2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Melez kıvırcık saçlı bir baba ile düz saçlı annenin çocuklarının düz saçlı olma ihtimali yüzde kaçtır?
  (kıvırcık saç = A, düz saç = a)

  A) %
  B) P
  C) u
  D) 0
 • 2) Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde ekonoks görülür?
  A) 21 Haziran
  B) 21 Aralık
  C) 23 Eylül
  D) 21 Nisan
 • 3) Yeryüzünün bir kısmında uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarına .............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) İklim
  B) Hava durumu
  C) Meteoreloji
  D) Hava olayı
 • 4) İklim ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Farklı bölgelerde farklı iklim özellikleri görülür.
  B) İklimler hiçbir zaman değişmez.
  C) İklimi inceleyen bilim dalları vardır.
  D) İklim belirli bölgelere özgüdür.
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkilemez?
  A) Bitki örtüsü
  B) Yeryüzü şekli
  C) Denize uzaklık
  D) Yer altı kaynakları
 • 6) Havanın basıncını ölçmek için hangisini kullanırız?
  A) Termometre
  B) Barometre
  C) Nanometre
  D) Higrometre
 • 7) Havanın ani soğumasıyla birlikte havada bulunan nemin gazdan katıya dönmesine ne denir?
  A) Çiy
  B) Kar
  C) Kırağı
  D) Dolu
 • 8)
  I. Mantar kayaları
  II. Kumullar
  III. Buzul vadileri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hava olayları sonucunda görülür?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi hava olayları için doğru değildir?
  A) Dar bir alanda görülür
  B) Uzun zamanda görülür
  C) Tahminidir
  D) Değişkenlik fazladır.
 • 10) İklim değişikliğini önlemek için;
  I. Yenilenemez enerji kaynakları kullanılmalıdır.
  II. Enerji tasarrufu yapılmalıdır.
  III. Binalarda ısı yalıtımı yapılmalıdır.
  verilenlerden hangisi veya hangilerini yapmalıyız?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve II
 • 11) Ülkemizde en çok yağış olan bölgemiz ........................ bölgesidir.
  Yukarıda verilenlerden boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Akdeniz
  B) Karadeniz
  C) İç Anadolu
  D) Marmara
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Çekirdek içerisindeki en karmaşık yapıya kromozom denir.
  B) Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesi ile olur.
  C) DNA üzerinde kalıtsal özelliklere etki eden gruplar bulunur.
  D) Nükleotidler DNA lara göre daha büyük yapıya sahiptir.
 • 13) DNA ve özel proteinlerin birleşmesi ile oluşan yapılara .......................... denir.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) RNA
  B) Nükleotid
  C) Kromozom
  D) Gen
 • 14) Kromozomlar için;
  I. Hücre çeşidine göre farklılık gösterebilir.
  II. Canlılara kromozomların yarısı anneden yarısı da babadan geçer.
  III. Canlıya ait kromozom sayıları normal şartlarda değişmez.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
 • 15) Bir nükleotid;
  I. Fosfat
  II. Deoksiriboz
  III. Organik baz
  verilenlerden hangisi veya hangilerinden oluşur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
Yorum Yap
Gönder