2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi TESTİ

 • 1) Demokratik toplumun üyeleri nasıl yaşamalıdır?
  A. Hak ve özgürlükleri kısıtlanarak.
  B. Uzlaşıya gerek duymadan yaşamalıdır.
  C. Kendi çıkarlarını düşünerek yaşamalıdır.
  D. Şiddetten uzak barış içinde yaşamalılar.
 • 2) "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir?
  A) Çalışmanın Önemi
  B) İş birliğinin önemi
  C) Sorumluluk almak gerektiği
  D)Tek kişinin başarılı olduğu
 • 3)
  I. Askerlik hakkı
  II. Okul çıkışı çalışma hakkı
  III. Vatandaşlık hakkı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çocuk hakları arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) Yalnız I
  D) Yalnız III
 • 4) Adaletin, eşitliğin ve hukukun sağlandığı toplumlarda hangisi görülmez?
  A) Saygı
  B) Güven
  C) İşbirliği
  D) Öfke
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi ifade özgürlüğü kapsamında değildir?
  A) Hoşlanmadığı bir durum karşısında duygularını dile getirmek.
  B) Sevdiği bir kitabı başkasına anlatmak.
  C) Yalan yere şahitlik yapmak.
  D) Haksızlıklar karşısında düşüncelerini dile getirmek.
 • 6) Bütün insanlar;
  I. Fiziksel
  II. Temel haklara sahip olarak
  III. Özgürsel
  verilenlerden hangisi veya hangilerine eşit derecede sahip olarak yaşarlar?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
 • 7) İletişim sayesinde;
  I. Anlaşmazlıklar ortadan kalkar.
  II. Sorunlar çözüm bulur.
  III. Adaletli toplumlar oluşur.
  verilenlerden hangisi veya hangileri sağlanır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
 • 8) Empati ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kişi kendini başka açılardan inceler.
  B) Amaç karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamaktır.
  C) İletişimde kullanıldığında anlaşmazlıklar büyük oranda biter.
  D) Empati insanlar arasındaki sorunların çözümünde etkilidir.
 • 9) Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli kanallarla karşı tarafa aktarılmasına .................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Sorgu
  B) İletişim
  C) Empati
  D) Sempati
 • 10) İnsanların temel ve diğer hakları ................. tarafından koruma altındadır. Bu hakların başkaları tarafından ihlal edilmesi sonucu yine .................. tarafından gerekli ceza işlemleri yapılmaktadır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) kendisi
  B) ailesi
  C) devlet
  D) okulu
 • 11) Aşağıda verilen haklardan hangisi hiçbir surette engellenemez?
  A) Seyehat hakkı
  B) Yerleşme hakkı
  C) Eğitim hakkı
  D) Yaşama hakkı
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi kişilerin kendilerine karşı sorumluluklarından biri değilidir?
  A) Kişisel temizliğini yapmak
  B) Vücudunu sağlıklı tutmak.
  C) Spor yapmak
  D) Her gün en az on iki saat uyumak
 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Çocuk hakları aileleri tarafından korunmaktadır.
  B) Her birey 18 yaşına kadar çocuk sayılmaktadır.
  C) Çocuklar yetişkinlerden hariç bazı haklara sahiptir.
  D) Çocuk haklara tüm dünyada aynıdır.
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Çocuğun ailesi dahil hiç kimse çocuk haklarını kısıtlayamaz.
  B) Çocuklar haklarının yanında sorumlulukları da vardır.
  C) Çocukların okul çıkışlarında çalışma sorumlulukları vardır.
  D) Çevreye ve kendine karşı çocuklar sorumluluk sahibidir.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi çevreye karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?
  A) Çöpleri çöp kutusuna atmak.
  B) Günlük dişlerimizi fırçalamak.
  C) Sıramızı ve sınıfımızı temiz tutmak.
  D) Sokak hayvanlarına karşı duyarlı olamk.
 • 16) Kişiler arasındaki sorumluluğun ortadan kaldırılması akabinde ................... sağlanmış olur.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) uzlaşı
  B) hoşgörü
  C) empati
  D) iletişim
 • 17) Haksızlığa uğrayan kişi aşağıdakilerden hangisini yaparsa yanlış yapmış olur?
  A) Karşı taraftaki kişiyle iletişim kurduğu zaman
  B) Hakkını yasal yollarla aradığı zaman
  C) Uzlaşı yoluna gittiği zaman
  D) Haksızlık karşısında hiç sesini çıkarmadığı zaman.
 • 18) Temel haklar;
  I. Doğuştan kazanılır.
  II. Devredilemez.
  III. Koruma altındadır.
  ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi haberleşme özgürlülüğü ile ilgilidir?
  A) Eslem'in arkadaşı ile telefonda konuşması.
  B) Mert'in okul çantasını hazırlaması.
  C) Eylem'in annesine ev işlerinde yardım etmesi.
  D) Murat'ın boş zamanlarında oyun oynaması.
 • 20) İletişim esnasında hangisi yapılırsa yanlış yapılmış olur?
  A) Konuşurken kelimeleri ve cümleleri açık kullanmak.
  B) Karşıdaki kişi ile göz teması kurmak.
  C) Uzun ve sürekli konuşmak.
  D) Konuşmayı mimiklerle desteklemek.
Yorum Yap
Gönder