2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Bilim Uygulamaları TESTİ

 • 1) NH3 bileşiğini oluşturan elementler hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Azot ve Hidrojen
  B) Azot ve Helyum
  C) Neon ve Hidrojen
  D) Neon ve Helyum
 • 2)
  I. Yumurtlama ile çoğalır ve yumurtalarını suya bırakır.
  II. Su ortamında yaşayabilir.
  III. Dış döllenme görülür.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri balıklar için doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
 • 3)
  I. Deri değiştirme özelliğine sahiptir.
  II. Kuluçkaya yatma görülür.
  III. Kabuklu yumurta üretir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yılanlar için doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
 • 4) Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirir?
  A) Köpek
  B) Kelebek
  C) Arı
  D) Sinek
 • 5) Bitkilerin vejatatif olarak üremesini sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çilek
  B) Spor
  C) Döllenme
  D) Kuluçka
 • 6) Aşağıdaki durumlardan hangisinde bakterilerin varlığından söz edilemez?
  A) Ekmeğin küflenmesi
  B) Suyun içilmez hale gelmesi
  C) Yemeğin bozulması
  D) Kurbağanın başkalaşım geçirmesi
 • 7) Ses en iyi .......... maddelerde yayılır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Gaz
  B) Katı
  C) Sıvı
  D) Saydam
 • 8) Kimyasal değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Maddenin kimliği değişmez.
  B) Maddenin hali değişebilir.
  C) Madde fiziksel ve kimyasal olarak değişime uğrar.
  D) Madde yeni bir maddeye dönüşür.
 • 9)
  I. Işık doğrusal hareket eder.
  II. Işık boşlukta ilerlemez.
  III. Işığın yansıma özelliği vardır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10)
  I. Boşlukta yayılır.
  II. Yankı vardır.
  III. Doğal ve yapay kaynaklara sahiptir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ses için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 11) Aşağıdaki canlıların hangisinde iç döllenme görülür?
  A) Balık
  B) Yılan
  C) Kedi
  D) İstavrit
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi çimlenme için gerekli değildir?
  A) Su
  B) Işık
  C) Oksijen
  D) Sıcaklık
 • 13) Aşağıdaki canlıların hangisinde bölünerek üreme görülür?
  A) Amip
  B) Kestane
  C) Kaplumbağa
  D) Planarya
 • 14) Aşağıdaki canlılardan hangisi embriyo dönemini anne karnında geçirir?
  A) Yılan
  B) Tavuk
  C) Kuş
  D) Kuzu
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir çevre dostu enerji kaynaklarından biri değildir?
  A) Doğal gaz
  B) Biyokütle
  C) Güneş
  D) Akarsu
Yorum Yap
Gönder