AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu Sosyal Bilgiler Soruları 2 (2018 -2019 1.Dönem 1.Oturum 633)

 • 1) Evli ve iki çocuk annesi Ayşe Hanım, çocukları büyüdükten sonra çalışmaya karar vermiştir. Özel bir firmanın Ankara-İstanbul arası yolcu taşıyan otobüslerini sürmeye başlamış, böylece anne ve eş gibi sosyal rollerine kaptanlık rolü de eklenmiştir.
  Buna göre sosyal rollerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Zamana bağlı olarak değişebilir.
  B) Kişinin yaşından bağımsız olarak kazanılır.
  C) Her rolün gerektirdiği sorumluluk aynıdır.
  D) Sadece çalışan kişiler sosyal role sahip olabilirler.
 • 2) Destanlar, efsaneler, ninni ve masalların kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan kültürel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Din
  B) Dil
  C) Felsefe
  D) Ekonomi
 • 3) Kerem, sınıflarına yeni gelen bir öğrenciyi tanımadığı halde hakkında olumsuz yorum yapmıştır. Zaman geçtikçe arkadaşını tanıyıp kötü biri olmadığını anlamış, yanlış davranışından dolayı ondan özür dilemiştir.
  Kerem’in arkadaşına karşı olumsuz tutum geliştirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?
  A) Ön yargı
  B) Saygı
  C) Sevgi
  D) Hoşgörü
 • 4) Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devleti Asya (Büyük) Hun Devleti’dir. Hunlar, Ötüken merkez olmak üzere Orhun Bölgesi ve Altay Dağları civarında yaşamışlardır. Bilinen ilk hükümdarları, Teoman’dır.
  Bu parçada Asya Hun Devleti ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  A) Hangi bölgede kurulmuştur?
  B) Hangi yılda kurulmuştur?
  C) Devletin merkezi neresidir?
  D) İlk hükümdarı kimdir?
 • 5) Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karahanlılar
  B) Kök Türkler
  C) Gazneliler
  D) Uygurlar
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap yarımadasının özelliklerinden biri değildir?
  A) Kölelik yaygındı.
  B) Halk putlara tapardı.
  C) Kadın-erkek eşitliği vardı.
  D) Kabileler arası çatışmalar vardı.
 • 7)

  Buna göre Ayşe’nin yaşadığı bölgede hangi iklim türü hakimdir?
  A) Akdeniz iklimi
  B) Kutup iklimi
  C) Karasal iklim
  D) Çöl iklimi
 • 8) • 9) • 10) • 11) • 12) • 13) Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakları korumak için yerine getirmemiz gereken doğru davranışlardan biri değildir?
  A) Ormanlık alanlarda ateş yakmak
  B) Çevremizi ve doğayı temiz tutmak
  C) Geri dönüşümlü ürünler almaya dikkat etmek
  D) Toprağa aşırı su ve gübre vermekten kaçınmak
 • 14) • 15) • 16) • 17) • 18) • 19) • 20) Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle aşağıda kilerden hangisi kara komşularından biridir?
  A) İngiltere
  B) Almanya
  C) Suriye
  D) Macaristan
Yorum Yap
Gönder