2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi TESTİ

 • 1)
  >>> x = "Merhaba"
  >>> y = 242
  >>> z = 43,5
  >>> println(type(x)," - "type(y)," - "type(z))
  Yukarıda verilen komutun çıktısı hangisi olur?
  A) string - int - float
  B) char - float - int
  C) int - string - float
  D) string - float - char
  E) time - string - float
 • 2)
  I. println(5x + 3 - 2)
  II. println(2*4 + 5 / 2)
  III. println(6 - 8 / 2 + 42) 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri integer sonuç üretir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 3)
  I. Programın temel komutlarından biridir.
  II. Mantık komutudur.
  III. Sadece true vey false değerini verir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri eğer komutu için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 4)

  verilen koda göre;
  I. Klavyeden sıfırın altında veya yüzün üstünde bir sayı girildiğinde "Tanım aralığında olmayan bir sayı" çıktısı verecek.
  II. "Çok iyi" çıktısı alan bir kullanıcı klavyeden 46 sayısını girmiştir.
  III. 10 değerini giren bir kullanıcı "Zayıf" çıktısını alır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 5)

  verilen koda göre;
  I. "Doğru" çıktısını verecektir.
  II. "Yanlış" Çıktısını verecektir.
  III. Hata verecektir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
 • 6)

  Yukarıda verilen program çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?
  A) M  E  R  H  A  B  A  D  Ü  N  Y  A
  B) m e  r  h  a  b  a  d  ü  n  y  a
  C) mer    dün
       ha       ya
       ba
  D) Merhaba
       Dünya
  E) Dünya Merhaba
 • 7)
  >>> sayi = 1
  >>> toplam = 0
  >>> while sayi <= 5
  >>> toplam = toplam + sayi
  >>> sayi ++
  >>>> println (toplam)
  Yukarıda verilen program çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?
  A) 5
  B) 15
  C) 50
  D) 0
  E) 150
 • 8) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi parametre kabul etmez?
  A) sqrt 
  B) print 
  C) println 
  D) random 
  E) log 
 • 9) >>> x = random()
  >>> println(type(x)) 
  Yukarıdaki kod blogunun çıktısı hangisi olur?
  A) int
  B) char
  C) 4
  D) 0,2
  E) string
 • 10) Aşağıdakilerden hangisinde python programlama dilinde bir fonksiyon doğru olarak tanımlanmıştır?
  A) fonk topla (sayi1, sayi2):
  B) def topla(sayi1, sayi2):
  C) topla(sayi1, sayi2):
  D) topla(sayi1, sayi2) def:
  E) topla(sayi1, sayi2) fonk :
Yorum Yap
Gönder