2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Bilim Uygulamaları TESTİ

 • 1) Normal şartlarda yeşil yapraklı bir bitkinin fotosentez yapabilmesi için;
  I. Oksijen
  II. Azot
  III. Güneş ışığı
  verilenlerden hangisine veya hangilerine ihtiyacı vardır?
  A) I ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 2) Fotosentez ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yeşil yapraklı bitkiler tarafından yapılır.
  B) Güneş ışığı fotosentez için olmazsa olmazlardandır.
  C) Fotosentez sonucu açığa karbondioksit çıkar.
  D) Fotosentez dünyadaki yaşamın döngüsü için vazgeçilmez bir olayıdır.
 • 3) Fen bilgisi öğretmeni sınıfta basit makinaları anlatırken öğrencilerine aşağıdakilerden hangisini söylemiş olursa yanlış söylemiş olur?
  A) İş makineleri hayatımızı kolaylaştırır.
  B) Kuvvetten kazanç sağlar.
  C) Enerji tasarrufu sağlar.
  D) Yoldan tasarruf etmemizi sağlar.
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi oksijensiz solunuma örnek değildir?
  A) Sütten yoğur yapılması
  B) Üzüm suyundan sirke yapılması.
  C) Hamurun mayalanması
  D) Fotosentez olayının yaşanması.
 • 5) İklim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Günlük olarak değişkenlik gösterir.
  B) Belirli bir bölgede uzun yıllar devam eder.
  C) Saatlik olarak değişiklik gösterir.
  D) Hiçbir zaman değişiklik göstermez.
 • 6)

  Diğer tüm koşullar aynı tutulmak şartıyla yukarıda verilen şekle göre;
  I. İlk önce buharlaşan Eter olacaktır.
  II. En son buharlaşan su olacaktır.
  III. Tüm sıvılar aynı anda buharlaşacaktır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 7) Bir madde katı halden sıvı hale geçerken;

  I. Dışarıya ısı verir.
  II. Tanecikler arasındaki mesafe artar.
  III. Taneciklerin hareket enerjisi artar.
  verilenlerden hangisi veya hangileri yaşanır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8) Sesin maddenin halleri üzerinde hangi hızda hareket ettiğini öğrenmek için Muharrem bir deney yapmak istemiştir.
  Muharrem aşağıdaki maddeleri kullanarak aynı şiddetteki sesi aynı ortamda denemiştir. 
  I. Demir
  II. Su
  III. Hava
  Buna göre Muharrem'in ele ettiği sonuç hangisinde ses en hızlıdan en yavaşa olacak şekilde sıralanmıştır?
  A) I, III, II
  B) I, II, III
  C) II, I, III
  D) III, II, I
 • 9) Bir maddenin katı halden doğrudan gaz haline geçmesine ........................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) yoğunlaşma
  B) süblimleşme
  C) erime
  D) kırağı
 • 10) Maddenin hal değiştirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalır.
  B) Katı maddeler sıvı hale geçerken ısı alırlar.
  C) Gaz halindeki maddeler sıvı hale geçerken ısı verirler.
  D) Kattı maddenin sıvı hale geçmesine erime denir.
Yorum Yap
Gönder