DGS Matematik Soruları 11 (2013 DGS Sayısal 1- sayısal mantık zekaları, geometri)

 • 1) • 2) Bir işi Selçuk 12 günde, Tarık ise 18 günde bitirmektedir. Selçuk ve Tarık bu işi eşit olarak bölüşüp aynıanda çalışmaya başlamıştır.
  Buna göre Tarık, kendi işini Selçuk’tan kaç gün sonra bitirir?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6
 • 3) Oğuz; babasından 25, annesinden ise 22 yaş küçüktür. Oğuz annesinin yaşına geldiğinde babası 67 yaşında olacaktır.
  Buna göre, Oğuz’un bugünkü yaşı kaçtır?
  A) 19
  B) 20
  C) 22
  D) 24
  E) 25
 • 4) Bir müzeyi ziyaret edenlerin yüzde 70’i yabancı turisttir. Yabancı erkek turistlerin sayısı, yerli kadın turistlerin sayısına eşittir. Yabancı kadın turistlerin sayısı ise yerli erkek turistlerin sayısından 60 fazladır.
  Buna göre, müzeyi kaç turist ziyaret etmiştir?
  A) 100
  B) 120
  C) 130
  D) 140
  E) 150
 • 5) 1, 2, 4, 5 ve 9 rakamları kullanılarak rakamları birbirinden farklı üç basamaklı ABC doğal sayıları oluşturuluyor.
  Bu sayılardan kaç tanesi 5’e tam bölünür?
  A) 9
  B) 10
  C) 12
  D) 15
  E) 16
 • 6) Ahmet, Okan ve Yavuz’un bir mağazadan yaptıkları alışverişlerle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.
  * 1 pantolon, 1 gömlek ve 1 kemerin toplam fiyatı 100 TL’dir.
  * Ahmet; 2 pantolon, 3 gömlek ve 1 kemer satın almıştır.
  * Okan, Ahmet’ten 30 TL fazla ödeyerek 2 pantolon ve 4 gömlek satın almıştır.
  * Yavuz, Okan’dan 10 TL az ödeyerek 5 gömlek satın almıştır.
  Ahmet toplam kaç TL harcamıştır?
  A) 190
  B) 200
  C) 210
  D) 220
  E) 230
 • 7) Bir çay firması A, B ve C bitkilerini karıştırarak elde ettiği bitkisel çayları 1, 2 ve 5 kiloluk paketler hâlinde satmaktadır. Her bir paketteki çayların yüzde 20’si A, yüzde 30’u B ve yüzde 50’si C bitkisinden oluşmaktadır.
  Firma 600 paket 1 kiloluk, 200 paket 2 kiloluk ve 100 paket 5 kiloluk çay hazırlamak için kaç kg B bitkisi kullanmalıdır?
  A) 450
  B) 400
  C) 360
  D) 320
  E) 300
 • 8) Ali, Banu, Can, Duru ve Eda bir tahmin yarışmasına katılmıştır. Bu yarışmada A, B ve C olarak belirlenen konu başlıkları bulunmaktadır ve bu konuların her biri için farklı iki soru hazırlanmıştır. Her yarışmacı, soruların cevabı için birbirlerinden farklı birer tahmin yapmıştır. Her bir soru sonunda yarışmacılar, doğru cevaba en yakın tahminde bulunan 1., en uzak tahminde bulunan ise 5. olacak şekilde sıralanmıştır.
  Aşağıdaki tabloda, yarışma sonunda oluşan sıralamalar verilmiştir.

  Bu yarışmada sıralamaya göre her bir soru için verilen puanlar şöyledir:
  Birincilik: 7
  İkincilik: 4
  Üçüncülük: 2
  Dördüncülük: 1
  Beşincilik: 0
  A konu başlığındaki birinci soruda (A1), Banu Duru’dan kaç puan fazla almıştır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 9) Ali, Banu, Can, Duru ve Eda bir tahmin yarışmasına katılmıştır. Bu yarışmada A, B ve C olarak belirlenen konu başlıkları bulunmaktadır ve bu konuların her biri için farklı iki soru hazırlanmıştır. Her yarışmacı, soruların cevabı için birbirlerinden farklı birer tahmin yapmıştır. Her bir soru sonunda yarışmacılar, doğru cevaba en yakın tahminde bulunan 1., en uzak tahminde bulunan ise 5. olacak şekilde sıralanmıştır.
  Aşağıdaki tabloda, yarışma sonunda oluşan sıralamalar verilmiştir.

