2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Cennete gitmenin ilk ve en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir.
  A)Allah’ı Rab; Hz. Muhammed’i Peygamber olarak kabul etmek.
  B)Namaz kılmak
  C)Yetim ve kimsesizleri koruyup ihtiyaçlarını karşılamak
  D)Meleklerin varlığına inanmak.
 • 2) Namaz kılarken kişinin 90 derece eğilmesine .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) secde
  B) rüku
  C) tekbir
  D) tahiyyat
 • 3) Zekat ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Toplumsal yardımlaşmayı sağlar.
  B) İnsanlar arasındaki maddi farklılığı artırır.
  C) İslam'ın beş şartından biridir.
  D) Yerine getirilmesinde bazı kıstaslar bulunmaktadır.
 • 4) Zekat ibadetini yerine getirebilmek için malın en az kaçta kaçını yoksullara verilmesi gerekmektedir?
  A) Onda birini
  B) Yirmide birini
  C) Otuzda birini
  D) Kırkta birini
 • 5)
  * Kardeş
  * Dede
  * Baba
  * Torun
  * Komşu
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesine zekat verilmez?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
 • 6)
  * Cuma namazı
  * 5 vakit namaz
  * Cenaze namazı
  * Teravih namazı
  * Bayram namazı
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesine farz namazları arasındadır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
 • 7) Aşağıda verilen namazlardan hangisi kati olarak Allah tarafından emredilmiş ve yapılmaması halinde günah kazanılacağı belirtilmiştir?
  A) Cenaze namazı
  B) Akşam namazı
  C) Bayram namazı
  D) Teeccüd namazı
 • 8) Meleklerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlardır.
  B) Özgür iradeleri yoktur.
  C) Gaybı bilirler.
  D) Cinsiyetleri yoktur.
 • 9)
  I. Azrail - Can almak
  II. Kiramen katibin - İnsanın sağında ve solunda bulunup sevap ve günahları yazmak.
  III. İsrafil - Doğa olayları ile ilgilenmek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10) Namazın şartlarından olan Setr-i Avret hangisi ile ilgilidir?
  A) Örtünme
  B) Temizlenme
  C) Niyet
  D) Abdest
 • 11) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Meleklerin var olduğuna inanmak - Meleklere iman
  B) Başımıza gelen her şeyin Allah'tan geldiğine inanmak - Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman
  C) Kutsal kitapların peygamberler tarafından yazıldığına inanmak - Kitaplara iman
  D) Hz. Adem'den Hz. Muhammed (s.a.v)'e kadar gönderilmiş tüm peygamberlere inanmak - Peygamberlere iman
 • 12) İslam dininde kişinin verilen görevlerden sorumlu tutulması için;
  I. Aklı başında olmak
  II. Zengin olmak
  III. Bluğ çağına ermiş olmak.
  verilenlerden hangisini veya hangilerini taşıması gerekmektedir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 13) Namaz ibadeti ile ilgili olarak;
  I. Ahirette ilk olarak sorulacak ibadettir.
  II. Dinin direğidir.
  III. İslam'ın beş şartından biridir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 14) Meleklerle ilgili olarak;
  I. Ruhani varlıklardır.
  II. Yemezler ve içmezler.
  III. Ateşten yaratılmışlardır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 15) Şirk en sade olarak Allah'a ortak koşmak anlamına gelmektedir.
  Buna göre;
  I. Türbelerde yatanlardan yardım istemek.
  II. İbadetleri sadece gösteriş olsun diye yapmak.
  III. Maddiyatı Allah'tan çok sevmek.
  verilenlerden hangisi veya hangileri şirk inancına örnektir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 16) Teravih namazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yılın belirli zamanlarından kılınır.
  B) 20 rekattan oluşur.
  C) Farz namazlarından biridir.
  D) Sadece ramazan ayında kılınır.
 • 17) Aşağıda verilen mübarek ay-gün ve eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Ramazan: İslam'ın şartlarından olan orucun tutulduğu aydır.
  B) Recep: Üç aylardan biridir.
  C) Kadir: Bin aydan daha hayırlı gecedir.
  D) Mevlid: Üç ayların başlangıcıdır.
 • 18) Oruç ibadeti ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Ramazan ayında yerine getirilir.
  B) Sahur ile başlar ve imsak ile biter.
  C) Oruç esnasında bir şey yenilip içilmez.
  D) İstisnasız herkes tarafından tutulması zorunludur.
 • 19) Allah'ın her şeyi görmesi anlamına gelen sıfatı hangisidir?
  A) Semi
  B) Basar
  C) İlim
  D) İrade
 • 20) Ahiret hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünyada yapılanların karşılığının bulunacağı yerdir.
  B) Sonsuzdur.
  C) Cennet ve cehennemin bulunduğu dünyadır.
  D) Doğduğumuz anda ahiret hayatımız başlar.
Yorum Yap
Gönder