LGS Matematik Soruları 14 (2013 Teog 2.Dönem Matematik Soruları)

 • 1) • 2) Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5’ten büyük ise birler basamağı 1 arttırılarak, 5’ten küçük ise birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir.
  Örneğin 12,54 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 13
  105,18 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 105’tir.
  Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir.
  1. Adım: Girilen sayıyı oku.
  2. Adım: Sayının karekökünü al.
  3. Adım: Sonuç tam sayı ise 5. adıma git, değilse 4. adımdan devam et.
  4. Adım: Sonucu birler basamağına yuvarla ve 2. adımdan devam et.
  5. Adım: Sonucu ekrana yaz.
  Bu programa göre klavyeden 226 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaçtır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 5
 • 3) Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir.

  Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL’den az ödüyor.
  Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı?
  A) 15
  B) 30
  C) 45
  D) 60
 • 4)

  Bu yapıda üzerine tahta yapıştırılan her bir tahtanın taban yarıçapının uzunluğu bir üstündeki tahtanın taban yarıçapının uzunluğunun iki katıdır. Tahtaların yükseklikleri ise ortadaki tahtanın taban yarıçapının uzunluğuna eşittir. Bu yapının tabanı dâhil tüm yüzleri boyandığında 72 000 cm2 lik alan boyanmış oluyor.
  Buna göre bu yapıdaki en küçük tahtanın hacmi kaç santimetreküptür? ( r yerine 3 alınız.)
  A) 18 000
  B) 36 000
  C) 48 000
  D) 72 000
 • 5) Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır.

  Yukarıda kareli zemin üzerinde bir ada ve bu adaya doğru ilerlemekte olan bir balıkçı teknesi modellenmiştir.
  A noktasındaki balıkçı teknesi doğrusal bir yol boyunca hareket ederek adaya ulaşmıştır.
  Bu tekne B, C, D, E noktalarının birinden geçtiğine göre izlediği yolun eğimi kaçtır?
  A) 1 / 3
  B) 1 / 2
  C) 2 / 3
  D) 1
 • 6)

 • 7)

  Verilen şekle göre, hangi nokta C köşesi olarak seçilirse ABC üçgeninin AB kenarına ait kenarortayı D noktasından geçer?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
 • 8) 7 a 13
  Yukarıda verilenler bir aritmetik dizinin ilk üç terimi olduğuna göre, a yerine hangi  sayı gelmelidir?
  A) 12
  B) 11
  C) 10
  D) 9
 • 9)

  Şekilde izometrik kağıtta verilen açınım, üçgen dik prizma oluşturacak şekilde kapatıldığında, A ve B noktaları hangi noktalar ile eşleşir?
  A) K ve S
  B) L ve T
  C) N ve R
  D) M ve P
 • 10) Aşağıda verilen geometrik cisimlerden hangisi,  bir düzlemle kesildiğinde arakesit bir daire olamaz?
  A) Dik dairesel koni
  B) Dik piramit
  C) Dik dairesel silindir
  D) Küre
 • 11) • 12) • 13) • 14) Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve çevresinin uzunluğu 9 cm olan kaç farklı üçgen vardır?
  y
   y
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6


 • 15) • 16) Aşağıda grafikleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi 1’dir? • 17) • 18) • 19)

  Birbirine özdeş olan peynir paketleri ve birbirine özdeş olan süt paketlerinin 60 cm uzunluğundaki raflara dizilişi şekilde gösterilmiştir.
  Birinci rafta 15 cm, ikinci rafta 10 cm boşluk kaldığına göre, üçüncü raftaki boşluk kaç santimetredir?
  A) 29
  B) 32
  C) 35
  D) 39
 • 20) Koordinat sisteminde denklemleri, y = 4 ve y = x olan doğrular ile y ekseninin kaçtır?
  A) 4
  B) 8
  C) 12
  D) 16
Yorum Yap
Gönder
 • yasinaktas
 • 2020-04-01

iyi testiniz var.