2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) 41 - 34 - 27 - 20 - 13 - ?
  Yukarıda verilen örüntüde soru işareti ile belirtilen yere hangisi gelmelidir?

  A) 6
  B) 8
  C) 11
 • 2) 79 sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Onlar basamağı dokuzdur.
  B) Birler basamağı yedidir.
  C) Sayı üç basamaklıdır.
 • 3) İki basamaklı bir sayının onlar basamağındaki sayı 2 artırıldığında oluşan yeni sayı 45 olduğuna göre iki basamaklı sayı kaçtır?
  A) 25
  B) 35
  C) 42
 • 4) Ali bir dakikada 2 sayfa kitap okumaktadır. Buna göre 30 dakikada Ali toplamda kaç sayfa kitap okur?
  A) 60
  B) 70
  C) 40
 • 5) Bir koşucu 54 km'lik bir yolun 38 km sini koşmuştur. Buna göre koşucu kaç km daha koşmalıdır ki koşusunu tamamlasın?
  A) 12
  B) 16
  C) 26
 • 6) Aşağıda verilen sayı ve okunuşları eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) 62 -> Altmış iki
  B) 43 -> Kırk üç
  C) 74 -> Kırk yedi
 • 7) 23- 19 - 15 - .... - 7 - 3
  Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 9
  B) 10
  C) 11
 • 8) 73 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yetmiş üç
  B) Otuz yedi
  C) Otuz üç
 • 9) Aşağıda verilen sayı ve okunuş eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) 20 -- yirmi
  B) 65 -- altımış beş
  C) 59 -- doksan beş
 • 10) 65 sayısındaki 6'ın basamak değeri hangisidir?
  A) Elli
  B) Altmış
  C) Altı
 • 11) 3 onluk, 4 birlikten oluşan sayı = ?
  Verilen soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) 43
  B) 34
  C) 23
 • 12) .......... onluk,  .......... birlikten oluşan sayı = 65
  Verilen boşluklara hangi rakam getirilmelidir?
  A) 5, 6
  B) 6, 5
  C) 5, 5
 • 13) 42 sayısının okunuşu hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Yirmi dört
  B) Kırk iki
  C) Yirmi iki
 • 14) Otuz altı okunuşu verilen sayı kaçtır?
  A) 36
  B) 63
  C) 16
 • 15) 13 - 11 - 9 - ? - 5 - 3 -1
  Verilen yere soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) 6
  B) 7
  C) 4
 • 16)
  I. 45 - Tek
  II. 30 - Çift
  III. 19 - Tek
  Verilen eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) 88
  B) 75
  C) 97
 • 18) Aşağıda verilen sayılardan hangisi tektir?
  A) 24
  B) 78
  C) 57
 • 19) Aşağıda verilen sayı ve en yakın onluğa yuvarlanışlardan hangisi doğru değildir?
  A) 16 -> 20
  B) 33 -> 40
  C) 41 -> 40
 • 20) 84 sayısının en yakın onluğa yuvarladığımızda hangi sonucu elde ederiz?
  A) 80
  B) 90
  C) 70
Yorum Yap
Gönder