2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen kavram ve açıklamalarından hangisi doğru değildir?
  A) Münafık: Müslüman olmadığı halde müslümanları aldatmak için müslümanım diyen kişilere denir.
  B) Kafir: İslamı inkar eden kişilere denir.
  C) Müşrik: Alla'hın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kişiye denir.
  D) Mümin: Allah'ın varlığına ve birliğine inanan kişiye denir.
  E) Fasık: Allah'tan gelen yasaklara riayet etmeyen kişilere denir.
 • 2) Bir insanı öldürmek ................. .......... öldürmek gibidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) tüm insanlığı
  B) tüm canlıları
  C) tüm fasıkları
  D) tüm müşrikleri
  E) tüm alemleri
 • 3) Bir mümin aşağıdakilerden hangisi ile evlenemez?
  A) Süt kardeşi ile
  B) Kuzeniyle
  C) Komşusuyla
  D) Farklı milletten biriyle
  E) İş arkadaşıyla
 • 4) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi ................ de gerçek manada iman etmiş olamazsınız.”
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) övmedikçe
  B) sevmedikçe
  C) istemedikçe
  D) üzmedikçe
  E) kırmadıkça
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi evliliğin amaçlarından biri değildir?
  A) Geleceğe güvenle bakabilme
  B) Dünyayı daha fazla sevme
  C) Sevme ve sevilme ihtiyacını karşılama
  D) Dayanışma duygusunu hissteme
  E) Toplumda bir yer edinme
 • 6) Aşağıda verilen ayetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” diyenlerdir. (Furkân suresi, 74. ayet)
  B) “İyi erkeklerle iyi kadınları (birbirleriyle) evlendirin. (Dârimî, Nikâh, 10)
  C)  “Birbirlerini seven (çiftlerin birleşmesi) için nikâhtan daha iyi bir çözüm yoktur.” (İbn Mâce, Nikâh, 1)
  D) “Bir kadınla dört şeyden dolayı evlenilir: Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını seç. Aksi halde fakr-u zarurete duçar olursun!” (Buhârî, Nikâh, 16)
  E) “Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür.” (Bakara suresi, 237. ayet)
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi eşler arasında bulunması gereken duygulardan biri olamaz?
  A) Sadakat
  B) Fedakarlık
  C) Kindarlık
  D) Sabır
  E) Şefkat
 • 8) “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ....................... yönünden en güzel olanlarıdır. En iyileri de eşlerinize karşı en iyi davrananlarıdır.” 
  Yukarıda hadiste verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) mal
  B) mülk
  C) ahlak
  D) sevgi
  E) saygı
 • 9) “Allah katında helallerin en sevimsizi ......................”
  Yukarıda hadiste verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) kavgadır.
  B) spordur.
  C) boşanmadır.
  D) evlenmedir.
  E) nişandır.
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin sosyal hayata getirdiği temel ölçütlerden biri değildir?
  A) Güven
  B) Barış
  C) Adalet
  D) Kardeşlik
  E) Çalışma
 • 11)  “Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve (bu hususta) Rabbi olan Allah’tan korksun.” (Bakara suresi, 283. ayet)
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Sevgi ve saygı
  B) Kardeşlik
  C) Sulh
  D) Emniyet ve Güven
  E) Adalet
 • 12)  “…O halde siz mümin iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin.” (Enfal suresi, 1. ayet)
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Sevgi ve saygı
  B) Kardeşlik
  C) Sulh
  D) Emniyet ve Güven
  E) Adalet
 • 13) Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır

  Yukarıda verilen hadise göre aşağıdakilerden hangisi bu altı haktan biri değildir?
  A) Öldüğünde cenazesinde bulunur.
  B) Hastalandığında onu ziyaret eder
  C) Aksırdığında ona hayır duada bulunur, 
  D) Yanında ve gıyabında onun için samimi davranır.
  E) Paraya sıkıştığında borç ister
 • 14)
  I. Konuştuğunda yalan söyler.
  II. Emanete ihanet eder.
  III. Sözünden döner.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri münafıklığın alametleri arasındadar?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 15)
  I. Müminlerin birbirlerine sırt çevirmesi
  II. Müminlerin birbirleri üzerinde zanda bulunması.
  III. Müminlerin birbirleri üzerinde üstünlük kurması
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dinimizin bize yasakladıkları arasındadır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder
 • BRNG
 • 2021-03-15

teşekkürler, elinize sağlık

 • Ayınzeliha ÖZKAPLAN
 • 2021-02-28

Bu hangiyilin konuları yaa

 • esra
 • 2020-11-17

güzel ama soru sayısı çook az

 • Melek
 • 2020-11-07

Teşekkürler. Test güzeldi

 • nihat altındaş
 • 2020-10-09

teşekkürler

 • nurettin aylan
 • 2020-10-03

tebrikler