2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Matematik TESTİ

 • 1)
  I. Beyaz renk en güzel renktir.
  II. İnternet yüzyılın icadıdır.
  III. Ayna görüntüyü yansıtır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri önerme değildir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız III
  E) Yalnız II
 • 2) Aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur?
  A) p: 4 + 1 < 5
  B) q: 8 x 2 = 16
  C) r: 4-1 = -3
  D) s: 2 / 1 = 1
  E) t: 1 + 1 = 0
 • 3)
  I. p: 1 + -1 < 1 xss=removed> 2
  Yukarıda verilen önermelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Hiçbiri
 • 4) 6 ayrı önermenin olduğu doğruluk tablosunda toplamda kaç satır bulunur?
  A) 6
  B) 24
  C) 32
  D) 64
  E) 128
 • 5) Verilen 4 önermenin doğruluk payı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 4
  B) 8
  C) 16
  D) 32
  E) 64
 • 6) ( 1 ∧ 0 ) V ( 1 ∧ 0 ) ≡ ?
  Yukarıda verilen önermenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1
  B) 0
  C) Boş
  D) 1 V 1
  E) 1 V 0
 • 7)
  I. (1 V 0) V (0 ∧ 1) = 1
  II. (1 ∧ 1) ∧ (1 ∧ 0) = 0
  III. (0 V 0 ) ∧ (1 V 0) 0
  Yukarıda verilen önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) Hiçbiri
 • 8) ((1 ∧ 0 ) V (1 V 0)) ∧ (1 V 0)
  Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 0
  B) 1
  C) 1 ∧ 0
  D) 1 V 0
  E) 1 ∧ 1
 • 9) Aşağıda verilen önermelerden hangisinin sonucu 1 dir?
  A) (0 ∧ 0) ∧ 1
  B) (1 ∧ 0) ∧ 1
  C) ( 1 V 1) V 0
  D) (1 V 0) ∧ 0
  E) (0 ∧ 1) V 0
 • 10) (q V p')' ∧ q
  Yukarıda verilen önermenin sonucu hangisidir?

  A) 0
  B) 1
  C) q
  D) p
  E) q'
 • 11) A={1,2,3,4,5) kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinde 1 elemanı bulunur?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  E) 8
 • 12) A={M,A,T,E,M,A,T,İ,K} kümesinin 4 elemanlı kümelerinin kaç tanesinde K harfi bulunur?
  A) 12
  B) 24
  C) 32
  D) 46
  E) 56
 • 13) A= {a,b,c}
  B= {a,b,c,d,e,f,g}
  olduğuna göre B kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi A kümesin kapsamaktadır?

  A) 12
  B) 13
  C) 14
  D) 15
  E) 16
 • 14) A ve B boş olmayan birer küme olduğuna göre;
  A U B = 7
  A / B = 3
  B / A = 1
  ve A kümesinin alt küme sayısı 64 ve B'nin alt küme sayısı 16 olduğuna göre A ∩ B 'nin eleman sayısı hangisidir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 15) Bir sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısına oranı 3 / 7 tir. Erkeklerin yüzde 20 si gözlüklü olduğuna göre gözlüklü olmayan erkek öğrenci sayısının tüm sınıfın yüzdesine oranı kaçtır?
  A) 12
  B) 24
  C) 36
  D) 48
  E) 56
Yorum Yap
Gönder
 • aşır-1949
 • 2020-11-23

ço güzel beğendim başarılar