2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İngilizce TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi haftanın bir günü değildir?
  A) Monday
  B) Tuesday
  C) April
  D) Sunday
 • 2)

  He is a .............
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Nurse
  B) Mailman
  C) Fireman
  D) Police
 • 3)

  He is a .............
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Farmer
  B) Mailman
  C) Fireman
  D) Doctor
 • 4)

  He is a .............
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Farmer
  B) Chef
  C) Teacher
  D) Doctor
 • 5)

  - What is this?
  - This is a ................
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) shoe
  B) hat
  C) gloves
  D) sock
 • 6)

  - What is this?
  - This is a ................
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) shoe
  B) hat
  C) gloves
  D) sock
 • 7)

  - What is this?
  - This is a ................
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) shoe
  B) hat
  C) gloves
  D) sock
 • 8) Aşağıda bazı kelimeler ve zıt anlamları eşleştirilmiştir. Buna göre;
  I. Short -- Tall
  II. Fast -- Slow
  III. Smart -- Studious
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğru olarak eşleştirilmiştir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9)

  Verilen görsele göre;
  I. She is a teacher
  II. She works in a school.
  III. She is 13 years old.
  verilenlerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10)

  Verilen görselede;
  I. Sunny
  II. Snowy
  III. Rainy
  verilenlerden hava olaylarından hangisine veya hangilerine ulaşılabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 11)

  - How is the weather today?
  - The weather is ............
  Yukarıdaki boşluğa görsele göre hangisi gelmelidir?


  A) cold
  B) hot
  C) windy
  D) rainy
 • 12)

  It has .................
  Yukarıdaki boşluğa görsele göre hangisi gelmelidir?
  A) beard
  B) bread
  C) hair
  D) moustache
 • 13)

  In summer time it's .............. here.
  Verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) hot
  B) windy
  C) cold
  D) rainy
 • 14) In winter it's .......... a lot here.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) snow
  B) windy
  C) cold
  D) rainy
 • 15) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Green
  B) Purple
  C) White
  D) Bread
 • 16) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi güçlü kelimesinin karşılığıdır?
  A) Strong
  B) Tall
  C) Thin
  D) Fat
 • 17) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi young kelimesinin karşılığıdır?
  A) Genç
  B) Yetişkin
  C) Çocuk
  D) Yaşlı
 • 18)

  What time is it?
  Sorunun cevabı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) It's querter past nine.
  B) It's querter to nine.
  C) It's half past ten.
  D) It's half to ten
 • 19)

  What time is it?
  Sorunun cevabı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) It's half past six
  B) It's half to eight
  C) It's half past eight
  D) It's half to seven
 • 20)

  Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki saatlerden birine denk gelmemektedir?
  A) It's querter past six
  B) It's querter to one
  C) It's querter to five
  D) It's querter past three
Yorum Yap
Gönder