  Bu yarışmada sıralamaya göre her bir soru için verilen puanlar şöyledir:
  Birincilik: 7
  İkincilik: 4
  Üçüncülük: 2
  Dördüncülük: 1
  Beşincilik: 0
  B konu başlığında en çok puan alan yarışmacı, bu başlıkta kaç puan almıştır?
  A) 5
  B) 6
  C) 7
  D) 8
  E) 9
 • 10) Ali, Banu, Can, Duru ve Eda bir tahmin yarışmasına katılmıştır. Bu yarışmada A, B ve C olarak belirlenen konu başlıkları bulunmaktadır ve bu konuların her biri için farklı iki soru hazırlanmıştır. Her yarışmacı, soruların cevabı için birbirlerinden farklı birer tahmin yapmıştır. Her bir soru sonunda yarışmacılar, doğru cevaba en yakın tahminde bulunan 1., en uzak tahminde bulunan ise 5. olacak şekilde sıralanmıştır.
  Aşağıdaki tabloda, yarışma sonunda oluşan sıralamalar verilmiştir.

  Bu yarışmada sıralamaya göre her bir soru için verilen puanlar şöyledir:
  Birincilik: 7
  İkincilik: 4
  Üçüncülük: 2
  Dördüncülük: 1
  Beşincilik: 0
  Yarışma sonunda, en az puan alan yarışmacı kimdir?
  A) Ali
  B) Banu
  C) Can
  D) Duru
  E) Eda
 • 11) A, B ve C kentleri arasında sefer düzenleyen üç seyahat firmasının bir ay boyunca taşıdıkları toplam yolcu sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  K firması her 8 km için, L firması her 10 km için, M firması ise her 12 km için kişi başına 1 TL ücret talep etmektedir.
  Bu üç kent arasındaki mesafeler ise şöyledir:
   A – B arası 240 km
   B – C arası 300 km
   A – C arası 360 km
  Örneğin; M firmasının B – C arası kişi başına taşıma ücreti 25 TL’dir.
  L firmasının bir aylık geliri kaç bin TL’dir?
  A) 174
  B) 186
  C) 192
  D) 202
  E) 210
 • 12) A, B ve C kentleri arasında sefer düzenleyen üç seyahat firmasının bir ay boyunca taşıdıkları toplam yolcu sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  K firması her 8 km için, L firması her 10 km için, M firması ise her 12 km için kişi başına 1 TL ücret talep etmektedir.
  Bu üç kent arasındaki mesafeler ise şöyledir:
   A – B arası 240 km
   B – C arası 300 km
   A – C arası 360 km
  Örneğin; M firmasının B – C arası kişi başına taşıma ücreti 25 TL’dir.
  K, L ve M firmalarının tüm hatlardaki doluluk oranları sırasıyla yüzde 60, yüzde 75 ve yüzde 90’dır.
  Bu üç firmanın tam kapasite ile çalışması durumunda toplam yolcu sayısı ne kadar artar?
  A) 3800
  B) 4300
  C) 4600
  D) 5300
  E) 5800
 • 13) A, B ve C kentleri arasında sefer düzenleyen üç seyahat firmasının bir ay boyunca taşıdıkları toplam yolcu sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  K firması her 8 km için, L firması her 10 km için, M firması ise her 12 km için kişi başına 1 TL ücret talep etmektedir.
  Bu üç kent arasındaki mesafeler ise şöyledir:
   A – B arası 240 km
   B – C arası 300 km
   A – C arası 360 km
  Örneğin; M firmasının B – C arası kişi başına taşıma ücreti 25 TL’dir.
  A – C kentleri arasında bu üç firmayla yapılan seyahatler için toplam kaç bin TL ücret ödenmiştir?
  A) 180
  B) 204
  C) 210
  D) 232
  E) 276
 • 14)

  Buna göre, x kaç derecedir?
  A) 30
  B) 35
  C) 40
  D) 45
  E) 50
 • 15)

  Şekildeki AT doğrusu çembere A noktasında teğettir.
  Buna göre, x kaç derecedir?
  A) 45
  B) 50
  C) 55
  D) 60
  E) 65
 • 16)

  Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının çevresi kaç cm’dir?
  A) 56
  B) 60
  C) 64
  D) 68
  E) 72
 • 17) • 18) • 19) • 20)Yorum Yap
Gönder