AÖL Coğrafya Soruları 7 ( 2018-2019 AÖL 2.Dönem 1.Oturum Seçmeli Coğrafya 157)

 • 1) Belli bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayı bakımından zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Suyun bol, iklim şartlarının elverişli olduğu bölgeler biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir.
  Buna göre aşağıdaki dünya haritasında numaralanmış alanlardan hangisinde biyoçeşitliliğin daha zengin olduğu söylenebilir?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 2) Aşağıdakilerden hangisinde şehrin etki alanı ve fonksiyonu doğrudur? • 3) İzmir, Mersin, İzmit ve Kırıkkale illerimizin hepsinde bulunan ortak sanayi tesisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yünlü dokuma
  B) Otomotiv
  C) Yağ fabrikası
  D) Petrol rafinerisi
 • 4) Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin altına düşmesi ve düşük sıcaklıkların uzun bir süre devam etmesi soğuk hava dalgası olarak ifade edilir.
  Soğuk hava dalgalarının aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır?
  A) Kültür turizmi
  B) Deniz turizmi
  C) Yat turizmi
  D) Kaplıca turizmi
 • 5) Tropikal siklonlar aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha fazla etkili olur?
  A) Norveç
  B) Meksika
  C) İzlanda
  D) Türkiye
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi bir kuraklık türü değildir?
  A) Tarımsal kuraklık
  B) Meteorolojik kuraklık
  C) Ekonomik kuraklık
  D) Hidrolojik kuraklık
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişiminin gözlenen veya öngörülen etkilerinden biri değildir?
  A) Küreselleşmenin artması
  B) Ekstrem hava olaylarının artması
  C) Sıcak hava dalgalarının yaşanması
  D) Tarımsal üretim alanlarının değişmesi
 • 8) Çölleşme, toprağın susuzlaşması ve çoraklaşmasıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi çölleşmeyi önlemek için alınabilecek tedbirlerden biridir?
  A) Arazi kullanımının planlı olması
  B) Mera ve otlakların aşırı kullanılması
  C) Su kaynaklarının fazla tüketilmesi
  D) Tarımda damla sulama yönteminden vazgeçilmesi
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi yapay zekânın en yaygın kullanıldığı alanlardan biridir?
  A) Turizm
  B) Ticaret
  C) Tarım
  D) Sağlık
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde merkezi yönetim birimidir?
  A) Valilik
  B) Muhtarlık
  C) İlçe belediyesi
  D) Büyükşehir belediyesi
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma planlarının amaçlarından biri değildir?
  A) Bölgeye yatırımları artırmak
  B) Bölgenin ticaretini sınırlandırmak
  C) Bölgenin ekonomisini canlandırmak
  D) Bölgenin kültürel gelişimini sağlamak
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki bölgesel kalkınma projelerinden biridir?
  A) TANAP
  B) BTE
  C) GAP
  D) BTC
 • 13) Aşağıdaki illerden hangisi Doğu Anadolu Projesi kapsamındadır?
  A) Ankara
  B) Kayseri
  C) Erzurum
  D) Mersin
 • 14) Türkiye’de istihdam oranı ve çalışan sayısı en fazla olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sanayi
  B) Hizmet
  C) Tarım
  D) Madencilik
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi ulaşımı etkileyen doğal faktörlerdendir?
  A) Nüfus ve yerleşme
  B) Ekonomik faaliyetler
  C) Teknolojik gelişmeler
  D) İklim elemanları
 • 16) Türkiye’deki ulaşım türlerinden hangisi daha gelişmiş ve yaygındır?
  A) Kara yolu
  B) Deniz yolu
  C) Hava yolu
  D) Demir yolu
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi ‘Asya Kaplanları’ olarak da bilinen dünya ticaretindeki payı hızla yükselen Uzak Doğu ülkelerden biridir?
  A) Türkiye
  B) Güney Kore
  C) Moğolistan
  D) Gürcistan
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi 2017 itibariyle Türkiye’nin UNESCO kapsamındaki kültürel varlıklarından biri değildir?
  A) Nemrut Dağı – Adıyaman
  B) Oltu taşı – Erzurum
  C) Çatalhöyük Neolitik Kenti – Konya
  D) Troya Antik Kenti – Çanakkale
 • 19) Coğrafi işaretler herhangi bir ülke, bölge ya da yöre gibi alanlara has ürünlerin yerelliğini koruyabilmek adına alınan yasal tedbirlerdir. Coğrafi işaretleme 1995 yılından bu yana Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.
  Bu bilgiye göre coğrafi işaretlerle hangisi hedeflenmektedir?
  A) Bölgesel ürünleri koruyup tanıtımını yapmak
  B) Üretilen malın iç piyasada tüketimini sağlamak
  C) Bölgesel ürünlerin bölge dışında üretimini sağlamak
  D) Başka ürünlerle aşılayıp yeni türler elde etmek
 • 20) Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, yaz sezonunun uzun sürmesi, denize girmeye elverişli koy ve körfezlerin çokluğu deniz turizmini geliştirmiştir.
  Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde deniz turizmi daha gelişmiştir?
  A) Manisa
  B) Antalya
  C) Trabzon
  D) Edirne
Yorum Yap
Gönder