2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Devletin trafikle ilgili yazılı kuralları bulunmaktadır.
  B) Devletin koyduğu kurallara uymayanlar bir takım yaptırımlar ile karşılaşır.
  C) Trafik kurallarına uymayanlara en fazla para cezası verilir.
  D) Yazılı trafik kuralları trafikteki sorunları en aza indirmek için oluşturulmuştur.
  E) Trafikte yazılı olmasa da; ihlali halinde hoş karşılanmayan kurallar da vardır.
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Trafik adabı insanların trafik ortamı içinde birbirlerine birbirlerine karşı olan tutum ve davranışlarını kapsar.
  B) Milli ve manevi değerler trafik güvenliğinde sürekliliği sağlayan en önemli etmendir.
  C) Trafik ortamında sabırlı davranmak trafik adabına uygundur.
  D) Trafik ortamında yabancı araçlara yardım etmemek güvenlik açısından önemlidir.
  E) Trafikte anlayışlı davranmak trafik kazalarının önüne geçebilir.
 • 3) Trafik ortamında yapılan olumsuz bir davranış;
  I. Ölümle sonuçlanan kazalara
  II. Yaralanmalara
  III. Kişilerin engelli kalmasına
  verilenlerden hangisine veya hangilerine sebep olabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 4)
  I. Trafik ortamında olumsuz davranışlarda bulunanları uyarmak vatandaşlık görevidir.

  II. Trafikte ortamında en fazla sorumluluk sürücülerdedir.
  III. Trafiğin merkezinde de insan vardır.
  Trafik adabı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 5)
  I. Trafik kazaları yalnızca can ve mal kaybına sebep olur.

  II. Trafik adabına uyulmadığı taktirde başkalarının yaşam hakkı tehlikeye atılabilir.
  III. Trafikte insanların haklarına saygı göstermek dinen bir görevdir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 6) Özellikle şehir içi trafikte sürücülerin sabırsızlığı sonucu ortaya çıkan öfke duygusu;
  I. Sürücülerin doğru karar alabilmesini,

  II. Tehlikeli davranışlarda bulunmasını
  III. Reflekslerini daha etkili kullanmasını
  verilenlerden hangisine veya hangilerine sebep olabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi trafikte etkili iletişim için gerekli olan özelliklerden biri değildir?
  A) Empati
  B) Beden dili
  C) Konuşma üslubu
  D) Konuşma tonu
  E) Konuşma dili
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yolcuların görevlerinden biri değildir?
  A) Yüksek sesle konuşmamak.
  B) Kendini ve diğer yolcuları tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmamak.
  C) Durağa gelmeden aracı durdurmamak.
  D) İnilecek durağa yaklaşıldığında inmek için hazır durmak.
  E) Çevredeki kişilerin kişisel alanına saygı duymak.
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre yanlıştır?
  A) Okul servis araçlarının kapıları öğrenciler tarafından açılıp kapanacak şekilde olmalıdır.
  B) Araç yaşı 12 yaşından büyük olmamalıdır.
  C) Araçlarda araç takip sistemi bulundurulmalı ve en az 30 gün muhafaza edilmelidir.
  D) Servis araçlarının klima düzeneği düzgün bir şekilde çalışmalıdır.
  E) Araçların camları içeriyi gösterecek şekilde olmalıdır.
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi okul servis araçlarında öğrencilerin uyması gereken kurallardan biri değildir?
  A) Servis araçları tam durmadan araca binmemek veya araçtan inmemek..
  B) Araca Rehber personelin yardımı ile sırayla binip-inmek.
  C) Yaşı küçük hasta veya engellilere öncelik vermek.
  D) Araca binildikten sonra yerine oturmak.
  E) Aracı yazın serin ve kışın sıcak tutmak.
 • 11) Kural ihlali yapan birisi görüldüğünde yetkililere bildirirken hangisi göz önünde bulundurulmaz?
  A) Kural ihlalini yapan aracın plakası.
  B) Kural ihlalinin yapıldığı yol ve ışıklar
  C) Kural ihlalini yapan aracın rengi
  D) Yetkililere bildiren kişini aracının plakası
  E) Yetkililere bildiren kişinin ismi.
 • 12) Okul servis araçlarında yaşanan kural ihlallerini;
  I. Öğretmenlere
  II. 112 Acil Çağrı Merkezine
  III. Ulaşım ve Koordinasyon Merkezine
  verilenlerden hangisine veya hangilerine bildirebiliriz?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 13)

  Verilen simge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Yol yayalara açıktır.
  B) Yol yayalara kapalıdır.
  C) Yaya yolu dikkatli ve yavaş geçmelidir.
  D) Yayalara ikaz anlamında işaret verir.
  E) Bu ışık sadece bildiri amaçlı konulmuştur.
 • 14)

  Verilen simge (aralıklı yanıp sönen sarı ışık) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) İkaz anlamında olup yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini vurgular.
  B) Dur işareti anlamında olup gidilecek yerin açık olduğundan emin olduktan sonra yeniden hareket etmesi gerektiği vurgulanır.
  C) Dönüşleri düzenlemek amacıyla tahsis edilmiştir.
  D) Yolun yayalara açık olduğunu vurgular.
  E) Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir.
 • 15)

  Verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?
  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Sağa tehlikeli devamlı virajlar
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Gevşek malzemeli zemin.
 • 16)

  Verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?
  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Sağa tehlikeli devamlı virajlar
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Gevşek malzemeli zemin.
 • 17)

  Verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?
  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Sağa tehlikeli devamlı virajlar
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Gevşek malzemeli zemin.
 • 18)

  Verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?
  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Sağa tehlikeli devamlı virajlar
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Gevşek malzemeli zemin.
 • 19)

  Verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?
  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Sağa tehlikeli devamlı virajlar
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Gevşek malzemeli zemin.
 • 20)

  Verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?
  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Sağa tehlikeli devamlı virajlar
  D) Düşük blanket
  E) Gevşek malzemeli zemin.
Yorum Yap
Gönder