2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Bilim Uygulamaları TESTİ

 • 1) Elektrik yüklü olan bir cismi iletken bir kablo ile toprağa bağlandığında hangisi görülür?
  A) Cisimdeki pozitif iyonlar toprağa geçer.
  B) Cisimdeki negatif iyonlar toprağa geçer.
  C) Cisimdeki pozitif ve negatif iyonların tümü toprağa geçer.
  D) Topraktaki negatif iyonlar cisme geçer.
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Nötr cisimler içerisinde (+) ve ya (-) yük taşımayan cisimlerdir.
  B) Zıt yüklü cisimler birbirlerini çekerler.
  C) Nötr cisimler arasında çekme veya itme kuvveti olmaz.
  D) Aynı yükte cisimler birbirlerini iterler.
 • 3) Basınç değerini ölçmek için .................... kullanılır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Termometre
  B) Manometre
  C) Dinamometre
  D) Higrometre
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi ile havadaki nem değerini ölçeriz?
  A) Termometre
  B) Manometre
  C) Dinamometre
  D) Higrometre
 • 5)

  Verilen şekle göre;
  I. L cismi (+) yüklü ise K cismi (-) yüklüdür.
  II. M cismi (-) yüklü ise L cismi (+) yüklüdür.
  III. K cismi (-) yüklü ise M cismi (+) yüklüdür.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 6)

  Yukarıda verilen şekilde K ve L karışımları sonucunda sıcaklık değişimi verilmiştir. Buna göre;
  I. L maddesi ısı vermiştir.
  II. 30 derece denge sıcaklığı olmuştur.
  III. K cismi 30 derece ısı vermiştir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 7)
  I. Ses havanın olmadığı ortamda yayılmaz.

  II. Ses doğrusal olarak yayılır.
  III. Ses en iyi katı madde ortamında yayılır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8)
  I. Yıldırım
  II. Şimşek
  III. Yağmur
  Havada gaz halinde bulunan azot yukarıda verilen hangi hava olayları ile toprağa geçer?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9) Cisimlerin yükünü ölçen aletlere .................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) teleskop
  B) eletroskop
  C) dinomometro
  D) pereskop
 • 10) Buz halden sıvı hale geçen bir cisimle ilgili olarak;
  I. Cisim ısı almıştır.
  II. Cisim ortama ısı vermiştir.
  III. Ortamın ısısı düşmüştür.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 11)
  I. He

  II. Kr
  III. Xe
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ametaldir?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi metal değildir?
  A) Mn
  B) Fe
  C) Co
  D) Br
 • 13)
  I. Hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir.

  II. Oluşan ürünler etil alkol ve CO2'dir.
  III. Yüksek yapılı canlıların ATP üretme şeklidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya oksijensiz solunum için doğrudur?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi bazlar için doğru değildir?
  A) Ele kayganlık hissi verir.
  B) Cam ve porseleni aşındırır.
  C) Tatları acıdır.
  D) Ph değerleri 7'den küçüktür.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi asit değildir?
  A) KOH
  B) HCI
  C) HNO3
  D) H2SO4
 • 16)

  Verilen sistemle ilgili olarak;
  I. İşten kazanç sağlanmaktadır.
  II. Bu bir basit makine düzeneğidir.
  III. Kuvvetten kazanç sağlanmaktadır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 17)

  Verilen sistemle ilgili olarak;
  I. Cisim topraktan (+) yük alır.
  II. Cisim (-) yükleri toprağa gönderir.
  III. Son durumda cisim nötr olur.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 18)

  Verilen sistemle ilgili olarak;
  I. X cisminin yükü (-) is Y cismi nötrdür.
  II. İki cismin yükleri zıttır.
  III. Y cisminin yükü (+) ise X cisminin yükü de (+) dır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 19)
  I. Yük alış verişi sadece (-) yüklerle olmaktadır.

  II. Topraklama sonucu cisim (+) yükle dolu olur.
  III. Topraklama esnasında cisimden toprağa veya topraktan cisme (-) yük geçişi olur.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 20)

  Yukarıda verilen periyodik cetvelde hangisi ametal değildir?
  A) X
  B) Z
  C) T
  D) K
Yorum Yap
Gönder