ALES Matematik Soruları 15 (2009 Ales İlkbahar - sayısal 2, sayısal mantık soruları, geometri)

 • 1) a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayılar ve

  olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük değeri kaçtır?

  A) 11
  B) 10
  C) 9
  D) 8
  E) 7
 • 2)

  olduğuna göre, x kaçtır?

  A) 6
  B) 6,5
  C) 7
  D) 7,5
  E) 8
 • 3) Bir balık kovasında 2 lüfer, 5 levrek, 3 palamut ve 2 tekir vardır.
  Kovadan rastgele alınan bir balığın palamut olma olasılığı kaçtır?
  A) 1 / 2
  B) 1 / 3
  C) 1 / 4
  D) 2 / 3
  E) 3 / 4
 • 4) Bir balık kovasında 2 lüfer, 5 levrek, 3 palamut ve 2 tekir vardır.
  Kovadan önce bir balık alınıyor, sonra bu balık kovaya atılmadan ikinci bir balık daha alınıyor.
  Buna göre, bu iki balıktan birincisinin lüfer, ikincisinin levrek olma olasılığı kaçtır?
  A) 1 / 66
  B) 5 / 66
  C) 5 / 12
  D) 5 / 11
  E) 1 / 9
 • 5) Bir şehirdeki her ev AB-CDEFG-H biçiminde sekiz rakamdan ve iki tire işaretinden oluşan bir numarayla tanımlanmıştır. Numaranın ilk iki hanesindeki AB sayısı evin bulunduğu semti, sonraki beş hanesindeki CDEFG sayısı evin sırasını ve son hanesindeki H rakamı numaranın doğruluğunu kontrol eden sağlama rakamını göstermektedir.
  Bir ev numarasının doğru olup olmadığı şöyle kontrol edilmektedir:
  • Semti belirten sayılarla evin sıra numarası kullanılarak
  A • C + B • D + E • F + G
  işleminin sonucu bulunur.
  • Bu sonucun 7 ye bölünmesinden elde edilen
  kalan bulunur.
  • Eğer kalan H ye eşitse numara doğrudur.
  ÖRNEK: 14-52031-0 numarası doğrudur, çünkü
  1• 5 + 4 • 2 + 0 • 3 + 1 = 14 ≡ 0 ( mod7) dir.
  23-45671-H biçiminde verilen ev numarasının doğru olabilmesi için, H rakamı kaç olmalıdır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 6) Bir şehirdeki her ev AB-CDEFG-H biçiminde sekiz rakamdan ve iki tire işaretinden oluşan bir numarayla tanımlanmıştır. Numaranın ilk iki hanesindeki AB sayısı evin bulunduğu semti, sonraki beş hanesindeki CDEFG sayısı evin sırasını ve son hanesindeki H rakamı numaranın doğruluğunu kontrol eden sağlama rakamını göstermektedir.
  Bir ev numarasının doğru olup olmadığı şöyle kontrol edilmektedir:
  • Semti belirten sayılarla evin sıra numarası kullanılarak
  A • C + B • D + E • F + G
  işleminin sonucu bulunur.
  • Bu sonucun 7 ye bölünmesinden elde edilen
  kalan bulunur.
  • Eğer kalan H ye eşitse numara doğrudur.
  ÖRNEK: 14-52031-0 numarası doğrudur, çünkü
  1• 5 + 4 • 2 + 0 • 3 + 1 = 14 ≡ 0 ( mod7) dir.
  A3-7D459-4 numarası doğru bir ev numarası olduğuna göre, D nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
  A) 9
  B) 14
  C) 15
  D) 16
  E) 17
 • 7) Bir şehirdeki her ev AB-CDEFG-H biçiminde sekiz rakamdan ve iki tire işaretinden oluşan bir numarayla tanımlanmıştır. Numaranın ilk iki hanesindeki AB sayısı evin bulunduğu semti, sonraki beş hanesindeki CDEFG sayısı evin sırasını ve son hanesindeki H rakamı numaranın doğruluğunu kontrol eden sağlama rakamını göstermektedir.
  Bir ev numarasının doğru olup olmadığı şöyle kontrol edilmektedir:
  • Semti belirten sayılarla evin sıra numarası kullanılarak
  A • C + B • D + E • F + G
  işleminin sonucu bulunur.
  • Bu sonucun 7 ye bölünmesinden elde edilen
  kalan bulunur.
  • Eğer kalan H ye eşitse numara doğrudur.
  ÖRNEK: 14-52031-0 numarası doğrudur, çünkü
  1• 5 + 4 • 2 + 0 • 3 + 1 = 14 ≡ 0 ( mod7) dir.
  AB-10232-5 ve AB-04519-5 biçiminde doğru olarak numaralanmış iki ev aynı semttedir ve aynı sağlama rakamına sahiptir.
  Buna göre, A + B toplamı kaçtır?
  A) 5
  B) 6
  C) 7
  D) 8
  E) 9
 • 8) Aşağıdaki tabloda bir çiftlikteki 200 adet besi hayvanının cinslerine göre dağılımı ve bu hayvanlardan kilogram olarak elde edilen et üretimi yüzde olarak verilmiştir.

