2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi TESTİ

  • 1)
    I. Söz dizimsel hatalar
    II. Çalışma zamanı hataları
    III. Anlam bilimsel hataları
    Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri programlama hata çeşitleri arasındadır?
    A) I ve II
    B) II ve III
    C) I ve III
    D) Yalnız III
    E) I, II ve III
  • 2) Aşağıdakilerden hangisi problem çözme teknikleri arasında değildir?
    A) Problemi tekrar tekrar ifade edin
    B) Her zaman bir planınız olsun ve plana sadık kalın.
    C) Problemi bütünleştirin.
    D) Önceki bildiklerinizden yola çıkın
    E) Problemi basitleştirin.
  • 3) Problemin açık, anlaşılır ve çok doğru bir şekilde sınırlarının belirlenme aşamasıdır.
    Yukarıda verilen basamak problem çözme adımlarından hangisine aittir?
    A) Problemi anlama
    B) Problemi tanımlama
    C) Çözümü değerlendirme
    D) Farklı çözüm yolları bulmak
    E) Seçilen çözüm yolunu uygulamak.
  • 4) Ham verilerin bilgisayarda işlendikten sonra dışarı döndürülen değere ........... denir.
    Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

    A) çıktı
    B) girdi
    C) süreç
    D) veri
    E) operatör
  • 5) Veri türü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmamalıdır?
    A) Her bir veri türü için kendi tanımlı veri seti kullanılmalıdır.
    B) Matematiksel işlemlerde kullanılacak veriler sayısal olarak tanımlanmalıdır.
    C) Veri türleri karışık kullanılmalıdır.
    D) Programcı veri türünü ve adını belirlemelidir.
    E) Programcı kendi veri türünü oluştururken dikkat etmelidir.
  • 6) Aşağıdakilerden hangisi için tam sayı veri türü kullanılması daha iyi olur?
    A) TC Kimlik no
    B) Posta kodu
    C) Tarih
    D) IBAN
    E) Yaş
  • 7) Aşağıdakilerden hangisi değişkenlere isim verilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?
    A) Matematiksel semboller çokça kullanılmalıdır.
    B) Değişken isminde boşluk bulunmamalıdır.
    C) Değişken ismi içeriği ile tutarlı olmalıdır.
    D) Değişken ismi bir karakter ile başlamalıdır.
    E) Değişken isimleri çok uzun olmamalıdır.
  • 8) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir değişken ismidir?
    A) 1adı
    B) adı 1
    C) sinif 
    D) Okul No
    E) 1.Öğrenci Kilo
  • 9) Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon türü değildir?
    A) Dizi fonksiyonları
    B) Sabitsel fonksiyonlar
    C) Matematiksel fonksiyonlar
    D) Yardımcı fonksiyonlar
    E) İstatiksel fonksiyonlar
  • 10) Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel fonksiyonlara örnektir?
    A) string
    B) value
    C) Sqrt
    D) Sum
    E) Length
  • 11) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir operatördür?
    A) Toplama
    B) Çarpma
    C) Modül alma
    D) Büyüktür
    E) Bölme
  • 12)

    Aşağıdakilerden hangileri programı oluşturan adımlardandır?

    I. Girdi

    II. Çıktı

    III. Erişim

    IV. Matematik

    A) I, II, III           

    B) I, III, IV       

    C) II, III, IV

    D) I, II, IV           

    E) I, II, III, IV

Yorum Yap
Gönder
  • cerennntopbas@gmail.com
  • 2020-11-11

son sorunun cevabı d olmayacak mı