DGS Matematik Soruları 9 (2013 DGS Sayısal 1- yüzde problemler, yaş problemler, işçi problemleri, rasyonel sayılar ve fonksiyonlar)

 • 1)


 • 2)

  işleminin sonucu kaçtır?
  A) 13
  B) 24
  C) 36
  D) 54
  E) 65
 • 3)

  işleminin sonucu kaçtır?
  A) 0,01
  B) 0,1
  C) 10
  D) 1
  E) 100
 • 4)

  eşitsizliğini sağlayan en küçük n doğal sayısı kaçtır?
  A) 13
  B) 14
  C) 15
  D) 16
  E) 17
 • 5) • 6) • 7) x ve y birer tam sayı olmak üzere,

  olduğuna göre, x’in alabileceği en küçük değer kaçtır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 8)

  ifadesinin değeri kaçtır?
  A) 6
  B) 9
  C) 12
  D) 15
  E) 18
 • 9)  a, b birbirinden farklı pozitif tam sayılar ve

  olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?
  A) 30
  B) 36
  C) 40
  D) 44
  E) 46
 • 10)

  eşitsizliğini sağlayan en küçük ve en büyük x tam sayılarının toplamı kaçtır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  E) 7
 • 11)  a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere,

  eşitliği veriliyor.
  Buna göre, a’nın alabileceği en büyük değer kaçtır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  E) 7
 • 12) a ve b pozitif tam sayılarının en küçük ortak katı d olmak üzere,
  I. a.b çarpımı, d sayısını böler.
  II. a + b toplamı, d sayısını böler.
  III. a ve b’nin en büyük ortak böleni, d sayısını böler.
  ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III
 • 13) Z, tam sayılar kümesi olmak üzere,

  kümeleri veriliyor.
  Buna göre, A / B fark kümesinin eleman sayısı
  kaçtır?
  A) 9
  B) 10
  C) 12
  D) 15
  E) 16
 • 14)  x, y ve z pozitif tam sayıları için

  olduğuna göre, x + y + z toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?
  A) 17
  B) 19
  C) 22
  D) 23
  E) 25
 • 15) • 16) Rakamları arasında

  ilişkisi olan kaç tane üç basamaklı ABC doğal sayısı vardır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  E) 7
 • 17) ABC ve CBA üç basamaklı doğal sayılar ve
  ABC + CBA = 876
  olduğuna göre,  toplamı kaçtır?
  A) 11
  B) 12
  C) 13
  D) 14
  E) 15
 • 18) Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4’e ve 9’a kalansız bölünmektedir.
  Buna göre, toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?
  A) 10
  B) 11
  C) 12
  D) 13
  E) 14
 • 19) Ayşe, merdivenleri ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor. Çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından 6 fazladır.
  Buna göre, Ayşe’nin attığı toplam adım sayısı  kaçtır?
  A) 24
  B) 30
  C) 36
  D) 42
  E) 48
 • 20) Bir bakkal satın aldığı 30 kg şekeri 2 kiloluk paketlere doldurup satarsa yüzde 25 kâr, 5 kiloluk paketlere doldurup satarsa yüzde 20 kâr elde etmektedir.
  Bu bakkalda 5 kiloluk şekerin satış fiyatı, 2 kiloluk şekerin satış fiyatının kaç katıdır?
  A) 2
  B) 2,1
  C) 2,25
  D) 2,4
  E) 2,5
Yorum Yap
Gönder