2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi ticari amaç güden internet sitesi uzantısıdır?
  A) .net
  B) .gov
  C) .edu
  D) .org
  E) .k12
 • 2) Bilişim etiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değilidir?
  A) Lisansız yazılım kullanılmamalıdır.
  B) Bilişim teknolojilerinde yalancı şahitlik yapılmamalıdır.
  C) Başkalarına ait veriler, kişilerin haberi olmadan kullanılmalıdır.
  D) Bilişim teknolojileri zarar vermek için kullanılmamalıdır.
  E) Bilişim teknolojileri her zaman saygı çerçevesinde kullanılmalıdır.
 • 3)
  I. İlk yapılması gereken zorbalık yapan hesabın engellenmesidir.
  II. Zorbalık yapan hesap site yönetimine şikayet edilmelidir.
  III. Zorbalık yapan hesabın ekran görüntüleri alınarak kanıt toplanmalıdır.
  Siber zorbalığa maruz kalındığında yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri uygulanmalıdır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 4)
  I.Gizlilik
  II. Bütünlük
  III. Paylaşılabilirlik
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgi güvenliğinin temel öğeleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 5)
  I. Kendi kendine çoğalırlar.
  II. Ağ bağlantısı aracılığı ile bulaşır.
  III. Bilgisayarda güvenlik açıkları oluşturur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayar solucanları için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 6)
  I. Söz dizimsel hatalar
  II. Çalışma zamanı hataları
  III. Anlam bilimsel hataları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri programlama hata çeşitleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi problem çözme teknikleri arasında değildir?
  A) Problemi tekrar tekrar ifade edin
  B) Her zaman bir planınız olsun ve plana sadık kalın.
  C) Problemi bütünleştirin.
  D) Önceki bildiklerinizden yola çıkın
  E) Problemi basitleştirin.
 • 8) Ham verilerin bilgisayarda işlendikten sonra dışarı döndürülen değere ........... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) çıktı
  B) girdi
  C) süreç
  D) veri
  E) operatör
 • 9) Veri türü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmamalıdır?
  A) Her bir veri türü için kendi tanımlı veri seti kullanılmalıdır.
  B) Matematiksel işlemlerde kullanılacak veriler sayısal olarak tanımlanmalıdır.
  C) Veri türleri karışık kullanılmalıdır.
  D) Programcı veri türünü ve adını belirlemelidir.
  E) Programcı kendi veri türünü oluştururken dikkat etmelidir.
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi için tam sayı veri türü kullanılması daha iyi olur?
  A) TC Kimlik no
  B) Posta kodu
  C) Tarih
  D) IBAN
  E) Yaş
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi değişkenlere isim verilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?
  A) Matematiksel semboller çokça kullanılmalıdır.
  B) Değişken isminde boşluk bulunmamalıdır.
  C) Değişken ismi içeriği ile tutarlı olmalıdır.
  D) Değişken ismi bir karakter ile başlamalıdır.
  E) Değişken isimleri çok uzun olmamalıdır.
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir değişken ismidir?
  A) 1adı
  B) adı 1
  C) sinif 
  D) Okul No
  E) 1.Öğrenci Kilo
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon türü değildir?
  A) Dizi fonksiyonları
  B) Sabitsel fonksiyonlar
  C) Matematiksel fonksiyonlar
  D) Yardımcı fonksiyonlar
  E) İstatiksel fonksiyonlar
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel fonksiyonlara örnektir?
  A) string
  B) value
  C) Sqrt
  D) Sum
  E) Length
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir operatördür?
  A) Toplama
  B) Çarpma
  C) Modül alma
  D) Büyüktür
  E) Bölme
Yorum Yap
Gönder
 • med
 • 2020-11-05

beğenmedim