ALES Türkçe Soruları 12 (2009 İlkbahar Dönemi ALES - anlam bütünlüğünü bozan cümle soruları,cümle ve paragraf tamamlama, kesin çıkarılabilecek yargı)

 • 1) Türkiye’de son dönemde, sinema izleyicisinin en fazla ilgi gösterdiği yapımların başında, korku ve komedi filmleri geliyor.
  Yukarıda verilen cümlede kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsanlar yalnızca korku ve komedi filmi izlemeyi tercih etmektedir.
  B) Korku ve komedi filmleri her zaman beklenenin üzerinde ilgi görmektedir.
  C) Sinemalarda yalnızca korku ve komedi filmleri gösterilmektedir.
  D) Son dönemde öteki türlerde film çekilmemektedir.
  E) Korku ve komedi filmleri başka türlerden daha çok izlenmektedir.
 • 2) I.IV. Murat’ın biricik şehzadesi Mehmet adına yapılan şenlikteki kandillerin bolluğu ve güzelliği dillere destan olmuş, semtin bugün de kullanılmakta olan “Kandilli” adını almasını sağlamıştı.

  II.Geceleri saray bahçelerinde yapılan bu şenliklerde sohbet edilir ve müzik dinlenir; toplantılara dönemin ünlü şairleri, bestekârları, sazendeleri ve hanendeleri de katılırdı.

  III.Bunların yanı sıra kandiller ve çırağlarla ortam aydınlatılarak şenliğe görsel bir güzellik de eklenirdi.

  IV.Görselliğin ön plana çıktığı bu şenliklerden biri, yıllar sonra İstanbul’un büyük bir semtinin adı olacak kadar görkemliydi.

  V. Osmanlı Döneminde, kara ve deniz zaferleri ile padişah çocuklarının sünnet düğünleri ve evlenmeleri nedeniyle şenlikler düzenlenirdi.

  Numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilemesi için hangileri birbirleri ile yer değiştirmelidir?
  A) I. ile V.
  B) II. ile III.
  C) II. ile IV.
  D) III. ile V.
  E) IV. ile V.
 • 3)
  I.İlk olarak kraterin yaklaşık 200 metre derinliğe ve 800 metre genişliğe sahip olduğu tespit edildi.
  II.Bu katmanlar, Mars’ta milyonlarca yıl öncesinde su bulunduğuna dair önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.
  III.NASA’nın 2004 yılında Mars’a yolladığı Opportunity robotu, Victoria Krateri’ni görüntülemeyi başardı.
  IV.Bu boyutlarıyla Victoria Krateri, Mars’ın büyük kraterlerinden biri olma özelliğine sahip.
  V.Ayrıca görüntülerde kraterin içerisinde, sarp duvarlardaki kaya katmanları da göze çarpıyor.
  Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
 • 4) Yazdığım her cümleyi dönüp tekrar okuyorum. Bazen insan esin anında çalakalem yazmaktan zevk alır. Ancak ben kendimi o zevkten mahrum ediyorum. Her cümleyi, “Aman yanlış olmasın!” diye kontrol ediyorum. Çünkü dil yazıları yazan biri olarak biliyorumki dikkatli gözler okuyacaktır bunları. Bu nedenle, dil yanlışı yapma kaygısı, bazen kalemimi tutuyor, beni yavaşlatıyor.
  Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yaratma sürecini uzatma
  B) Sözcük seçiminde sıkıntı çekme
  C) Dilin anlatım olanaklarını kullanamama
  D) Anlatmak istediğini açıkça ortaya koyamama
  E) Dil bilgisi kurallarını bilmeme
 • 5) “Öykülerimle öne çıkmayı isterdim.” demiyorum, ama öykücülüğümün unutulmaya yüz tuttuğu düşüncesi hüzünlendiriyor beni zaman zaman. Çünkü sadece dile ilişkin konularda yazılar yazan biri olarak algılanmaya başlandım son zamanlarda. Oysa altı öykü ki tabım var. Daha önce, yazdığım öykülerle ödül de aldım. Ama pek çok kişi öykücülüğümü dili konu alan kitaplarım sayesinde öğrendi. Bu şekilde okura ulaşmak güzel tabii ama bazen de “Ben aslında öykücüyüm.” diyorum.
  Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
  A) Öykü türüne gereken ilginin gösterilmemesinden
  B) Yazdıklarının okur tarafından yanlış anlaşılmasından
  C) Aldığı ödüllerle adını duyuramamaktan
  D) Yazdığı öykülerin istediği sayıya ulaşamamasından
  E) Dil üzerine yaptığı çalışmaların öykücülüğünün önüne geçmesinden
 • 6) Yıllar boyunca ---- düş kırıklıkları onda derin yaralar açmış, ancak bu ---- onu çok olgunlaştırmıştı.
  A) tekrarlanan – yaşamlar
  B) gizlediği – izlenimler
  C) karşılaştığı – etkiler
  D) çektiği – eziyetler
  E) yaşadığı – acılar
 • 7) Türk toplum yaşamında mizahın çok önemli bir yeri vardır. Nasrettin Hoca, Bektaşi, İncili Çavuş fıkraları ile halk edebiyatındaki taşlamalar bunun en belirgin ----. Bu mizah ürünleri güncelliklerini yitirmez, yaşanan olaylara göre ---- sürer gider.
  A) açıklamasıdır – birikerek
  B) özellikleridir – artarak
  C) örnekleridir – yenilenerek
  D) bilinenleridir – düşünülerek
  E) ipuçlarıdır – özümsenerek
 • 8) Vietnam’da meydana gelen Lekima tayfununun ardından durum ---- boyutlara ulaştı. Hâlâ yüzlerce ev ---- altında. Tayfunun etkisiyle oluşan ---- can ve mal kaybına neden oluyor.
  A) dehşet uyandıran – göçük – kuraklık da
  B) erişilemeyecek – yer – rüzgârlar da
  C) inanılmaz – tehlike – depremler de
  D) endişe verici – sular – toprak kaymaları da
  E) dayanılmaz – karantina – volkanik patlamalar da
 • 9) Anadolu, tarih boyunca büyük ve güçlü toplumlara ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden ülkemiz, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girebilecek doğal ve tarihî güzellikler açısından çok zengindir. Ne var ki bu listeye Türkiye’den bugüne kadar yalnızca dokuz yer kabul edildi. Böyle bir listede daha fazla doğal ve tarihî güzelliğimizle yer alabilmek bizim elimizde; ---- Türkiye’yi listede hak ettiği sıraya taşımanın o denli zor olmadığını göreceğiz.
  A) hangi ülkelerin hangi yapıtlarla listede yer aldığını öğrenirsek
  B) doğal ve tarihî dokumuza bilinçli olarak sahip
