2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1)
  I. Belirli bir desibel üzerinde olan seslere ses kirliliği denir.
  II. Ses kirliliği insanı doğrudan etkilerken çevre üzerinde bir etkisi yoktur.
  III. Ses kirliliğini önlemek için ses yalıtımı kullanılabilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ses kirliliği için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 2)
  I. Kahverengi
  II. Açık mavi
  III. Siyah
  Yukarıda verilen renklerden hangisi veya hangileri evin duvarını boyamada kullanıldığında aydınlatmada tasarruf edilmez?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 3)
  I. Psikolojik sorunlar
  II. Fizyolojik sorunlar
  III. Çevresel sorunlar
  Yukarıda verilen renklerden hangisi veya hangileri ses kirliliği sonucunda görülebilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 4)
  I. Atık ekmek
  II. Cam
  III. Plastik
  Yukarıda verilen renklerden hangisi veya hangileri geri dönüştürülebilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliği ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
  A) Işık kirliliği çevre düzenini tehdit eden kirliliktir.
  B) Işık kirliliği insan sağlığı üzerinden etkisi yoktur.
  C) Işık kirliliğinin temel nedeni insandır.
  D) Işık kirliliği hayvanların sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir.
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi toprağı verimli hale getirir?
  A) Evsel atıklar
  B) Tıbbi atıklar
  C) Kimyasal atıklar
  D) Organik atıklar
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi tükenebilir (yenilenemeyen) kaynaklardan biridir?
  A) Doğal gaz
  B) Rüzgar
  C) Jeotermal
  D) Güneş
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi ses ile ilgili değildir?
  A) Megafon
  B) Haparlör
  C) Mikrofon
  D) Prizma
 • 9) Doğal kaynaklarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsan katkısı olmadan doğada hazır olan enerji kaynaklarıdır.
  B) Doğal kaynaklar sınırsızdır.
  C) Doğal gaz bir doğal kaynaklardır.
  D) Doğal kaynakların belirli bir kullanım ömrü vardır.
 • 10) Aşağıdaki renklerden hangisi ışıktan daha çok verim almamızı sağlar?
  A) Mavi
  B) KIrmızı
  C) Beyaz
  D) Yeşil
 • 11) Geceleri gökyüzüne bakıldığında gökyüzündeki yıldızların net olarak görünmemesinin sebebi ................................ 'dir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) ışık kirliliği
  B) ses kirliliği
  C) gürültü kirliliği
  D) çevre kirliliği
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırmaz?
  A) Mikrofon
  B) Haporlör
  C) Megafon
  D) Gramafon
 • 13) Aydınlatma cihazı alırken;
  I. Uygun fiyatta olmasına,
  II. Enerji tasarruflu olmasına ve 
  III. Uzun ömürlü olmasına
  verilenlerden hangisine veya hangilerine dikkat etmek gerekmektedir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 14)
  I. Bilim alanında
  II. Kültürel alanda
  III. Eğlence alanında
  Yukarıda verilenlerden hangisinde veya hangilerinde aydınlatmanın avantajlarından yararlanılır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre doğada daha fazla yok olmadan durur?
  A) Naylon
  B) Cam
  C) Kağıt
  D) Ekmek
 • 16) Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisi diğerlerine göre daha eski teknolojidir?
  A) Meşale
  B) Çakmak
  C) Ampül
  D) El feneri
 • 17) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Işık kaynakları doğal ve yapay olarak iki kategoride ele alınır.
  B) Doğal ışık kaynakları insan eli değmeden oluşan ışık kaynaklarıdır.
  C) Ay doğal bir ışık kaynağıdır.
  D) El feneri yapay bir ışık kaynağıdır.
 • 18) Geri dönüşüm ile ilgili olarak;
  I. Çevre kirliliğini azaltır.
  II. Kaynakların kullanımını azaltır.
  III. Her şey geri dönüştürülebilir.
  yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 19) I. Bazı ışık kaynakları ısı kaynağı da olabilir.

  II. Güneş doğal bir ısı kaynağıdır.
  III. Yıldızlar hem ısı hem de ışık kaynaklarıdır.
  yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
  A) Güneş
  B) Ateş böceği
  C) Mum
  D) Ütü
Yorum Yap
Gönder