2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1) Petrol gibi kirletici bir maddenin ortamdan uzaklaştırmak için organizma kullanılması işlemine ......................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) biyoremediasyon
  B) çözümleme
  C) biyoatık
  D) biyoyenileme
  E) sentezleme
 • 2)

  Aşağıda verilenlerden hangisi tek hücreli canlı değildir?

  A) Bakteri

  B) Amip

  C) Parasmesyum

  D) Mantar

  E) Öglana

 • 3)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Tüm canlılar hareket etme yeteneğine sahiptir.

  B) Bir hücreli canlılarda kamçı, sil veya yalancı ayak sayesinde hareket sağlanır.

  C) Bitkilerde hareket durum değiştirerek oluşur.

  D) Hayvanlarda hareket daha çok hal değiştirme ile olur.

  E) Hareket etme canlıların ortak özellikleri arasındadır.

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Hücresel yapı
  B) Beslenme
  C) Konuşma
  D) Üreme
  E) Uyum
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi ototrof canlılara örnek değildir?
  A) Bitkiler
  B) Algler
  C) Bazı bakteri türleri
  D) Mantarlar
  E) Arkeler
 • 6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Tüm canlılar solunum yapar
  B) Bazı canlılar solunumda oksijen kullanır.
  C) Oksijenli solunuma aerabik solunum denir.
  D) Oksijensiz solunuma anaerobik solunum denir.
  E) Bira mayası mantarı oksijenli solunum yapar.
 • 7)
  I. Bütün canlılar hareket eder.
  II. Bitkilerde hareket ve yer değiştirme gözlenmez.
  III. Tek hücreli canlıların bazıları hareket ve yer değiştirme yapabilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız II
Yorum Yap
Gönder