  C) çıkıp bu konuda boş vermişlikten kurtulursak bunun için geçmişimizle olan bağımızı kuvvetlendirebilirsek
  D) gelecek kuşaklara bu köklü geçmişi aktarabilirsek
  E) turizm reklamlarına daha fazla ödenek ayırırsak
 • 10) Antik dönemde tiyatrolar kent nüfusunun yüzde 10 - yüzde 20’sini alacak büyüklükte yapılıyordu. Sanayi Devrimi ancak büyük bir düşünsel değişim sürecinden sonra gerçekleşmişti. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avusturyalıların onarılmasını istedikleri ilk yapı opera binası olmuştu. Bugün gelişmiş ülkeler arasında yer alan İngiltere’de kütüphanelere üye olma oranıysa yüzde 50’nin üzerinde. Bütün bunlar, ----.
  A)kültürel yaşamın, dün olduğu gibi bugün de toplumsal değişme ve kalkınmanın en önemli yanını oluşturduğunu ortaya koyuyor
  B) gelişme ve değişmenin ekonomik kalkınmayla gerçekleşeceğini gösteriyor ulusal gelirin büyük bir kısmını sanata ayırmak gerektiğini ortaya koyuyor
  D) o dönemlerdeki kültürel yaşamın bireyler üzerindeki etkileri hakkında bize bilgi veriyor
  E)teknolojinin ve bilimin ilerlemesiyle kültüre daha az önem verildiğini kanıtlıyor
 • 11) (I) Türkiye’de 1980’lerde yaygınlaşan kuş gözlemciliği, buna gönül vermiş amatörlerce yürütülüyor. (II) Aslında, ülke çapında kuş gözlemi yapan profesyonel topluluklardan en aktif olanı İstanbul Kuş Gözlem Topluluğudur. (III) Gönüllülük esasına dayanan ve amatörce yürütülen bu çalışmalardan elde edilen bilgiler, doğa bilimcilerin veri tabanları oluşturmalarına yardım ediyor. (IV) 2000-2007 yılları arasında İstanbul’da yapılan on iki binden fazla gözlem kaydının bulunduğu veri tabanı, İstanbul’da gözlenen kuşlara ilişkin raporun da bel kemiğini oluşturdu. (V) Kentteki kuşların dağılımını, mevsimsel hareketlerini, üreme alanlarını, göçmenlerin geliş-gidiş tarihlerini bu raporda bulmak mümkün.
  Parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 12) Bir cep telefonu şirketi artık, ülkenin % 95’inin kapsama alanlarında olduğunu açıklamıştır.
  Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı hangisidir?
  A) Şirket son dönemde kapsama alanını genişletmiştir.
  B) Ülkede en az bir cep telefonu şirketi daha hizmet vermektedir.
  C) Şirket, ülkede en geniş kapsama alanına sahip cep telefonu şirketidir.
  D) Ülke coğrafyasının % 5’i yerleşime uygun değildir.
  E) Şirket yalnızca cep telefonu satmaktadır.
 • 13) B takımı, A takımını yenerek iki hafta sonra yeniden galip gelmiş oldu.
  Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı hangisidir?
  A) B takımı, 2 hafta önce yendiği takımı tekrar yenmiştir.
  B) B takımı, bu maçla birlikte en az iki maç yapmıştır.
  C) Bu galibiyet, B takımının bu sezon aldığı ikinci galibiyettir.
  D) B takımı bugüne kadar en çok 3 maç yapmıştır.
  E) B takımı oynadığı son iki maçı kaybetmiştir.
 • 14) Terakkiverper Cumhuriyet Partisinin kurulmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk kez çok partili hayata geçiş denenmiştir.
  Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı hangisidir?
  A) Türkiye’de, Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kurulmasıyla çok partili hayat yerleşmiştir.
  B) Türkiye tarihinde iki defa çok partili hayata geçiş denemesi olmuştur.
  C) Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ikinci parti Terakkiperver Cumhuriyet Partisidir.
  D) Türkiye tarihindeki tüm çok partili hayata geçiş denemeleri başarısız olmuştur.
  E) Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce de siyasi partiler vardır.
 • 15) Dünyada Kudüs ve Venedik’ten sonra üçüncü büyük tarihî ve mimari sit alanı olan Mardin, bir açık hava müzesi gibidir.
  Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı hangisidir?
  A) Mardin’in birçok yerinde bu yöreye özgü tarihî yapılara rastlamak mümkündür.
  B) Mardin, Kudüs ve Venedik’ten sonra kurulmuştur.
  C) Tarihî zenginlikleri olan kent, mimari açıdan en gelişmiş şehrimizdir.
  D) Mardin dünyada en çok ziyaret edilen üçüncü şehirdir.
  E) En eski mimari yapılar Kudüs ve Venedik’te bulunmaktadır.
Yorum Yap
Gönder