2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Oruç ibadetini yapan bir mümin için;
  I. İslam'ın beş şartından birini yerine getirmektedir.
  II. Maddi ve manevi olarak temizlenmektedir.
  III. Empati yeteneği gelişmektedir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 2) Bir bireyin namaz ibadeti ile yükümlü olabilmesi için;
  I. İradesi yerinde olmak
  II. Askerliğini yapmış olmak
  III. Müslüman olmak
  verilenlerden hangisi veya hangileri gereklidir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 3) Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından " .............. dinin direğidir" söylenen hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
  A) Oruç
  B) Hac
  C) Namaz
  D) Zekat
 • 4) Namaz kılan kişinin elbisesinin temizliğini, namaz kılacağı yerin temizliğini yapması hangisi ile açıklanır?
  A) Necasetten taharet
  B) Hadesten taharet
  C) Setrü'l Avret
  D) Niyet
 • 5) Müminin namaza başlamadan önce kılacağı namazı zihninde hatırlaması ve bunu sözcükle söylemesi hangisi ile açıklanır?
  A) Necasetten taharet
  B) Hadesten taharet
  C) Setrü'l Avret
  D) Niyet
 • 6) Setrü'l Avret ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi anlamındadır.
  B) Erkekler diz kapağı ile göbek arasını örtmesi gerekmektedir.
  C) Kadınlarda el haricinde her tarafın örtünmesi gerekmektedir.
  D) Namaz esnasında örtünmesi gereken bölgenin dörtte birlik bir kısmı görünürse namaz bozulur.
 • 7) Kıraat ile ilgili;
  I. En az üç kısa ayet okunmalıdır.
  II. Kıyamda olmalıdır.
  III. Kuran'dan ayetler okunmalıdır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
 • 8) Namazda ayakta durmak anlamına gelen namazın farzı hangisidir?
  A) Kıyam
  B) Rükü
  C) Sücüd
  D) Kade-i Ahire
 • 9) Namazın sonunda "et-Tehiyyatü" anlamına gelen namazın farzı hangisidir?
  A) Kıyam
  B) Rükü
  C) Sücüd
  D) Kade-i Ahire
 • 10) Yüce Allah müminlere beş vakit namazı farz kılmıştır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi farz namazlarından biri değildir?
  A) Cuma namazı
  B) Sabah namazı
  C) Cenaze namazı
  D) Yatsı namazı
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi vacip namazlardan bir tanesi değildir?
  A) Bayram namazı
  B) Nafile namazı
  C) Cenaze namazı
  D) Cuma namazı
 • 12) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilemez?
  A) Anneye
  B) Kardeşe
  C) Halaya
  D) Enişteye
 • 13) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir?
  A) Kardeş
  B) Baba
  C) Anne
  D) Kız çocuğu
 • 14) Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin kazası yoktur?
  A) Oruç
  B) Namaz

  C) Zekat

  D) Cenaze namazı

 • 15) Namaz ibadetinin kazaya bırakılabilmesi için belirli şartlar vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
  A) Hasta olmak
  B) Yolda olmak
  C) Zor durumda olmak
  D) Uykulu olmak
 • 16) Hac ibadetine gitmiş bir mümin Kabe'nin etrafını bir tur dönmesine .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilimelidir?
  A) Sa'y
  B) Tavaf
  C) Vakfe
  D) Şayt
 • 17) Haccın farlarından olan ve Kabe'nin etrafının 7 kez dönülmesi ile adlandırılan ibadet hangisidir?

  A) Sa'y
  B) Tavaf
  C) Vakfe
  D) Şayt
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi oruç tutma yükümlülüklerinden biri değildir?

  A) Aklı başında olmak
  B) İş sahibi olmak
  C) Müslüman olmak
  D) Belirli bir yaşı doldurmuş olmak.
 • 19) Aşağıdaki durumlardan hangisi orucu bozmaz?
  A) Dişleri fırçalamak
  B) Su içmek
  C) İlaç kullanmak
  D) İğne vurulmak
 • 20) Hastalığından dolayı oruç tutamayacak olan kişilerin oruç tutmadığı her gün için ............. vermeleri gerekmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Fitre
  B) Fidye
  C) Zekat
  D) Sadaka
Yorum Yap
Gönder