2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Simyacılar bir bakıma filozoflardır.
  B) Bilinen en eski simyacı Empedokles'tir.
  C) Simyacılar maddeleri altına dönüştürebileceğine inanıyorlardı.
  D) Simyacılar ayrıca insanların içine yönelmesiyle ölümsüzlük iksirini bulacaklarına inanıyorlardı.
  E) Simyacılar bilim ve deneyde oldukça ilerideydiler.
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Aristo'ya göre maddeyi oluşturan dört temel elementten biri değildir?
  A) Ateş
  B) Su
  C) Toprak
  D) Hava
  E) Demir
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Cabir Bin Hayyam'ın kimyaya kazandırklarından biri değildir?
  A) Eritme
  B) Su banyosu
  C) Amonyak
  D) Buharlaştırma
  E) Süzme
 • 4) Aristo'ya göre eğer bir madde ıslak ve sıcak ise bu madde ............... 'dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ateş
  B) hava
  C) su
  D) toprak
  E) bileşik
 • 5) Bileşiklerle ilgili olarak;
  I. Saf maddelerdir.
  II. Erime ve kaynama noktaları sabittir.
  III. Yoğunlukları sabittir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 6)
  I. NaOh : Sodyum Hidroksit

  II. H2So4: Sülfirik asit
  III. NaHCO3: Sodyum bikarbonat
  Yukarıda verilen bileşik ve isimlerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 7) Metan bileşiğinin formülü hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) CH
  B) KOH
  C) HCI
  D) NH3
  E) CO2
 • 8) 1 Amonyak molekülünü oluşturan atomlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) 2H ve 1O atomu
  B) 1C ve 2O atomu
  C) 1N ve 3H atomu
  D) 1H ve 1 CI atomu
  E) 1N ve 1O atomu
 • 9) Aşağıda verilen elementlerden hangisi monotomik elementtir?
  A) Azot
  B) Oksijen
  C) Klor
  D) Altın
  E) Kükürt
 • 10)

  Levis yapısı verilen bileşik hangisine aittir?
  A) CH4
  B) 1H
  C) 8O
  D) 3O
  E) 2CH
 • 11) Aşağıda verilen elementlerden hangisi periyodik cetvelde farklı gruptadır?
  A) He
  B) Ne
  C) CI
  D) Kr
  E) Xe
 • 12) Aşağıda verilen elementlerden hangisi periyodik cetvelde 1A grubunda bulunmaz?
  A) Li
  B) Na
  C) K
  D) Rb
  E) Br
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi periyodik cetvelde 7A grubunun özelliklerinden biri değildir?
  A) Değerlilik elektronu 7 'dir.
  B) 2 atomlu molekküler halinde bulunur.
  C) Yukarıdan aşağı inildikçe atom yarı çapı azalır.
  D) Hidrojenle bileşiklerinde asitlik özelliği gösterirler.
  E) Elektron alma ilgisi en yüksek elementler bu gruptadır.
 • 14) Periyotta soldan sağa ve gruplarda yukarıdan aşağı inildikçe ............................ artar.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) elektron alma ilgisi
  B) atom yarıçapı
  C) iyonlaşma enerjisi
  D) atom numarası
  E) elektron verme ilgisi
 • 15) Periyodik tabloda iyonlaşma enerjisi ile ilgili olarak;
  I. Yukarıdan aşağıya doğru azalmaktadır.
  II. Atom çapı ile ters orantılıdır.
  III. Soldan sağa doğru artmaktadır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
Yorum Yap
Gönder