2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilim Uygulamaları TESTİ

 • 1) Devre elemanları ile ilgili aşağıdaki açıklamalar verilmiştir.
  * Devrenin enerji kaynağını sağlar.
  * Elektrik enerjisinin devre elemanları arasında hareketini sağlar.
  * Devrenin açılıp kapanmasını sağlar.
  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin karşılığı yukarıda yoktur?
  A) Anahtar
  B) Pil
  C) Bağlantı kablosu
  D) Ampul
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi devre elemanlarından biri değildir?
  A) Pil
  B) Kablo
  C) Akü
  D) Anahtar
 • 3)
  I. Doğrusal ilerler.
  II. Boşlukta ilerlemez.
  III. Bir kaynağı olmak zorundadır.
  Yukarıda ışık ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 4) Etrafına ışık saçan maddelere ...................... denir. 
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ışık kaynağı
  B) ışık  demeti
  C) ışık süzgeci
  D) ışık deposu
 • 5) Üzerine gelen ışığın bir bölümünü tutup bir bölümünü geçiren maddelere ...................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) saydam
  B) yarı saydam
  C) opak
  D) yarı opak
 • 6) Kendisine gelen ışığın tamamını yansıtan maddelere ............ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) saydam
  B) yarı saydam
  C) opak
  D) yarı opak
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi opak bir madde değildir?
  A) Kitap
  B) Kapı
  C) Su
  D) Siyah perde
 • 8)
  I. Cam şişe
  II. Naylon poşet
  III. Ayna
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri saydam maddedir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9)
  I. Ay
  II. Güneş
  III. Dünya
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ışık kaynağıdır?
  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?
  A) Ateş böceği
  B) Yıldız
  C) Yıldırım
  D) Ay
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?
  A) Lamba
  B) Far
  C) Yıldız
  D) Mum
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi memeli bir hayvan değildir?
  A) Güvercin
  B) Yarasa
  C) Koyun
  D) Kedi
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi sürüngendir?
  A) Kurbağa
  B) Kertenkele
  C) Kaplumbağa
  D) Penguen
 • 14)
  I. Penguen
  II. Sazan
  III. Yılan
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yumurtlayarak çoğalır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 15) Çevre kirliliğinin en büyük kaynağı ............... 'dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) insan
  B) hayvan
  C) doğa olayları
  D) bitki
 • 16) Bir bölgenin ekosisteminin bozulması sonucunda;
  I. Bölgedeki canlıların yaşam alanı bozulur.
  II. Biyolojik çeşitlilik azalır.
  III. Bölgenin ikliminde değişiklikler görülür.
  verilenlerden hangisi veya hangileri gerçekleşir?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 17)
  I. Evsel atıklar

  II. Fabrika atıkları
  III. Hastane atıkları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çevre kirliliğine sebep olabilir?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 18)
  I. Tam olarak söndürülmeyen ateşler.

  II. Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri.
  III. Cam kırıkları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri orman yangınlarına sebep olabilir?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 19) Ormanlıkların azalması sonucu aşağıdakilerden hangisi görülmez?
  A) Oksijen üretimi artar.
  B) Ekosistemde bozulmalar görünür.
  C) İklim değişiklikleri yaşanır.
  D) Hava kirliliği görülür.
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarına karşı yapılabilecek işlemlerden biri değildir?
  A) Çevre sorunlarına karşı bilinçli olmalıyız.
  B) Ağaç dikimi ve bakımını yapmalıyız.
  C) Geri dönüştürülebilen maddeler kullanmalıyız.
  D) Fosil yakıtlar tüketmeliyiz.
Yorum Yap
Gönder