2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Matematik Uygulamaları TESTİ

 • 1) (-18) - (-4) = ?
  İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 14
  B) -14
  C) 22
  D) -22
 • 2) Mehmet her akşam toplamda 100 soru çözmektedir. Çözülen soru oranı ve dersler aşağıdaki gibidir:
  Matematik: 1 / 2
  Türkçe: 1 / 3
  Sosyal bilgiler: 1 / 5
  Buna göre Mehmet toplamda kaç tane Türkçe sorusu çözmüştür?
  A) 50
  B) 40
  C) 30
  D) 20
 • 3) Bir koşucu 300 km'lik koşu pistinin önce 2 / 3' nü daha sonra pistin 1 / 6 lık kısmını koşmuştur.
  Buna göre koşucunun pisti tamamlaması için kaç km daha koşması gerekmektedir?
  A) 120
  B) 100
  C) 70
  D) 50
 • 4) Esra akşam filim izlemeye karar vermiş ve süresi 150 dakika olan bir filim seçmiştir. Esra filmin önce 3 / 5'ini izlemiş daha sonra bir ara vermiştir.
  Aradan sonra Esra'nın filmi bitirebilmesi için kaç dakika daha filmi izlemesi gerekmektedir?
  A) 50
  B) 60
  C) 70
  D) 80
 • 5) Suların kesileceği haberini alan ev hanımı Merve sular kesilmeden evde bulunan su şişelerini doldurmak istemektedir. Merve hanım su şişelerini sırasıyla dizdiğinde; 7 tane 0,5 litrelik, 3 tane 1,2 litrelik su şişesi olduğunu görmüştür. 
  Bu şişelerin hepsini dolduran Merve hanım toplamda kaç litre su depolamıştır?
  A) 7,1
  B) 6,7
  C) 8,9
  D) 7,7
 • 6) Murat cebinde bulunan bütün bilyelerin ağırlığını öğrenmek istemektedir. Cebindeki bilyelerin sayısı ve ağırlıkları aşağıdaki gibidir:
  12 tane mavi bilye, tanesi 0,3 gram.
  6 tane sarı bilye, tanesi 0,2 gram ve
  5 tane siyah bilye tanesi 0,4 gram
  olduğuna göre Murat'ın cebindeki bilyelerin toplam ağırlığı kaç gramdır?
  A) 4,8
  B) 5,3
  C) 6,8
  D) 7,2
 • 7) Bir kenar uzunluğu 4 cm olan kare ile ilgili:
  I. Karenin alnı 16 cm2 dir.
  II. Karenin çevresi 16 cm'dir.
  III. Karesinin uzun kenarı 8 cm'dir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8) İki kareden birinin kenar uzunluğu 2, diğerininki 4 olduğuna göre:
  I. Karelerin kenar uzunlukları oranı 1 / 2'dir.

  II. Büyük karenin alanının küçük karenin alanına oranı 2'dir.
  III.Küçük karenin çevresinin büyük karenin çevresine oranı 1 / 2'dir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9) Çevresi 36 olan bir kare ile ilgili olarak verilen:
  I. Bir kenar uzunluğu 9 cm'dir.

  II. Alanı 81 cm karedir.
  III. Kenar uzunluğu 4 cm'dir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10) Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisi bir sayının 2 katının 5 eksiği ifadesi ile aynıdır?
  A) 5x - 2
  B) 2x - 5
  C) 5x + 2
  D) 2x + 5
 • 11) Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisi bir sayının 3 fazlasının 2 katı ifadesi ile aynıdır?
  A) (x + 3) . 2
  B) (x + 2) . 3
  C) 2x + 3
  D) 3x + 2
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi 6x + 2 cebirsel ifadesi ile aynıdır?
  A) Bir sayının 2 katından 6 fazlası
  B) Bir sayının 6 katından 2 fazlası
  C) Bir sayının 6 katından 2 eksiği
  D) Bir sayının 2 katından 6 eksiği
 • 13) Aşağıda verilen cebirsel ifade ve eşleştirmelerinden hangisi doğru değilidir?
  A) 3m + 1 = m sayısının 3 katından bir fazlası
  B) 4t + 2 = t sayısının 2 katından dört fazlası
  C) 5x - 2 = x sayısının 5 katından iki eksiği
  D) 6a - 4 = a sayısının 6 katından dört eksiği
 • 14)  x = 5 için 4x + 2 = ? ifadesinin sonucu hangisidir?
  A) 20
  B) 14
  C) 22
  D) 24
 • 15)  x = 3 için 7 + 3x - 2 = ? ifadesinin sonucu hangisidir?
  A) 12
  B) 13
  C) 14
  D) 16
 • 16) 5 kişilik bir grubun aritmetik yaş ortalaması 12'dir. Daha sonra gruba bir kişi daha katıldığında grubun yaş ortalaması yine 12 olmuştur.
  Buna göre gruba sonradan giren kişinin yaşı hangisidir?
  A) 12
  B) 13
  C) 14
  D) 16
 • 17)

  Verilen üçgene göre x hangisidir?
  A) 100
  B) 110
  C) 120
  D) 130
 • 18)

  Verilen üçgene göre x hangisidir?
  A) 53
  B) 61
  C) 66
  D) 71
 • 19)

  Verilen şekle göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) 34
  B) 41
  C) 52
  D) 58
 • 20)

  Verilen paralel kenarın alanı kaç cm2 'dir.
  A) 50
  B) 52
  C) 17
  D) 26
Yorum Yap
Gönder