AÖL Fizik Soruları 7 ( 2018-2019 AÖL 2.Dönem 1.Oturum Seçmeli Fizik 425)

 • 1) İki vektörün yönü ve şiddeti aynı ise bu vektörler eşit vektörlerdir. Buna göre;

  Şekildeki K, L, M ve N vektörlerinden hangileri eşit vektörlerdir?
  A) K ve L
  B) M ve N
  C) L ve M
  D) K ve N
 • 2)

  Şekildeki gibi O noktasına etki eden F 1, F 2 ve F 3 kuvvetlerinin, bileşkesinin büyüklüğü kaç N’ dur?
  A) 2
  B) 4
  C) 5
  D) 6
 • 3) Düz bir yolda şekildeki gibi K ve L araçları aynı yönde hareket ediyor.

  VK = 60 km/h ve VL = 40 km/h sabit hızlarla hareket ederken K aracındaki gözlemciye göre, L aracının hızı nedir?
  A) 20 km/h Batı
  B) 60 km/h Batı
  C) 40 km/h Doğu
  D) 100 km/h Doğu
 • 4) Akıntı hızının sabit 2 m/s olduğu bir nehirde, hızı suya göre 5 m/s olan kayık akıntı ile zıt yönde ilerlemektedir.
  Kıyıda hareketsiz duran gözlemci kayığın hızını kaç m/s gidiyor görür?
  A) 2
  B) 3
  C) 5
  D) 7
 • 5) Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 4 kg kütleli tahta takoza yatay doğrultuda 20 N’ luk kuvvet uygulanıyor.
  Buna göre tahta takozun hareket ivmesi kaç m/s2 dir?
  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
 • 6) Newton’ un 3. Hareket Yasasına göre, birbirine temas eden iki cismin, etki ve tepki kuvvetlerinin büyüklükleri birbirine eşittir.
  Buna göre yatay düzlemde duran 20 N ağırlıklı cisme etki eden tepki kuvveti kaç N’ dur?
  A) 5
  B) 10
  C) 20
  D) 30
 • 7) Bir hareketlinin hızı eşit zaman aralıklarında eşit miktarda artıyorsa hareketlinin yaptığı harekete düzgün hızlanan doğrusal hareket denir. Cisim başlangıçta duruyorsa t süre sonundaki yer değiştirmesinin X = 1 / 2 a t bağıntısı ile hesaplandığı bilinmektedir.
  Buna göre, durgun olarak harekete başlayan ve 2 m/s 2 lik sabit ivme ile hareket eden bir cismin 4 s sonraki yer değiştirmesi kaç m dir ?
  A) 2
  B) 4
  C) 12
  D) 16
 • 8) Doğrusal bir yolda hareket eden aracın Hız-Zaman grafiği şekildeki gibidir.

  Buna göre araç hangi zaman aralığında durmaktadır?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
 • 9) Sıvı ve gazlar içerisinde hareket eden cisimlere harekete zıt yönde bir kuvvet etki eder. Bu kuvvete direnç kuvveti denir ve R sembolü ile gösterilir.
  Buna göre havada ağırlığı G kadar olan bir cisim sabit hızla düşerken R ile G arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
  A) G > R
  B) R = G
  C) R > G
  D) R = 2G
 • 10)

  Hız- Zaman grafiği şekildeki gibi olan bir hareketlinin (0 - 10) saniye aralığındaki yer değiştirmesi kaç metredir?
  A) 50
  B) 75
  C) 100
  D) 150
 • 11) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yerden V0 = 10 m/s hızla atılan taş yukarı yönlü düşey atış hareketi yapıyor.
  Buna göre, taş tekrar kaç saniye sonra ve kaç m/s hızla aynı yere çarpar? (g = 10 m/s2)
  A) 1 s ve 5 m/s
  B) 2 s ve 5 m/s
  C) 2 s ve 10 m/s
  D) 3 s ve 15 m/s
 • 12) Esnek bir yaya kuvvet uygulanıyor ve şekildeki gibi Kuvvet - Uzama miktarı grafiği çiziliyor.

  Buna göre yayın üzerinde depolanan esneklik potansiyel enerjisi kaç Joule (J) dir? (Sürtünmeler önemsizdir)
  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 20
 • 13) Kütlesi 2 kg olan cisim 45 m yüksekten serbest bırakılıyor.
  Buna göre hava sürtünmelerinin ihmal edildiği bir ortamda cismin yere çarpma hızı kaç m/s dir? (g = 10 m/s2)
  A) 50
  B) 30
  C) 20
  D) 10
 • 14)
 • 15) Yatay düz yolda şekildeki gibi KM yolunun KL arası sürtünmesiz, LM arası sürtünmelidir.

  Kütlesi m = 2 kg olan cisim V = 20 m/s ilk hızla K noktasından hareket ediyor ve M noktasında duruyor.
  Buna göre sürtünmede kaybolan mekanik enerji kaç Joule (J) dür?
  A) 400
  B) 300
  C) 200
  D) 100
 • 16) Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket durumları şekilde verilmiş olan küresel cisimler esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ediyorlar.

  Buna göre çarpışmadan sonraki (V ort ) ortak hızları kaç m/s dir?
  A) 3
  B) 2
  C) 1
  D) 0
 • 17) • 18) Şekildeki koordinant sisteminde 3m, 2m ve m kütleli cisimler bulunmaktadır.

  Buna göre, bu cisimlerin oluşturduğu sistemin ağırlık merkezi (x) ve (y) koordinatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (1;1)
  B) (1;3)
  C) (2;2)
  D) (3;3)
 • 19) Aşağıda verilen basit makinelerden hangisi amacına uygun kullanıldığında kuvvetten kazanç sağlar? (Makara ağırlıkları önemsizdir.) • 20) Basit makineler iş kolaylığı sağlar. İşten, enerjiden kazanç sağlamazlar. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ile basit makinelerdeki verimi hesaplayabiliriz?Yorum Yap
Gönder