2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilişim Teknolojileri ve Yazılım TESTİ

 • 1)

  Verilen kod blogu aşağıdakilerden hangisini yapar?
  A) İki adım ileri gidip çiçekteki 2 nektarı alır.
  B) İki adım ileri gidip çiçekteki 4 nektarı alır.
  C) Dört adım ileri gidip çiçekteki 2 nektarı alır.
  D) Dört adım ileri gidip çiçekteki 4 nektarı alır.
 • 2) Flappy bird oyununda aşağıdaki kod bloglarından hangisi kuşun sadece engele çarptığı zaman oyunu bitiren kod blogudur?

 • 3) Aşağıda verilen görselde zombinin çiçeğe ulaşabilmesi için hangi kod blogunu kullanması gerekir?

 • 4) Aşağıdaki kod bloklarından hangisi üçgen çizmemizi sağlar? • 5)

  Yukarıda verilen kod blogu ile ilgili olarak;
  I. Koşul-şart bildiren komut kullanılmıştır.
  II. Tekrarla komutu kullanılmıştır.
  III. Tekrarla komutu karakterin ay çiçeğine ulaşıncaya içerisindeki komutu tekrarlar.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?


  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 6)

  Verilen kod bloğunda soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirildiğinde zombi ay çiçeğine ulaşır?
  A) ilerle
  B) sola dön
  C) sağa dön
  D) geri git
 • 7)
  Verilen şekilde sanatçının şekildeki üçgenleri çizebilmesi için kod blogunda soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) 4
  B) 5
  C) 9
  D) 12
 • 8)

  Verilen şekilde sanatçının şekildeki daireleri çizebilmesi için kod blogunda soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) 4
  B) 6
  C) 8
  D) 10
 • 9) • 10)


  Verilen şekilde istenilen işlemin yapıla bilmesi için sırasıyla 1, 2 ve 3 ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) 1: a -- 2: f -- 3: d
  B) 1: b -- 2: c -- 3: e
  C) 1: f -- 2: a -- 3: d
  D) 1: e -- 2: c -- 3: a

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi karakterin önünde yol olduğu sürece karakteri bir adım ileri götürür?

 • 12)

  Verilen kod blogu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Döngü - tekrarla kullanılmıştır.
  B) Karakterin ilerlemesi sağlanmıştır.
  C) Karakterin yığın olduğu sürece istenilen kodu yapması istenmiştir.
  D) Karakter yığını çıkardıktan sonra çukuru dolduracaktır.
 • 13)

  Verilen kod blogunda numaralandırılmış komutlardan hangisi önceden tanımlanmış fonksiyonu çağırır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 14)

  Şekilde sanatçının üç kareyi de çizebilmesi için soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) ilerle
  B) sağa dön
  C) draw a square
  D) sola dön
 • 15)

  Verilen kod bloğundaki fonksiyon çağrıldığında karakter hangi geometrik şekli çizer?
  A) Üçgen
  B) Dikdörtgen
  C) Kare
  D) Altıgen
 • 16)

  Verilen şekilde arının çiçeklerdeki nektarları alabilmesi için 1 ve 2 ile gösterilen yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  A) 4 - ilerle
  B) 5 - nektar al
  C) 4 - nektar al
  D) 5 - ilerle
 • 17)

  Verilen şekilde arının çiçeklerdeki nektarları alabilmesi ve bal yapabilmesi için 1 ve 2 ile gösterilen yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  A) ilerle - ilerle
  B) bal yap - nektar al
  C) ilerle- nektar al
  D) nektar al - bal yap
 • 18) Aşağıdakilerden hangisinde koşul - şart komutu kullanılmıştır? • 19)

  Verilen kod bloğu ile ilgili olarak;
  I. Arı iki adım ilerler.
  II. Kod döngü kullanılmıştır.
  III. Koşul komutu bulunmaktadır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 20)

  Verilen kod blogunda arının eğer mor çiçekteki nektar miktarı sıfırdan büyükse çiçekteki nektarı alması istenmektedir.
  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) =
  B) >
  C) <
  D) /
Yorum Yap
Gönder