2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah (c.c) insanları kendine kulluk etmesi için yaratmıştır.
  B) Allah (c.c) insanların dünyada nasıl yaşamaları gerektiğini peygamberler vasıtası ile bildirmiştir.
  C) İlk peygamberden son peygambere kadar gönderilen tüm peygamberler farklı dini tanıtmıştır.
  D) Bütün peygamberler insanları Allah'a iman etmeye davet etmiştir.
  E) Peygamberlerin davetine icabet eden insanlar hem bu dünyada hemde ahirette kurtuluşa erenler olacaktır.
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi ibadet'in kelime anlamlarından biri değildir?
  A) Boyun eğmek
  B) İtaat etmek
  C) Sayı duymak
  D) Sorgulamak
  E) Kulluk etmek
 • 3)  “Ben cinleri ve insanları ancak bana ............. etsinler diye yarattım.”
  Yukarıda verilen ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) İlim
  B) İcabet
  C) İbadet
  D) İmtihan
  E) Tevekkül
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi nafile ibadetine örnektir?
  A) Teheccüd namazı
  B) Cuma namazı
  C) Teraviih namazı
  D) Ramazan orucu
  E) Bayram namazı
 • 5)
  I. Anneye ve babaya saygılı davranma
  II. Öğrenilen bilgiyi paylaşma
  III. Güler yüzlü olma
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ibadet olarak değerlendirilebilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 6)
  I. Bütün salih amellerin temel amacı kişiyi Allah'ın (c.c) rızasına ulaştırmaktır.
  II. Allah'ın insanların yaptıkları ibadetlere ihtiyacı yoktur.
  III. İnsanların Allah'a ibadet etmeye ihtiyaçları vardır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 7) Dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla zorunlu tutulan kişiye ................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Mümin
  B) Mükellef
  C) El'ali-i Mükellef
  D) Müslüman
  E) Kul
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın yapılmasını emrettiği davranışlardan biri değildir?
  A) Farz
  B) Vacip
  C) Mekruh
  D) Mendup
  E) Sünnet
 • 9) Allah'ın müminlerden yapılmasını kesin kesin olarak istediği ibadetlere ............. ibadetleri denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Farz
  B) Vacip
  C) Mubah
  D) Mendup
  E) Sünnet
 • 10) Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz-ı kifaye'ye örnektir?
  A) Cuma namazı
  B) Cenaze namazı
  C) Bayram namazı
  D) Zekat
  E) Hac
 • 11) Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz-ı ayn'a örnektir?
  A) Kuran-ı Kerimi ezberlemek
  B) Toplum için zorunlu olan işleri yapmak
  C) Cenaze namazını kılmak
  D) Umreye gitmek
  E) Zekat vermek
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi vacip ibadetlerden biri değildir?
  A) Kurban kesmek
  B) Fıtır sadakası vermek
  C) Bayram namazı kılmak
  D) Cenaze namazı kılmak
  E) Vitir namazı kılmak
 • 13) Vacip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değilidir?
  A) Farz ibadeti kadar kuvvetlidir.
  B) Sünnet ibadetinden daha kuvvetlidir.
  C) Vacip ibadetlerinin yapılması beklenir.
  D) Vacip ibadetini yerine getirmeyen kimse günah işlemiş olur.
  E) Vacibi inkar eden kişi dinden çıkmış olmaz.
 • 14) Sünnet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değilidir?
  A) Kelime anlamı olarak; yol, adet, gidişat gibi anlamlara gelmektedir.
  B) Peygamber efendimizin farz ve vacip dışında yaptığı davranışlar bütünüdür.
  C) Kuran-ı Kerim'le birlikte dinimizin temel kaynakları arasındadır.
  D) Kurnan-ı Kerim'in anlaşılabilmesi için sünnete ihtiyaç duyarız.
  E) Sünneti inkar eden kişi dinden çıkar. 
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Sünnet-i müekkede değildir?
  A) Yatsı namazının ilk sünnetini kılmak
  B) Dişleri temiz tutmak
  C) Selamlaşmak
  D) Öğlen namazının ilk ve son sünnetini kılmak
  E) Kamet almak
Yorum Yap
Gönder