2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı TESTİ

 • 1) Sekizer hece ölçüsü ile yazılmış halk şiiri türü ne ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) gazel
  B) kurma
  C) semai
  D) zahir
  E) vakt-i şerif
 • 2) Hacivat ve karagöz oyunu ile ilgili olarak;
  I. Oyunun temelini Hacivat'ın sözlerini Karagöz'ün yanlış anlaması oluşturur.
  II. Güldürü amacıyla yazılmıştır.
  III. Metinde; seslenme, soru cümleleri ve tekerlemeler yer alır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III
 • 3)
  I. Orta oyunu

  II. Meddah
  III. Karagöz ve Hacivat
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri geleneksel Türk tiyatrosuna örnektir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III
 • 4) Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili olarak;
  I. Yazılı halk geleneğidir.
  II. Anonim niteliktedir.
  III. Oyunlarda müzik fazla yer kaplamaz.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III
 • 5) Deriden kesilerek ve tasvir olarak bazı şekillerin arkadan ışık verilerek beyaz perdeye yansıtılmasına ........................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) tiyatral oyun
  B) gölge oyunu
  C) ışık oyunu
  D) tasvir oyunu
  E) geleneksel oyun
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi tanınmış Hacivat ve Karagöz oyuncularından biri değildir?
  A) Nazıf Bey
  B) Hayali Memduh
  C) Hayali Küçük Ali
  D) Hayali Kör Hasan
  E) Hayali Edip Adıvar
 • 7) Gölge oyunlarında, yardımcı olarak görev yapan ve def çalma, taklitlerin şarkılarını söyleme ve tasvirleri hayaliye vermeye yardımcı olan kişiye ........................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) oyuncu
  B) yardımcı
  C) yardak
  D) yaver
  E) yancı
 • 8) Karagöz oyunu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Doğu ülkelerine özgü bir sanat anlayışıdır.
  B) Ne zaman kullanılmaya başlandığı ile ilgili net bir bilgi yoktur.
  C) Doğaçlama yapılan bir oyundur.
  D) Daha çok ramazan ayında oynanır.
  E) Yazılı metinler günümüzde halen saklanmaktadır.
 • 9) Karagöz oyununda oyunun en heyecanlı yerinde uyuya kalan tip hangisidir?
  A) Çelebi
  B) Zenne
  C) Tiryaki
  D) Beberuhi
  E) Karagöz
 • 10) Karagöz oyununda kadın tiplemelere ne denir?
  A) Çelebi
  B) Zenne
  C) Tiryaki
  D) Beberuhi
  E) Karagöz
 • 11) Karagöz oyununda diğer isimi ile Altıkolaç olan ve yaygaracı cüce tiplere ne isim verilir?
  A) Çelebi
  B) Zenne
  C) Tiryaki
  D) Beberuhi
  E) Karagöz
 • 12) Kavuklu Hamdi'nin Fotoğrafçı adlı oyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Oyunda deyimler kullanılmıştır.
  B) Bir yönüyle Karagöz oyununa benzemektedir.
  C) Gölge oyunlarına örnektir.
  D) Oyunun baş kahramanı Pişekar'dır.
  E) Oyunda Kavuklunun ve Pişekar'ın karşılıklı konuşmaları yer alır.
 • 13) Orta oyunu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Etrafı seyircilerle kaplı bir sahneden oluşmaktadır.
  B) Oyun alanına palanga denmektedir.
  C) Oyun alanının hazırlanması süre ve maliyet istemektedir.
  D) Seyircilerle palanga arası ip çekilmiş kazıklarla ayrılır.
  E) Oyunda iki dekor kullanılır.
 • 14) Geleneksel Türk tiyatro eserlerinden olan orta oyunu ile ilgili olarak;
  I. Kadrosu geniş bir oyundur.
  II. Çalgı ve müzik bulundurmaz.
  III. Karagöz oyununda olduğu gibi kişiler tip özelliği gösterir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 15) Orta oyunu'nda ev olarak kullanılan dekorlara .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) yeni dünya
  B) dükkan
  C) mekan
  D) malikane
  E) medrese
 • 16) Şair evlenmesi eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Şinasi tarafından yazılmıştır.
  B) Komedi türünde yazılmıştır.
  C) Eğitme amacı gütmemiştir.
  D) Tanzimat dönemine aittir.
  E) Töreyi konu almıştır.
 • 17) İbrahim Şinasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Tanzimat dönemi yazarlarındandır.
  B) Yurtdışına çıkmıştır.
  C) Türk edebiyatındaki ilk özel gazetenin çıkmasında rol almıştır.
  D) Fransızca eserlerden tercümeler yapmıştır.
  E) Daha çok roman türünde eserler vermiştir.
 • 18) Edebiyat Anıları eseri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Hüseyin Cahit Yalçın tarafından kaleme alınmıştır.
  B) Metinde yazarın genç yetişkinlik yılları ele alınmıştır.
  C) Metin akıcı bir üslup ile yazılmıştır.
  D) Metin daha çok anı türünde kaleme alınmıştır.
  E) Eserin temelinde Servetifünun topluluğu sanatçılarıyla ilgili anılar bulunmaktadır.
 • 19) Bir kimsenin başından geçen ya da yaşadığı dönemde tanık olduğu olayları ve durumları konu alan yazı türlerine ............. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) anı
  B) hatıra
  C) makale
  D) haber
  E) hikaye
 • 20) Türk edebiyatında anı türünün ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Babürname
  B) Ömer'in Çocukluğu
  C) Edebi Hatıralar
  D) Zeytindağı
  E) Falaka
 • 21) Türk edebiyatında batılı anlamda ilk anı örneği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Saray ve Ötesi
  B) Çankaya
  C) Kırk Yıl
  D) Defter-i A'mal
  E) Muharrir, Şair, Edip
 • 22) Bir olay ve olgu üzerine elde edilen bilginin gazete, dergi gibi yayın organlarında paylaşılması amacı ile yazılan metinlere ........................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) anı metni
  B) makale metni
  C) haber metni
  D) tiyatral metin
  E) ajans metni
 • 23) Haber Metni ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Yazar tarafsızdır.
  B) Haber metninde konu günceldir.
  C) Metin edebi bir dille yazılır.
  D) Merak duygusunun giderilmesi amaçlanır.
  E) Metin inandırıcılık taşır.
 • 24) Haber metni türünde yalanlama olarak bilinen terim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Asparagas
  B) Spot
  C) Tiraj
  D) Tezkip
  E) Sütun
 • 25) Haber metni türünde metinin daha büyük harfli puntolarla dizilen başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı olarak bilinen terim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Asparagas
  B) Spot
  C) Tiraj
  D) Tezkip
  E) Sütun
Yorum Yap
Gönder