2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Hayat Bilgisi TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biridir?
  A) Uzun boylu olmak
  B) Mutlu olmak
  C) Kıskanç olmak
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?
  A) Renkli gözlere sahip olmak
  B) Sinirli olmak
  C) Sarı saçlara sahip olmak
 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Fiziksel özellikler her insanda farklıdır.
  B) İnsanlar fiziksel olarak birbirlerine benzerler.
  C) Fiziksel özellik insanın dış görünüşünü yansıtır.
 • 4) Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yanlıştır?
  A) Yemekten önce ellerimizi yıkamak.
  B) Okuldan bitikten sonra sokakta akşama kadar oynamak.
  C) Kendi kişisel temizliğimizi kendimiz yapmak.
 • 5) Kişinin dış görünüşünü yansıtan özelliklere fiziksel özellikler denir.
  Buna göre;
  I. Boyu
  II. Düşüncesi
  III. Zayıflığı
  verilenlerden hangisi veya hangileri fiziksel özelliktir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
 • 6) Hata yaptığımız zaman aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
  A) Hatamızı kabul etmemeliyiz.
  B) Hatayı başkalarının üzerine atmalıyız.
  C) Hatamızı kabul edip özür dilemeliyiz.
 • 7) Bireyin; boy, kilo, saç rengi göz rengi gibi özelliklerine .................. özellikler denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Fiziksel özellik
  B) Manevi özellik
  C) Kimyasal özellik
 • 8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Haftada en az iki kez banyo yapmamız gerekir.
  B) Kişisel bakımımızı aksatmadan sürekli yapmamız gerekmektedir.
  C) Temiz elbiseleri yalnızca banyo yaptıktan sonra giymeliyiz.
 • 9) Bize karşı hata yapmış ve hatasından dolayı özür dilemiş bir arkadaşımıza hangisini yapmalıyız?
  A) Onunla konuşmamalıyız.
  B) Onunla kavga etmeliyiz.
  C) Özrünü kabul etmeliyiz.
 • 10) Dişlerimizi ................. iki defa fırçalamalıyız.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmlidir?
  A) günde 
  B) haftada
  C) ayda
 • 11) Sabahları ..................... yapmadan evden ayrılmamalıyız.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) kahvaltı
  B) ödev
  C) banyo
 • 12) Akşamları ................. yatmazsak sabahları erken uyanamayız.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) geç
  B) erken
  C) yorgun
 • 13) Ülkemizin başkenti .......................  'dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) İstanbul
  B) İzmir
  C) Ankara
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha büyük bölgeyi kapsar?
  A) Kaymakam
  B) Muhtar
  C) Vali
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerinden biri değildir?
  A) Bayrak
  B) İstiklal marşı
  C) Yöresel kıyafetler
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından yazılmamıştır?
  A) İstiklal Marşı
  B) Nutuk
  C) Gençliğe Hitabe
 • 17) Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Kurtuluş Savaşı başlamıştır?
  A) 29 Ekim 1923
  B) 19 Mayıs 1919
  C) 23 Nisan 1920
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en küçük yerleşim yeridir?
  A) Kasaba
  B) Şehir
  C) Köy
 • 19) Aşağıdaki numaralardan hangisi orman yangın ihbar hattı içindir?
  A) 112
  B) 110
  C) 177
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi hayvansal ürün değildir?
  A) Makarna
  B) Yoğurt
  C) Yumurta
Yorum Yap
Gönder