6) Aşağıda yer alan niteliklerden, insanı insan yapan değerler arasında yer alanları yuvarlak içine alınız?
  I. Sorumluluk
  II. Bencillik
  III. Erdem
  IV. Öfke
  V. Adalet
  VI. Nezaket
 • 7) Çocukların temel hak ve özgürlükleri aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
  A) Brüksel Toplantısı
  B) Lozan Antlaşması
  C) Çocuk Hakları Sözleşmesi
  D) İnsan Hakları Bildirgesi
 • 8) Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Hak ve özgürlükler, sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanılmalıdır.
  B) Başkalarının haklarını çiğnemek özgürlük değildir.
  C) Bir kişinin hak ve özgürlüklerine zarar gelirse, o kişi yasal yollara başvurmalıdır.
  D) Haklıysak hakkımızı almak için istediğimiz her şeyi yapabiliriz.
 • 9) Aşağıdaki haklardan hangisi temel haklardan biri değildir?
  A) Sağlık hakkı
  B) Kişi dokunulmazlığı hakkı
  C) Askere gitme hakkı
  D) Eğitim hakkı
 • 10) Sınıf içerisinde yaptığımız sınıf başkan ve başkan yardımcısı seçme durumumuz aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Seçme ve seçilme hakkı
  B) Eğitim görme hakkı
  C) Sağlık imkanlarından yararlanma hakkı
  D) Haberleşme özgürlüğü
 • 11) “Herhangi bir durum karşısında savcı ve ya polis memuru bile olsa arama emri olmadan evimize kimse giremez.” ifadesi hangi hakkımızla ilgilidir?
  A) Konut dokunulmazlığı hakkı
  B) Eğitim görme hakkı
  C) Sağlık imkanlarından yararlanma hakkı
  D) Seçme ve seçilme hakkı
 • 12) Temel haklarımızı korumak kimin sorumluluğundadır?
  A.Devlet
  B.Aile
  C. Birleşmiş Milletler
  D.Polis
 • 13) Sibernetik alanının kurucusu sayılan ünlü fizikçi ve robot ustası Türk – İslam bilgini kimdir?
  A. Ali Kuşçu
  B.İbni Sina
  C.Mevlana
  D. El Cezeri
 • 14) Yasalara göre kaç yaşına kadar herkes çocuk sayılır?


 • 15) Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
  Sivrisinek alayla vızıldamış:
  “Öyle, öyle işte!” demiş. “Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak sende, kirli geziyorsun hem de. Akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende?”

  A) Metne göre sivrisineğe göre bu dünyada (doğada) en güçlü yaratık kimdir?

  …………………………………………………………

  B) İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği nedir?

  …………………………………………………………..
 • 16) İnsanları, diğer canlılardan ayıran en önemli özellik hangisidir?
  a. hareket
  b. akıl
  c. güç
  d. uyumak
 • 17) Aşağıdakilerden hangisine “özgür” diyebiliriz?
  a. Hapisteki suçlu
  b. Kafesteki kuş
  c. Parktaki çocuk
  d. İpe bağlı köpek
 • 18) Aşağıdaki durumlardan hangisine “haksızlık” diyemeyiz?
  a. Sınıf başkanının arkadaşlarını tahtaya yazmaması.
  b. Kız arkadaşlarımızı oyuna almamak.
  c. Babanın, tüm çocuklarına hediye alması.
  d. Kantinde, en öne büyüklerin geçmesi.
 • 19) Aşağıdaki davranışlardan hangisi özgürlük kapsamında sayılmaz?
  A) İstediğimiz müziği dinlemek.
  B) Sevdiğimiz kitabı okumak.
  C) Müziği istediğimiz yüksek seste dinlemek.
  D) Arkadaşlarımızla filim izlemek.
 • 20) İlkokul 4.sınıf öğrencisi Ömer aşağıdakilerden hangisini yapmaya hakkı yoktur?
  A) Ders esnasında öğretmenin sözünü kesmek
  B) Arkadaşlarına soru sormak.
  C) Derste öğretmenden söz hakkı almak.
  D) Teneffüste bahçeye çıkmak.
 • 21) Aşağıdaki davranışlardan hangisi hoşgörülü bir insanın yapabileceği iyi davranışlardan biri değildir?
  A) Kin tutmak
  B) Arkadaş olmak
  C) Yardım sever olmak
  D) Sevgi ile yaklaşmak
 • 22) Ailesinin geçimi için çalışan baba yaptığı hangisi ile açıklanır?
  A) Hak
  B) Özgürlük
  C) Sorumluluk
  D) Hakkaniyet
 • 23) Aşağıdakilerden hangisi insanların kendilerine karşı sorumlulukları arasında değildir?
  A) Bolca kitap okumak
  B) Kişisel bakımını yapmak
  C) Sağlığına dikkat etmek
  D) Vergisini ödemek
 • 24) Bütün insanlar;
  I. Özgürlük
  II. Yaşama hakkı
  III. Onur
  verilenlerden hangisi veya hangileri bakımından eşittirler?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 25) Bütün insanları dil, din, ırk farketmeksizin ................... yaşına kadar çocuk kabul edilir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) 23
  B) 20
  C) 18
  D) 15
Yorum Yap
Gönder