AÖL Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Soruları 4 ( 2018-2019 AÖL 2.Dönem 1.Oturum Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 222)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi trafikte sergilenmemesi gereken davranışlardandır?
  A) Trafikte hata yapan sürücülerin uygun bir dil ile uyarılması
  B) Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücüye daha deneyimli birinin yardım etmesi
  C) Yağmurlu bir havada seyrederken yayaların üstüne su sıçratmamaya özen gösterilmesi
  D) Aracından hasta veya yaşlı bir yolcu indirmek için duraklayan sürücüye korna çalınması
 • 2) Maddi hasarlı bir trafik kazasında kazaya karışanların beden dilini yanlış kullanmaları aşağıdakilerden hangisine yol açar?
  A) Tartışma ve kavgalara
  B) Problemin çabuk çözülmesine
  C) Huzurlu bir trafik ortamı oluşmasına
  D) Trafikte iletişim becerilerinin gelişmesine
 • 3)

  Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
  A) Yaya yolu
  B) Yaya giremez
  C) Mecburi yaya yolu
  D) Taşıt trafiğine kapalı yol
 • 4) Yolun yayalara kapalı olduğunu, yayaların taşıt yoluna giremeyeceğini belirten trafik ışığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sarı ışık
  B) Yaya figürlü yeşil ışık
  C) Yaya figürlü kırmızı ışık
  D) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
 • 5) Takip mesafesi, takip eden aracın 2 saniyede katedeceği yol uzunluğu kadardır. Takip mesafesinin yeterli olup olmadığı “---- , ---- sayma kuralı” ile de kontrol edilir.
  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
  A) 78 - 79
  B) 98 - 99
  C) 88 - 89
  D) 108 - 109
 • 6) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demiryolu geçidine yaklaşıldığını belirtir? • 7) • Trafik işaretlerinin ve kara yoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerinin üzerine yazı yazmak ve yerlerini değiştirmek yasaktır.
  • Kara yolu dışındaki veya kenarındaki trafik işaretlerinin görülmesini engelleyecek şekilde ağaç ve aydınlatma direği dikmek serbesttir.
  Trafik ile ilgili verilen cümleler doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) D - Y
  B) D - D
  C) Y - D
  D) Y – Y
 • 8)
  I. Dönemeçlere
  II. Kavşaklara
  III. Tepe üstlerine
  Sürücüler, yukarıda verilenlerden hangilerine yaklaşırken hızlarını azaltmalıdır?
  A) Yalnız I ve II.
  B) Yalnız II ve III.
  C) Yalnız I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi yayaların karşıdan karşıya geçerken uyması gereken kurallardan biri değildir?
  A) Yaya alt ve üst geçitlerini kullanmaları
  B) Yaya geçidinin gidiş yönünde sağ tarafından yürümeleri
  C) Taşıt yolunun önce sağını sonra solunu kontrol ederek karşıya geçmeleri
  D) Güvenle duramayacak kadar yaklaşmış taşıt varsa ilk geçiş hakkını ona verip beklemeleri 
 • 10) Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
  A) Geçiş hakkı
  B) Geçiş yolu
  C) Geçiş kolaylığı
  D) Geçiş üstünlüğü
 • 11) Geçiş üstünlüğüne sahip olan ambulans ve doku nakil araçlarındaki ışıklı uyarı işaretleri hangi renktir?
  A) Kırmızı - beyaz
  B) Mavi - kırmızı
  C) Mavi - yeşil
  D) Sarı - mavi
 • 12) Aşağıdaki şekillerin hangisinde 1 numaralı araç önündeki aracı geçebilir? • 13) İnsan hayatı için büyük tehlike oluşturan trafik sorununun bir an önce çözüme ulaştırılması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olur?
  A) Sürücü sayısının artırılmasıyla
  B) Başkalarının haklarının gasp edilmesiyle
  C) Bilinçli ve sorumluluk sahibi bireylerin yetiştirilmesiyle
  D) Trafik eğitimine büyük yaşlarda başlanılmasıyla
 • 14) Bütün ehliyet türleri için sürücü adaylarında en az hangi düzeyde eğitim şartı aranmaktadır?
  A) İlkokul
  B) Ortaokul
  C) Lise
  D) Üniversite
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının trafik eğitimiyle ilgili görev ve yetkilerinden biri değildir?
  A) Motorlu taşıt sürücü kurslarını açmak
  B) Çocuk trafik parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
  C) Motorlu taşıt sürücü kurslarında eğitilen adaylara teorik ve uygulamalı sınav yapmak
  D) Sürücü adaylarına araçları sürebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak 
 • 16) İlgili yönetmelik gereği emniyet kemeri veya çocuk oto koltuğu sistemi bulundurma zorunluluğu olmayan araçlar hariç, çocuk bağlama sistemi olmayan araçlarda kaç yaşın altındaki çocuklar taşınamaz?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
 • 17)
   I. Yaya
  II. Yolcu
  III. Sürücü
  Güvenli yolculukta alınması gereken önlemlere ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangilerine sorumluluk düşmektedir?
  A) Yalnız III.
  B) Yalnız II ve III.
  C) Yalnız I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi raylı sistemlerde güvenli yolculuk için alınması gereken önlemlerdendir?
  A) Koridorların ve ara geçiş kapılarının işgal edilmesi
  B) Bu araçlar kullanılırken inenlere öncelik verilmesi
  C) Araç tamamen durmadan kapıların açılması
  D) Hamile ve yaşlı yolcuların en son binmesi
 • 19) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması çevreyi korumaya katkı sağlar?
  A) Araca kapasitesinin üstünde yük yüklenmesi
  B) Egzozlardan katalitik konvertörün söktürülmesi
  C) Eski teknolojili araçların bakıma tabi tutulmaması
  D) LPG ve elektrik enerjisinin taşıtlarda kullanımının yaygınlaştırılması
 • 20) 2016 yılında ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur unsurları ve kaza sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
  A) Araç bakımlarının yetkili servislerde yaptırılmadığı
  B) Ülkemizdeki sürücülerin trafik kurallarına uyduğu
  C) Trafik kazalarında insan unsurunun önemli bir yer tuttuğu
  D) Ülkemizdeki kara yolu bakımlarının yapılmadığı
Yorum Yap
Gönder