ALES Türkçe Soruları 13 (2009 İlkbahar Dönemi ALES - paragraf oluşturma, cümle yerleri değiştirme, kesin çıkarılabilecek anlam)

 • 1) “Kitaplar yaşadıkça ‘geçmiş’ diye bir şey olmayacaktır.” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Trafikte emniyet kemeri takmanın yasal bir zorunluluk olduğu
  B) Emniyet kemerinin öncelikli olarak ayak ve bacakları darbelerden koruduğu
  C) Yürüme engeli yaratan sakatlanmaların çoğunlukla trafik kazası nedeniyle ortaya çıktığı
  D) Çocuklar da dahil herkesin emniyet kemerini rahatça takabileceği
  E) Emniyet kemeri takmanın vereceği sıkıntının, tekerlekli sandalyeye bağımlı olmanın yanında önemsiz kaldığı
 • 2) (I) Cep telefonları, fotoğraf makineleri, işitme cihazları, oyuncaklar gibi pek çok eşyayı çalıştırmak amacıyla kullanılan pilleri, ömrü bittiğinde çöpe atarken bir kez daha düşünmek gerekir. (II) Pillerin çoğu lityum, gümüş, nikel ve cıva gibi zehirli metaller içerir, bu nedenle de rastgele çöpe atılmamalıdır. (III) Rastgele atılmaları durumunda, içerdikleri zehirli maddeler toprak, yer altı suları,ırmaklar, bitkiler, balıklar ve insanlar için tehlike yaratır. (IV) Yalnızca ABD’de her yıl 3 milyarın üstünde pilin çöpe atıldığı tahmin ediliyor. (V) Bu tehlike geri dönüş olanağı bulunmayan hasarlara bile yol açabilir.
  Parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 3) (I) Viyana Sebze Orkestrası havucu flüt, pırasayı keman, bal kabağını da davul olarak kullanıyor. (II) Yılda yaklaşık otuz konser vermeyi planlıyorlar. (III) Yani bu grup, eline geçen her türlü sebzeyi kullanarak müzik yapıyor. (IV) Belli bir tarzları yok, çağdaş, klasik, pop, house gibi türlerde parçalar seslendiriyorlar. (V) Son parçayı seslendirdikten sonra konserden önce aldıkları yetmiş kilo sebzeyi, çorba yapıp dinleyicilere ikram ederek değerlendiriyorlar. 
  Parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 4) I.1980 yılında çekilen “Tanrılar Çıldırmış Olmalı” adlı filmde konu edilen Afrika kabilesindeki insanların tıkırtıyı andıran seslerle dolu, heyecanlı konuşmaları, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere çok tuhaf, bir o kadar da yabancı gelir.
  II.Küçük bir gruba özgü bu dille ilgili olarak yapılan birkaç araştırmada, en eski atalarımızın da iletişim kurmak için tıkırtıya benzeyen sesler çıkardığı sonucuna varıldı.
  III.Bütün bu bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre, bugünkü insanların ortak atalarının savanlarda yaşadığı ve tıkırtılı seslerle iletişim kurduğu akla yakın geliyor.
  IV.Genetik veriler ise tıkırtılı konuşan toplulukların kökeninin, günümüzden 50.000 yıl önce yaşamış ortak bir ataya dayandığını ortaya koydu.
  V. Dil bilim araştırmaları, çıkarılan bu seslerin, 10.000 yıldan da eski bir zamanda ortaya çıktığını gösteriyordu.
  Numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulabilmesi için hangi ikisi yer değiştirmelidir?
  A) I. ile II.
  B) I. ile III.
  C) II. ile IV.
  D) III. ile V.
  E) IV. ile V.
 • 5) I.Havacılık tarihinde başarıyla uçan ilk uçağı
  Wright kardeşler yaptı.
  II.Bu saptamadan sonra ürettikleri Flyer adlı ilk uçak 17 Aralık 1903 tarihinde ABD’nin North Carolina eyaletinde havalandı.
  III.Wright kardeşler, planörlerle yaptıkları ön çalışmalar sırasında ortaya çıkan sorunları incelediler; başarılı bir uçuşun temel koşulunun denge olduğunu belirlediler.
  IV.Flyer ile aynı gün dört uçuş yapan kardeşlerin en uzun uçuşları 59 saniye sürdü ve 26 metrelik bir uzaklığı aştı.
  V. 1905 yılına gelindiğinde ise artık 38 dakika uçabiliyorlardı.
  Numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulabilmesi için hangi ikisi yer değiştirmelidir?
  A) I. ile II.
  B) I. ile IV.
  C) II. ile III.
  D) III. ile V.
  E) IV. ile V.
 • 6) I.İnsanların doğasında olan bilme ve bileni destekleme eğilimi, kolay para kazanabilme isteğiyle birleşince bu programlara olan ilgi de artıyor.
  II.İzleyiciler, bir konu hakkında görüşlerini belirtmeyi, bilgilerini sınamayı, eğlenceli zaman geçirmeyi de istiyor.
  III.Dahası heyecanlanmak, sevinmek ve düş kurmak da onlar için öncelikli hâle geliyor.
  IV.İşte televizyon yayıncılığının önemli türlerinden olan yarışma programlarının çıkış noktası bunlar oluyor.
  V.Günümüzde neredeyse tüm “kültürel etkinliği” televizyonla sınırlı olan geniş izleyici kitlesi için yalnızca haberler, siyasi tartışmalar ya da çok çeşitli olmalarına karşın diziler yeterli olmuyor.
  Numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulabilmesi için hangi ikisi yer değiştirmelidir?
  A) I. ile IV.
  B) I. ile V.
  C) II. ile III.
  D) II. ile V.
  E) III. ile IV.
 • 7) I.İstanbul Silivrikapı’da, sur bedenleri arasında bulunan Bizans mezar odası yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.
  II. Bu mezar odası, surların restorasyonu sırasında, otuz yedinci kulenin güneyinde bulunmuş ve odanın MS 4. yüzyılda yapıldığı anlaşılmıştı.
  III. Hatta hırsızlar, bir yıl içerisinde üç kez duvarı delerek iç mekânı kaplayan mermer kabartmaları çaldılar.
  IV. Bulunduğu günden beri hırsızların ilgisini çeken bu oda pek çok kez yağmalandı.
  V. Bu kabartmalar daha sonra ele geçirildi ve İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edildi.
  Numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulabilmesi için hangi ikisi yer değiştirmelidir?
  A) I. ile III.
  B) II. ile IV.
  C) II. ile V.
  D) III. ile IV.
  E) IV. ile V.
 • 8)
  I. kitap yazılan nadir kadın yazarlarından biri
  II. Sylvia Plath edebiyat tarihinin
  III. gizemli kalan, hakkında çok sayıda
  IV. çok merak edilen ama
  V. yine de bir yanıyla hep
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
 • 9)
  I. yerel oyuncak üreticilerinin izlerini süren kapsamlı
  II. kurucusu ve yöneticisi olan yazar, kitabında
  III. bir araştırma ortaya koymuş
  IV. oyuncağın sosyolojik boyutunu da içeren tarihsel bir inceleme ile
  V. ülkedeki ilk ve tek oyuncak müzesinin
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
 • 10)
  I.Bu rehberlerin her birini, rehberlik yaptıkları yabancı dile ve bu dilin kültürüne hâkim, sunum yeteneği yüksek kişilerden seçerdim.
  II.Biri bana gelip, “Ülke turizmi konusunda en yetkili kişi olsaydınız ilk olarak ne yapardınız?” diye sorsa on dokuz yıllık profesyonel bir turist rehberi olarak nasıl cevap verirdim, diye düşündüm.
  III.Ayrıca seçtiğim rehberlerle günler hatta haftalar boyunca beyin fırtınası yapar, bundan çıkacak sonuçlara da kesinlikle önem verirdim.
  IV.Bu politika uyarınca, tanıtım için “yüz yüze iletişim” yöntemine uygun olarak yetişmiş, işini iyi yapan turist rehberlerini görevlendirirdim.
  V.Sanıyorum, her şeyden önce kültür turizmi ağırlıklı bir politikayı benimseyeceğimi söylerdim.
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
 • 11) “Bugün okyanusa atılan çöp miktarı, okyanustan çıkarılan balık miktarının üç katına ulaşmıştır.” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakiler den hangisidir?
  A)Okyanusların iç denizlere göre daha çok kirlendiği
  B)Okyanuslarda yapılan balık avcılığının giderek azaldığı
  C)Derin denizlerde yaşayan balık türlerinde azalma görüldüğü
  D)Balıkçılıktan eskisi kadar çok kazanç sağlanamadığı
  E)Okyanuslardaki kirlenmenin tehlikeli boyutlara vardığı
 • 12) “Yaşamda hatalar yoktur, yalnızca dersler vardır.” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Olaylara farklı açılardan bakmak gerektiği
  B) Yapılan her yanlıştan bir şeyler öğrenileceği
  C) Doğru ile yanlışın göreceli kavramlar olduğu
  D) Geçmişe bağlı kalarak yaşamak gerektiği
  E) Yanlışların doğrulardan daha uzun süre hatırlandığı
 • 13) “Bir şirketin başarısının göstergesi, problemlerinin olup olmadığı değil, bu yılki problemlerin geçen yılkilerle aynı olup olmadığıdır.” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Her başarılı şirketin kriz dönemlerinde zor anlar yaşayabileceği
  B) Dışarıdan başarılı gibi gözüken şirketlerin de sorunlarının bulunabileceği
  C) Bütün şirketleri değerlendirmede kullanılacak ortak bir başarı ölçütünün bulunmadığı
  D) Şirketlerin başarılarının, sorunların çözümünde gösterilen performansa bağlı olduğu
  E) Sürekli yeni problemlerle uğraşmak zorunda kalan şirketlerin başarısızlığa mahkûm olduğu
 • 14) “‘Dün’, bozdurulmuş bir çek, ‘yarın’ ise bir bonodur. Yalnızca ‘bugün’, eldeki nakit paradır.” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yalnızca yaşanan anda bir şeyler yapma olanağı bulunduğu
  B) Yaşamın, zaman kaybedilecek kadar uzun olmadığı
  C) Hayallerin kendi kendine gerçekleşmesini beklemenin yanlışlığı
  D) Geleceğin bugünden daha iyi olacağı
  E) Geçen zamanın insana mutlaka bir şeyler kazandırdığı
 • 15) “Bazıları yalnızca mevcut şeylere bakar ve ‘Neden var?’ diye sorar; ben olmayan şeyleri de hayal eder ve ‘Neden yok?’ diye sorarım.” diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
  A) Kötümser
  B) Araştırmacı
  C) Başarılı
  D) Konuşkan
  E) Çalışkan
Yorum Yap
Gönder