2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) Bir toptancı kutu şeklinde silgi satmaktadır. Bir kutu içerisinde 10 paket ve her paket içerisinde de bir düzine silgi bulunmaktadır.
  Bir kırtasiyeci 7 kutu silgi aldığına göre toplamda kaç tane silgi almış olur?

  A) 700
  B) 740
  C) 800
  D) 840
  E) 900
 • 2) Olduğuna göre n kaçtır?

  A) 3
  B) 4
  C) 8
  D) 9
  E) 12
 • 3) {1,2,3,4,5,6,7,8} kümesinin elamanları kullanılarak rakamları farklı 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir?
  A) 143
  B) 156
  C) 274
  D) 321
  E) 336
 • 4) 8 farklı kitap arasından 6 kitap kaç farklı şekilde seçilebilir?
  A) 28
  B) 56
  C) 68
  D) 72
  E) 98
 • 5) Bir ailede anne, baba ve 2 çocuk bulunmaktadır. Bu aile anne ve baba yan yana olmak koşuluyla yan yana kaç farklı şekilde oturabilir?
  A) 6
  B) 12
  C) 18
  D) 24
  E) 28
 • 6) Bir kenar uzunluğu 5 cm olan bir kare içerisinden seçilen bir noktanın kenarlara en az 2 birim uzaklıkta olma olasılığı kaçtır?
  A) 1 / 5
  B) 2 / 5
  C) 4 / 5
  D) 2 / 25
  E) 4 / 25
 • 7) A = {0,1,2,3,4,5,6}
  olmak üzere 5 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir?
  A) 2160
  B) 2400
  C) 1060
  D) 3020
  E) 2000
 • 8) A = {0,1,3,2,5} olmak üzere 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir?
  A) 10
  B) 20
  C) 40
  D) 80
  E) 160
 • 9) 2. (n+1)! = 12 . n! olduğuna göre n kaçtır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 10) (6! + 5!) : (6! - 5!) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 6 / 5
  B) 7 / 5
  C) 5 / 6
  D) 5 / 7
  E) 6 / 7
 • 11) 7 kalemi ve 9 silgisi olan Ahmet 1 kalem ve 1 silgiyi kaç farklı şekilde seçebilir?
  A) 16
  B) 28
  C) 54
  D) 63
  E) 72
 • 12) 8 kişilik bir öğrenci gurubundan 4 kişilik bir grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir?
  A) 15
  B) 45
  C) 50
  D) 65
  E) 70
 • 13) 7 kişilik bir grup birbirleriyle tokalaşırsa toplamda kaç tokalaşma olur?
  A) 7
  B) 14
  C) 21
  D) 23
  E) 27
 • 14) Bir ligde 7 takım vardır. Her takım diğer takımlarla sadece bir kez maç yaptığında lig sonucunda toplamda kaç maç yapılmış olur?
  A) 13
  B) 17
  C) 21
  D) 25
  E) 28
Yorum Yap
Gönder