Ehliyet (MTSK) Soruları 13 (2016 14 Mayıs - İlkyardım ve trafik levhaları 2)

 • 1) Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
  A) Minibüs
  B) Tramvay
  C) Kamyonet
  D) Arazi taşıtı
 • 2) • 3) Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
  A) Gizli
  B) Şifreli
  C) Ayrıntılı ve uzun
  D) Kısa, öz ve anlaşılır
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
  A) Solunum sayısının değerlendirilmesi
  B) Hoşgörülü ve nazik davranılması
  C) Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
  D) Cilt renginin değerlendirilmesi
 • 5) "Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
  B) Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
  C) Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
  D) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
 • 6) Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
  A) Kalp çalıştığında
  B) 112´ye haber verildiğinde
  C) Kazazedenin akrabaları geldiğinde
  D) Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
  A) Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
  B) Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
  C) Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
  D) Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
 • 8)
  I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
  II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda
  yazılıp kazazedenin üzerine asılması
  III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
  Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 9) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
  A) Bacağında kanama olanlarda
  B) El bileğinde açık kırık olanlarda
  C) Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
  D) Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
  A) Kanamanın durdurulması
  B) Yara yerinin değerlendirilmesi
  C) Yara üzerinin pamukla kapatılması
  D) Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
 • 11) Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Omuriliğin baskı altında olması ya dazedelenmesi
  B) Taşıma esnasında baş, boyun ve gövdeekseninin korunması
  C) Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
  D) Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi 
 • 12) Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
  A) Hâlsizlik
  B) Şok
  C) Kansızlık
  D) Koma
 • 13)

  Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
  A) İtfaiyeci yöntemi
  B) Rentek manevrası
  C) Sürükleme yöntemi
  D) Heimlich manevrası
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
  A) Alkol ve madde bağımlılığı
  B) Uzun yolculuklar ve yorgunluk
  C) Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
  D) Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
 • 15) Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
  A) Okul geçidi
  B) Yaya geçidi
  C) Hemzemin geçit
  D) Rampalı geçit
 • 16)

  Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre,aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
  B) Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
  C) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
  D) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
 • 17) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
  A) Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
  B) Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
  C) Yaya figürlü yeşil ışık
  D) Kırmızı oklu ışık
 • 18)

  Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
  A) Yaya giremez.
  B) Bisiklet giremez.
  C) At arabası giremez.
  D) Motorlu taşıt giremez.
 • 19)

  Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
  A) Hızını artırmalı
  B) Geriye dönmeli
  C) Hızını azaltmalı
  D) Yolun kayganlığını kontrol etmeli
 • 20)

  Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
  A) Sağdan ana yola girişi
  B) Soldan ana yola girişi
  C) Sağa tehlikeli virajı
  D) Açılan köprüyü
 • 21)

  Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 22) Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
  A) 0,20
  B) 0,30
  C) 0,40
  D) 0,50
 • 23) Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
  A) Otomobil
  B) Otobüs
  C) Motosiklet
  D) Kamyon
 • 24) Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

  A) Hızını artırmalı
  B) U dönüşü yapmalı
  C) 1 numaralı araca yol vermeli
  D) 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
 • 25)

  Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
  A) İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
  B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
  C) Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
  D) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Yorum Yap
Gönder