2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi TESTİ

 • 1) İnsanların birbirlerine, çevreye ve topluma karşı .............. vardır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) sorumluluk
  B) özgürlük
  C) güvence
  D) ayrım
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Eğitim hakkı ücretsizdir.
  B) Her çocuk eğitim hakkına sahiptir.
  C) Eğitim hakkı devlet tarafından güvence altındadır.
  D) Zenginlerin eğitim hakkı daha fazladır.
 • 3) İnsanların hakları ................. tarafından güvence altındadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) okullar
  B) öğretmenler
  C) aileler
  D) devletler
 • 4) Eşitlik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Her insan eşit haklara sahip olarak doğar.
  B) Temel haklarda her insan eşittir.
  C) Eşitlik insanların sosyal statüsüne göre değişir.
  D) Devlet önünde insanların zengin olup olmamasına bakılmaksızın herkesin eşit olduğu varsayılır.
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi insanların kendilerine karşı sorumlulukları arasında değildir?
  A) Bolca kitap okumak
  B) Kişisel bakımını yapmak
  C) Sağlığına dikkat etmek
  D) Vergisini ödemek
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğa örnektir?
  A) Kişisel temizliğimizi yapmak
  B) İstemediğimiz bir şeye karşı hayır demek.
  C) Fikirlerimizi açıkça söyleyebilmek.
  D) Kendimize bir ev almak.
 • 7) Bütün insanlar;
  I. Özgürlük
  II. Yaşama hakkı
  III. Onur
  verilenlerden hangisi veya hangileri bakımından eşittirler?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8) Bütün insanları dil, din, ırk farketmeksizin ................... yaşına kadar çocuk kabul edilir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) 23
  B) 20
  C) 18
  D) 15
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biri değildir?
  A) Yaşama hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Sağlık hakkı
  D) Araba alma hakkı
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi sadece insana ait olan özelliklerden biri değildir?
  A) Yemek yeme
  B) Saygı gösterme
  C) Haklarını bilme
  D) Çevresine karşı duyarlı olma
 • 11) Bir insanın temel haklara sahip olabilmesi için .................. olması yeterlidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) insan
  B) zengin
  C) yetişkin
  D) fakir
 • 12) Temel haklarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Devredilemez
  B) Dokunulmaz
  C) Doğumla başlar
  D) Vazgeçilebilir.
Yorum Yap
Gönder