  Bu çiftlikteki besi hayvanlarından toplam 8000 kg et üretimi yapılmıştır.
  Tüm E lerden elde edilen et miktarı tüm D lerden elde edilen et miktarından kaç kg fazladır?
  A) 1580
  B) 1640
  C) 1670
  D) 1720
  E) 1760
 • 9) Aşağıdaki tabloda bir çiftlikteki 200 adet besi hayvanının cinslerine göre dağılımı ve bu hayvanlardan kilogram olarak elde edilen et üretimi yüzde olarak verilmiştir.

  Bu çiftlikteki besi hayvanlarından toplam 8000 kg et üretimi yapılmıştır.
  Bir adet B den ortalama kaç kg et elde edilmiştir?
  A) 10
  B) 12
  C) 14
  D) 16
  E) 20
 • 10) Aşağıdaki tabloda bir çiftlikteki 200 adet besi hayvanının cinslerine göre dağılımı ve bu hayvanlardan kilogram olarak elde edilen et üretimi yüzde olarak verilmiştir.

  Bu çiftlikteki besi hayvanlarından toplam 8000 kg et üretimi yapılmıştır.
  Cinslerine göre et üretimi daire grafiğiyle gösterildiğinde hangi besi hayvanının gösterildiği daire diliminin merkez açısı dik açı olur?
  A) A
  B) B
  C) C
  D) D
  E) E
 • 11) Bir ofiste dayanıklı taşınırlara beş rakamdan oluşan bir demirbaş numarası veriliyor. Demirbaş numaralarında,
  • 0, 1, 2, 3, 4 rakamları kullanılıyor.
  • Her bir rakam bir kere kullanılıyor.
  • Birinci rakam sıfır olamıyor.
  • İkinci rakam birinci rakamın 2 katı oluyor.
  • Üçüncü rakam beşinci rakamdan küçük oluyor.
  Buna göre, en küçük demirbaş numarası kaçtır?
  A) 12034
  B) 12043
  C) 24103
  D) 24013
  E) 34021
 • 12) Bir ofiste dayanıklı taşınırlara beş rakamdan oluşan bir demirbaş numarası veriliyor. Demirbaş numaralarında,
  • 0, 1, 2, 3, 4 rakamları kullanılıyor.
  • Her bir rakam bir kere kullanılıyor.
  • Birinci rakam sıfır olamıyor.
  • İkinci rakam birinci rakamın 2 katı oluyor.
  • Üçüncü rakam beşinci rakamdan küçük oluyor.
  Aşağıdakilerden hangisi bir demirbaş numarasının sırasıyla üçüncü ve dördüncü rakamları olamaz?
  A) 0, 1
  B) 0, 3
  C) 1, 0
  D) 3, 0
  E) 3, 4
 • 13) Bir ofiste dayanıklı taşınırlara beş rakamdan oluşan bir demirbaş numarası veriliyor. Demirbaş numaralarında,
  • 0, 1, 2, 3, 4 rakamları kullanılıyor.
  • Her bir rakam bir kere kullanılıyor.
  • Birinci rakam sıfır olamıyor.
  • İkinci rakam birinci rakamın 2 katı oluyor.
  • Üçüncü rakam beşinci rakamdan küçük oluyor.
  Aşağıdakilerden hangisi oluşturulabilecek tüm demirbaş numaraları için doğrudur?
  A) 1 rakamı 2 rakamından önce gelir.
  B) 1 rakamı 3 rakamından önce gelir.
  C) 2 rakamı 3 rakamından önce gelir.
  D) 3 rakamı 0 rakamından önce gelir.
  E) 4 rakamı 3 rakamından önce gelir.
 • 14)
 • 15)Yorum Yap
Gönder