2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1) Mayoz bölünme ile ilgili olarak;
  I.  Bölünme sonucunda 2n hücrelerder n hücrel meydana gelir.
  II. Mayoz bölünme ile kromozom sayısının nesilden nesile sabit kalması sağlanır.
  III. Bölünme sonucunda bir hücreden dört yeni hücre oluşur.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 2) Mayoz bölünmede homolog kromozomların rastgele dizilip ayrılması her mayozda .................. , krossion over olayı ise ................. 
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  A) zorunlu değil, zorunludur.
  B) zorunlu, zorunlu değildir.
  C) zorunlu, zorunludur.
  D) zorunlu değil, zorunlu değildir.
  E) zorunlu değil, nadirdir.
 • 3) Mayoz bölünme sonucunda meyana gelen haploit hücrelere ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) yumarta
  B) gamet
  C) sperm
  D) kiyazma
  E) tetrat
 • 4) Bir mayoz bölünmede krossing over oluşmamış ise hangisi görülür?
  A) Farklı hücreler
  B) Mutasyona uğramış hücreler
  C) Benzer hücreler
  D) Diğer türden hücreler
  E) Tamamlanmamış hücreler
 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Mayoz bölünme öncesi hücre interfaz evresini gerçekleştirir.
  B) Mayoz bölünme I. ve II. aşamadan oluşur.
  C) Mayoz I'de homolog kromatidler ayrılır.
  D) DNA eşlenmesi interfaz evresinde gerçekleşir.
  E) Sitoplazma bölünmesi Mayoz bölünmenin I. ve II. evresinde görülür.
 • 6) Mayoz bölünmenin Projaz I evresi için;
  I. Mayozun en uzun evresidir.
  II. Çekirdek zarı evres sonunda kaybolur.
  III. Kromozomların sentromerleri bölünür.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 7) Mayoz bölünmenin Telofaz I evresi için;
  I. İğ iplikleri kaybolur.
  II. Homolog kromozomlar hücrenin ekvatorunda karşılıklı dizilir.
  III. Çekirdek yeniden oluşur.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 8) Mayoz bölünmenin Anafaz II evresi için;
  I. Kareş kromatitler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir.
  II. Her kromatit birer kromozoma dönüşür.
  III. Kromozomların sentromerleri bölünür.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 9)

  Verilen görüntü Mayozun hangi evresine aittir?
  A) Metefaz I
  B) Telofaz I
  C) Sitakinez I
  D) Anafaz I
  E) Anafaz II
 • 10)

  Verilen görüntü Mayozun hangi evresine aittir?
  A) Metefaz I
  B) Telofaz II
  C) Sitakinez II
  D) Anafaz I
  E) Anafaz II
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi mayoz bölünme için doğru değildir?
  A) Kromozom sayısı yarıya iner
  B) Sonuçta iki yeni hücre oluşur.
  C) Somatik hücrelerde görülmez
  D) 2n kromozomlu ana hücrelerde görünür.
  E) Kiyazma görülür.
 • 12) Mayoz bölünmede homolog hücrelerin yan yana gelerek birbirlerine değmelerine ................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) tetrat
  B) sinaps
  C) kiyazma
  D) gamet
  E) karyokinez
 • 13)


  Mayoz bölünmede şekildeki gibi homolog kromozom çiftlerinin yan yana gelerek oluşturdukları dörtlü kromatit yapıya ne denir?
  A) tetrat
  B) sinaps
  C) kiyazma
  D) gamet
  E) karyokinez
 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisinde diploit (2n) hücre bulunmaz?
  A) Somatik hücreler
  B) Zigot
  C) Embriyo
  D) Eşen Ana hücre
  E) Üreme hücreleri
 • 15) Mitoz bölünme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Bölünme tek safhada gerçekleşir.
  B) Bölünme sonucunda iki hücre oluşur.
  C) Bölünme vücut hücrelerinde gerçekleşir.
  D) Bölünme sonucunda çeşitlilik görülür.
  E) Çok hücreli canlılarda bölünme hücrelerin onarılması ve büyümeyi sağlar.
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmemin porofaz evresinde görülmez?
  A) Çekirdekçik eriyerek kaybolur.
  B) Kromotin iplikleri kromozom halini alır.
  C) Hayvan hücrelerinde sentriyoller ayrı kutuplara giderken aralarında iğ ipliklerini oluşturur.
  D) Bitki hücrelerinde oluşan iğ iğliklerinin bir kısmı kinekorlara bağlıdır.
  E) Hayvan hücresinde sitokinez evresi başlar.
 • 17)
  * Kromozomların setromerleri bölünür.
  * Kardeş kromotitler birbirinden ayrlır.
  * Hücre boyu uzar.
  Yukarıda özellikleri verilen mitoz evresi hangisidir?
  A) Metefaz
  B) Telofaz
  C) Profaz
  D) Anafaz
  E) Sitokinez
 • 18) Bitki hücrelerinde sitokinez ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) DNA miktarı aynı olan iki yeni hücre oluşur.
  B) Kromozom sayısı değişir.
  C) Sitoplazma daralarak boğumlanır.
  D) Protein iplikleri halka oluşturur.
  E) Genetik yapısı farklı olan iki yeni hücre oluşur.
 • 19) İnterfaz öncesinde 4 kromatit bulunan hücrede telofaz evresinde .................. kromatit bulunur.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) 2
  B) 4
  C) 6
  D) 8
  E) 12
 • 20) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İnterfaz evresinde 4 kromozom bulunan bir hücrede anafaz evresinde 8 kromozom bulunur.
  B) Profaz evresinde 4x DNA bulunan bir hücrede metefaz evresinde de 4x DNA bulunur.
  C) Telofaz evresinde 4 kromozom bulunan bir hücrenin profaz evresinde de 4 kromozom bulunur.
  D) Metafaz evresinde 8 kromatit bulunan bir hücrenin intervaz öncesinde 4 kromatit bulunur.
  E) İnterfaz öncesinde 2x DNA bulunan bir hücrenin telefaz evresinde 4x DNA bulunur
Yorum Yap
Gönder