2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilişim Teknolojileri ve Yazılım TESTİ

 • 1) İnsanın yaşamını kolaylaştırmak amacı ile geliştirdiği araç gereçlerin tümüne ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Teknoloji
  B) İcat
  C) Bilgi
  D) Bilişim
 • 2)
  I. Bilgisayar
  II. Kalem
  III. Tablet
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri teknolojik üründür?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 3) Bilişim ................. ve ..................... birlikte kullanılarak bilginin üretilmesi, saklanması, iletilmesi, ve ihtiyaca uygun olarak biçimlendirilmesidir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?
  A) bilgi - internet
  B) iletişim - bilgisayar
  C) bilgi - iletişim
  D) iletişim - elektrik
 • 4) Bir bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen araçların tümüne .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?
  A) uygulama
  B) yazılım
  C) donanım
  D) aplikasyon
 • 5) Bilgisayar donanımının istenilen amaçlar doğrultusunda çalıştırılmasıyla kullanıcının bilgisayarda işlemler yapabilmesini sağlayan programların tümüne ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?
  A) uygulama
  B) yazılım
  C) donanım
  D) aplikasyon
 • 6) Günlük kullandığımız tablet, telefon, bilgisayar gibi cihazlarda yazılımların kullanıcılar tarafından kullanılmasına olanak sağlayan yüzeylere ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?
  A) etkileşim
  B) yazılım
  C) donanım
  D) arayüz
 • 7) Neredeyse dünyadaki tüm bilgisayarların ağ ile birbirlerine bağlanarak oluşturdukları veri alış verişine ne denir?
  A) İnternet
  B) Etkileşim
  C) Youtube
  D) Arayüz
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan bilişim teknolojilerinden biri değildir?
  A) Fotokopi makinesi
  B) Akıllı tahta
  C) Projeksion cihazı
  D) Röntgen
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi ulaşım alanında kullanılan bilişim teknolojilerinden biri değildir?
  A) Radar
  B) MR
  C) Navigasyon
  D) Mobese
 • 10)
  I. Alarm sistemleri
  II. X- Ray
  III. Kamera
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri güvenlik alanında kullanılan bilişim teknolojileri ürünü arasındadır?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve II
 • 11)
  I. ATM
  II. Kredi kartı
  III. Para sayma makineleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bankacılık alanında kullanılan bilişim teknolojileri ürünü arasındadır?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve II
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarı kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?
  A) Dik oturulmalıdır.
  B) Kollar aşağı doğru sarkmalıdır.
  C) Ekran göz hizasında olmalıdır.
  D) Ekran ile göz arasında 50 ile 70 cm arasında bir uzaklık olmalıdır.
 • 13) Bilgisayar başında çalışırken her bir saatlik süre sonucunda   .............. arasında ara verilmelidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) 1 - 2 dk
  B) 3 - 4 dk
  C) 5 - 9 dk
  D) 5 - 15 dk
 • 14)
  I. Göz bozukluğu
  II. Tembellik
  III. Dikkat bozukluğu
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayar bağımlısı olmanın sonucunda ortaya çıkan sonuçlar arasındadır?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi bir iç donanımdır?
  A) Harici hoparlör
  B) İşlemci
  C) Kablosuz fare
  D) Klavye
 • 16) Bilgisayarda verilerin kalıcı olarak depolanmasını ve istenildiğinde silinebilmesini sağlayan donanıma .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ram bellek
  B) işlemci
  C) sabit disk
  D) güç kaynağı
 • 17) Kullanıcının bilgisayar üzerinde çalışması sırasında yaptığı işlemlere ait verilerin geçici olarak tutulduğu iç donanıma .............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ram bellek
  B) işlemci
  C) sabit disk
  D) anakart
 • 18) Bilgisayarın tüm donanım birimleri arasında iletişimi sağlayan temel donanım parçasına ................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ram bellek
  B) işlemci
  C) sabit disk
  D) anakart
 • 19) Aşağıdaki dış donanımlardan hangisi bilgisayarda yapılan tüm işlemleri görmemizi sağlar?
  A) Klavye
  B) Ses kartı
  C) Ekran
  D) Fare
 • 20) Bilgisayara ait tüm donanımların ve yazılım kaynaklarını kullanarak bilgisayarın yönetimini sağlayan yazılımlara ne denir?
  A) Ücretli yazılımlar
  B) İşletim sistemleri
  C) Antivirüs programları
  D) Zararlı programlar
Yorum Yap
Gönder