2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Hayat Bilgisi TESTİ

 • 1)
  I. Sevdiğimiz iş olmasın
  II. Becerimize uygun olmasına
  III. Diğer insanların işi beğenmesine
  Meslek seçerken yukarıda verilenlerden hangisini veya hangilerini göz önünde bulundurmamız gerekmektedir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en eski ulaşım aracıdır?
  A) Uçak
  B) Vapur
  C) Kağnı
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi bir ulaşım aracı değildir?
  A) Otobüs
  B) İnternet
  C) Tren
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi ile sıcaklığı ölçeriz?
  A) Dinamometre
  B) Barometre
  C) Termometre
 • 5) Cumhuriyet ile ilgili olarak;
  I. Bir yönetim biçimdir.
  II. Türkiye cumhuriyet ile yönetilmektedir.
  III. Yöneticilik babadan oğula geçer.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
 • 6) Hava tahminlerini ............... kurumundan öğreniriz.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) rasathane
  B) meteoroloji
  C) muhtarlık
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında yapılacaklardan biri değildir?
  A) Asansörü kullanmamak.
  B) Acele koşarak dışarı çıkmak
  C) Evin balkon gibi alanlarına çıkmamak.
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün getirdiği yeniliklerden biri değildir?
  A) Soyadı kanunu
  B) Kılık kıyafet kanunu
  C) Ehliyet kanunu
 • 9) Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor bayramı her yıl ............................ kutlanır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) 19 Mayıs
  B) 23 Nisan
  C) 29 Ekim
 • 10) Her ülkenin bağımsızlığını simgeleyen bazı semboller bulunmaktadır. Bu semboller sayesinde ülkeler kendi bağımsızlıklarını ve benliklerini korurlar.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bağımsızlığını simgeleyen sembollerden biri değildir?
  A) Bayrağımız
  B) Altınımız
  C) Paramız
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün özelliklerinden biri değildir?
  A) İleri görüşlülüğü
  B) Vatanperver olması
  C) Bencil olması
 • 12) Kurtuluş savaşı Atatürk'ün ....................... 'a ayak basması ile başlamıştır.
  Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) İstanbul
  B) Sivas
  C) Samsun
 • 13) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Karadeniz - Ülkemizin kuzeyindeki denizdir.
  B) Akdeniz - Ülkemizin güneyindeki denizdir.
  C) Hazar - Ülkemizin batısındaki denizdir.
 • 14) Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi diğerlerine göre daha yavaştır?
  A) Fayton
  B) Tren
  C) Taksi
 • 15) Düzenli olarak spor yaptığımızda vücudumuz .................... 
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilirse cümle yanlış tamamlanmış olur?
  A) tembelleşir
  B) gelişir
  C) güçlenir
 • 16) Aşağıda verilenlerden hangisi kara taşıtı değildir?
  A) Tramvay
  B) Hızlı tren
  C) Zeplin
 • 17) Ulaşım araçlarının gelişmesine en büyük katkı ................................. ile olmuştur.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) tekerleğin icadı
  B) internetin icadı
  C) benzinin bulunması
 • 18) Devlete karşı sorumluluklarını yerine getiren birisi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
  A) Vergisini öder.
  B) Oyunu kullanır.
  C) Sadece kendi hakkını gözetir.
 • 19) Kişilerin vücutlarını, ellerini ve ya yüz mimiklerini kullanarak karşıdaki kişiyle iletişime geçmesine ................................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) beden dili ile iletişim
  B) sözlü iletişim
  C) sözlü anlaşma 
 • 20) Geri dönüşüm atıklarını ...................... atmalıyız.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) evsel çöp kutularına
  B) ormanlara veya toprağa
  C) geri dönüşüm kutularına
 • 21) Ülkemizin kalkınması için kendi ihtiyaçlarımızı ............................. 
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) kendimiz gidermeliyiz
  B) başka ülkelerden almalıyız.
  C) gidermek için diğer ülkelerden yarım istemeliyiz.
 • 22) Aşağıdakilerden hangisi evimiz ve ülkemizin arasındaki ortak noktalardan biridir?
  A) İkisi de birlik ve beraberliği barındırır.
  B) İkisinin de büyüklükleri aynıdır.
  C) İkisi de yedi bölümden oluşur.
 • 23) Aşağıdakilerden hangisi bir liderde görülmez?
  A) İleri görüşlülük
  B) Dürüstlük
  C) Kincilik
 • 24) Lider kişilerin durumlar ve insanlar karşısında karar verirken hiç bir taraf tutmadan karar vermesi ..................... olma özelliği ile açıklanır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) planlı
  B) adaletli
  C) taraflı
 • 25) Aşağıdakilerden hangisi iletişim kanallarından biri değildir?
  A) Konuşarak iletişim kurmak
  B) Yazarak iletişim kurmak
  C) Susarak iletişim kurmak
Yorum Yap
Gönder